dec 102021
 

Het decembernummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 144, met op de cover de molen Ropta te Metslawier, geschilderd door Ids Wiersma, staat weer bol van de ontdekkingen en bijzondere verhalen. De focus in dit nummer ligt deze keer op molens en molenaarsfamilies, en meer specifiek de familie Sluiter. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.
Met 40 pagina’s hebben we ook nu weer 8 extra en gratis pagina’s toegevoegd aan de voorheen standaard 32 per nummer.

Deze keer komt het cover-verhaal van molenkenner Warner Banga, die het werk van Ids Wiersma omtrent de molen Ropta nader bekeek. Dit naar aanleiding van een tip die we via email kregen over een schilderij van Ids Wiersma. Museum Dokkum heeft het uiteindelijk aan zijn collectie kunnen toevoegen. Het schilderij kwam uit particulier bezit en de aankoop werd mogelijk gemaakt door de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting en door HZPC Research BV uit Metslawier.
Het schilderij ‘Roptamolen bij Metslawier’ werd in 1936 door Ids Wiersma gemaakt en het is een plaatje.

Arnold Ruiter haakt daarop in met een verhaal over drie molenaars in de familie Sluiter.
Redactielid Theo Delfstra schreef al twee jaar geleden over de verbeelding van Ropta, waar plannen voor een openluchtspel zijn. Een soort van klein ‘Ropta-themanummer’ was geboren.
Maar ook de genealogen komen goed aan hun trekken in dit nummer van De Sneuper, want Jouke Dantuma schrijft over de gefortuneerde notaris Willem Hellema uit Dantumawoude,
René Haantjes kwam drie verschillende familienamen bij één en dezelfde persoon tegen en Sjoerd Schaaf schrijft over familieleden die de boot naar het verre Amerika namen.
Er is een familieportret van Lisette Meindersma en een bijzonder erfstuk van Wybo Palstra.
De vaste rubrieken en bijdragen zijn natuurlijk de column van Hans Groeneweg, de vergane glorie van Herweystate bij Ternaard door Reinder Tolsma en de heraldiek achter de wapens van Broeksterwâld & De Falom door Rudolf Broersma, terwijl de actualiteiten worden verzorgd door Nykle Dijkstra met een ingeboekt Ferdban en een museumbezoekje. Hans Zijlstra sluit zoals altijd af met zijn webnieuws.
Reinder Hendrik Postma schreef samen met zijn Yvonne te Nijenhuis nog één keer een artikel voor De Sneuper. We haalden het naar voren, maar de opmaak was toch net te laat klaar… Reinder overleed helaas – veel te vroeg – op woensdag 1 september.

Cover De Sneuper 144 met Roptamolen door Ids Wiersma

OPROEP: HEEFT U WERK VAN IDS WIERSMA?
Voor de tentoonstelling over Ids Wiersma in Museum Dokkum doen we meteen een oproep, want er zijn vast meer van dergelijke pareltjes te vinden in particuliere collecties. Topstukken waar we soms geen weet van hebben. Hebt u zelf of kent u mensen die werk van Wiersma hebben hangen, geef dat dan aan ons door. Op weg naar een expositie rond Ids zou het prachtig zijn om, naast werk uit de museumcollectie, ook onbekend werk uit particulier bezit te kunnen tonen.

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze ruim 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen. Of schrijf eens een korte tekst over een familie-erfstuk. Wij kunnen u daarbij helpen!

Inhoudsopgave De Sneuper 144:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
De Roptamolen van Ids Wiersma, Warner Banga
Ropta verbeeld, Theo Delfstra
Ansichtkaart geeft geheimen prijs, Reinder Postma

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Drie molenaars Sluiter in Friesland, Arnold Ruiter
Willem Hellema, notaris, in Quote 500, Jouke Dantuma
Familieportret van…., Lisette Meindersma
Drie familienamen bij éen persoon, René Haantjes
Gezin Van der Ploeg naar Wisconsin, Sjoerd Schaaf

RUBRIEKEN & COLUMNS
Je mutte mar hoare, Hans Groeneweg
Vergane Glorie: Herwey te Ternaard, Reinder Tolsma
Opvallend erfstuk: leeuwenkoppenzetel, Wybo Palstra
Heraldiek: Wapens Broeksterwâld & De Falom, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
WEBSITE & BLOG: schilderijen & alba, Hans Zijlstra
Museumbezoekje: Dekemastate Jelsum, Nykle Dijkstra
Ingeboekt: Ferdban, Nykle Dijkstra

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier. Eventueel kunt u ook losse nummers bestellen (indien nog in voorraad, anders digitaal) voor 6 euro per stuk (incl. porto in NL).

Oude nummers van De Sneuper, tot 2 jaar geleden, kunt u online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina.

Denkt u er ook nog even aan dat uw lidmaatschapsgeld 2021 betaald is? Als u nog geen automatische incasso-machtiging aan onze penningmeester gegeven hebt, doe dat dan alsnog (ook voor komende jaren) of maak zsm uw contributie over!

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 10:06

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.