mrt 042022
 

Het maartnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 145, met op de cover stadsgas in Dokkum, biedt weer voor elk wat wils.

Ons blad heeft zich – mede dankzij een immer gedreven en deskundig redactieteam – mogen ontwikkelen tot een ‘clubblaadje’ waar menige historische vereniging met jaloerse blik naar kijkt. Steeds vaker gebruiken deskundigen en promovendi, maar gelukkig ook nog steeds onze leden De Sneuper om de resultaten van hun onderzoek of hun mening over een historische kwestie te publiceren.
De Sneuper voorziet ondanks de digitale evolutie in de mediawereld nu al voor de vijfendertigste jaargang in een behoefte en onze vereniging kent een nog altijd stijgend ledental. We hopen dit mooie en dankbare werk nog vele jaren voor u te mogen voortzetten. Met 40 pagina’s hebben we ook nu weer 8 extra en gratis pagina’s toegevoegd aan de voorheen standaard 32 per nummer.

In de zomer van 2020 brachten we een bezoekje aan de toen 93-jarige Willem Meijer in Leeuwarden, die ons enthousiast en helder vertelde over zijn jeugdjaren in Dokkum. We spoorden hem aan zijn verhaal over de gasfabriek op papier te zetten en dan met name de technische kanten.
Met hulp van zoon Wicher vervaardigde hij een prachtig boekwerkje, dat Nico Douma en Warner Banga weer aanvulden en bewerkten voor een artikel in De Sneuper. Willem maakt het allemaal nog mee en is nu 95!
We werden benaderd door Flip van Doorn – auteur van de bestseller ‘De Friezen’ – die onze hulp vroeg bij de zoektocht naar het huis waar zijn overgrootvader woonde. Toeval bestaat niet in dit prachtige verhaal!
Jan Koops reageerde op een vermelding in ‘Digitaal verhaal’ van Hans Zijlstra en zet daarmee de vlucht van vliegenier Maurice Guillaux naar Kollum op de kaart.
Redactielid Piet de Haan gebruikte de coronatijd om een serie artikelen te schrijven: als eerste de ‘Vlasboerderij’ van Aalsum van de familie Schat. Binnenkort meer werk van Piet. Een interessante weergave van meer recente historie ontvingen we van Douwe Keizer, die zijn herinneringen aan een grenskwestie rond Lauwersoog vastlegde. Fotograaf Willem Wilstra reageerde op de vooraankondiging van dat verhaal met een paar prachtige foto’s uit die periode. Froukje Kraster-Prins beschreef haar bijzondere erfstuk.
De rubrieken worden weer verzorgd door de vaste auteurs: Hans Groeneweg met zijn museumcolumn, Rudolf Broersma over de dorpswapens van Driezum en Feanwâlden en Reinder Tolsma doet in een vierde deel de historie van de kerkklokken in Oostdongeradeel verder uit de doeken.
Warner Banga boekte twee boeken in, maar een museumbezoekje zat er in deze coronatijd helaas niet in. Hans Zijlstra tenslotte doopte zijn rubriek om in ‘Zijlstra Zocht’ en houdt u op de hoogte van digitaal webnieuws, interessante linkjes en historische vondsten.

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze ruim 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen. Of schrijf eens een korte tekst over een familie-erfstuk. Wij kunnen u daarbij helpen!

Inhoudsopgave De Sneuper 145:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Stadsgas in Dokkum, Willem Meijer
De vlasboerderij van Aalsum, Piet de Haan
Kerkklokken van Oostdongeradeel, deel 4, Reinder Tolsma
Kollum op de kaart gezet, Jan Koops
Grenskwestie rond Lauwersoog, Douwe Keizer
Lauwersoog moet bij Friesland, Willem Wilstra

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Een kleine geschiedenis (familie Boskma), Lisette Meindersma
Op zoek naar master Rintjema, Flip van Doorn

RUBRIEKEN & COLUMNS
Je mutte mar hoare, Hans Groeneweg
Opvallend erfstuk: broche met haarlok, Froukje Kraster-Prins
Heraldiek: Wapens Driezum & Feanwâlden, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
Zijlstra Zocht: portretten & alba amicorum, Hans Zijlstra
Ingeboekt: Adel Rinsumageest en Grauwe Hemel, Warner Banga

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier. Eventueel kunt u ook losse nummers bestellen (indien nog in voorraad, anders digitaal) voor 6 euro per stuk (incl. porto in NL).

De voorjaarsledendag is deze keer op zaterdag 2 april 2022 in de IJsherberg te Dokkum. Vanaf 10 uur bent u welkom. De ledenvergadering duurt tot ca 12.30 uur, alvorens de lunch met soep en broodjes (kroket) wordt geserveerd.
Na de lunch zijn er 2 lezingen: Siebe van Seijen over Bouwkunst in Dokkum en om 14.45 uur Reinder Tolsma over terpdorp Wetzens. U kunt zich aanmelden door 15 euro over te maken op NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost- Friesland ovv Ledendag.

Oude nummers van De Sneuper, tot 2 jaar geleden, kunt u online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina. Oudere nummers van De Sneuper vindt u als pdf op deze pagina.

Als u nog geen automatische incasso-machtiging aan onze penningmeester gegeven hebt voor de contributie, doe dat dan alsnog (ook voor komende jaren) of maak binnenkort uw contributie over!

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.