sep 032021
 

Het septembernummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 143, met op de cover zilversmid en graveur Jan Jacobs Folkema, staat weer bol van de ontdekkingen en bijzondere verhalen. De focus in dit nummer ligt dan ook op Dokkumer zilversmeden, en meer specifiek de families Hicht en Folkema. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.
Met 40 pagina’s hebben we ook nu weer 8 extra en gratis pagina’s toegevoegd aan de voorheen standaard 32 per nummer.

Deze keer komt het cover-verhaal van zilverkenner Jan Schipper, die het werk van een aantal Dokkumer zilversmeden nader bekeek.
Redactielid Hans Zijlstra haakt daarop in met een aantal ontdekkingen en wetenswaardigheden over de zilversmedenfamilies Folkema (waaronder de cover) en Hicht.
Oud-redactielid Hilda Bouta laat eindelijk weer van zich horen met een mooi verhaal over Huize Vaartzigt in Oudwoude en de band met Hildes Neerijnen.
Jocien van der Hout, één van onze nieuwe leden, klom meteen in de pen om tekst en uitleg te geven bij de Lanschapsbiografie en -atlas van de Gemeente NoardeastFryslân. Vanwege de actualiteit hoefde ze niet zo lang te wachten als de andere auteurs, maar we kregen er dan ook de prachtige poster van de landschapsbiografie bij op de
middenpagina door Reinout Krajenbrink! Met dank aan de gemeente Noardeast-Fryslân.
Sneuper Gerard Mast ontdekte een stins die ooit roemloos verdwenen is en wel bij Nes.
Ook van de eilanden is er weer van alles te melden: de bewogen levens van de voorouders van Gabbe Klaas Faber op Schiermonnikoog of een boek dat verscheen over Begraven op Ameland door Leon Bok (ingeboekt door uw eindredacteur).
Verder een familieportret van Antonia Veldhuis en de vaste rubrieken over de kerkklokken van Oostdongeradeel door Reinder Tolsma, gemeentewapen en -vlag van Dantumadiel door Rudolf Broersma, een museumbezoekje door Nykle Dijkstra, de column van Hans Groeneweg en ‘last but not least’ het digitaal verhaal van Hans Zijlstra.
Veel pagina’s en veel variatie: dus veel leesplezier!

Op zondag 12 september is er een lezing in het Vituskerkje van Wetsens. Ons erelid Reinder Tolsma zal een lezing houden over de geschiedenis van Wetsens en omstreken. Met interessante anekdotes over personen en plaatsen uit het verleden van deze streek zal hij de nieuwsgierigheid prikkelen van de toehoorders. Tijdstip: 15.30 -17.00 uur.
Op 18 september gaan we medewerking verlenen aan een excursie van het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy. Siebe van Sijen en Piet de Haan gaan iets over Dokkum vertellen en het bestuur is gastheer en zorgt voor de verdere ondersteuning.
De ledendag staat gepland op zaterdag 9 oktober. Naast de zakelijke punten over 2020, kunnen we deze keer afscheid nemen van onze vertrekkende bestuursleden Johannes Dijkstra en Ciska Hoekstra. Binnen het bestuur hebben we dat al eens gedaan, maar nog niet formeel in een ledenvergadering. Ook ons nieuw bestuurslid Nico Douma, die al weer een jaar actief is, hebben we nog niet aan de leden kunnen voorstellen.
Op 6 november is de 16e Friese Genealogische Contactdag bij Tresoar in Leeuwarden. Uiteraard bent u allen welkom om daar een kijkje te nemen. Wij zullen als vereniging daar aanwezig zijn met een presentatie van een aantal boeken en de nieuwste toevoeging aan onze webside: de ‘erfenis’ van ‘Erfskipterpdoarpen’.

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze ruim 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen. Of schrijf is een korte tekst over een familie-erfstuk. Wij kunnen u daarbij helpen!

Inhoudsopgave De Sneuper 143:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Dokkumer zilversmeden nader bekeken, Jan Schipper
Kunstzinnige families Folkema en Hicht, Hans Zijlstra
Landschapsbiografie Noardeast-Fryslan, Jocien van der Hout
Roemloose einde van laatste stins van Nes, Gerard Mast
Klokkenroof door de eeuwen heen (3), Reinder Tolsma

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Vaartzigt Oudwoude op tekening Neerijnen, Hilda Bouta
Bewogen levens op Schiermonnikoog, Gabbe Klaas Faber
Familieportret van…., Antonia Veldhuis

RUBRIEKEN & COLUMNS
Je mutte mar hoare, Hans Groeneweg
Heraldiek: Wapen en vlag van Dantumadiel, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
WEBSITE & BLOG: Zilver en portretten, Hans Zijlstra
Museumbezoekje: Vlasmuseum It Braakhok te Ee, Nykle Dijkstra
Ingeboekt: Begraven op Ameland, Warner Banga

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier. Eventueel kunt u ook losse nummers bestellen (indien nog in voorraad, anders digitaal) voor 6 euro per stuk (incl. porto in NL).

Oude nummers van De Sneuper, tot 2 jaar geleden, kunt u online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina.

Denkt u er ook nog even aan dat uw lidmaatschapsgeld 2021 betaald is? Als u nog geen automatische incasso-machtiging aan onze penningmeester gegeven hebt, doe dat dan alsnog of maak zsm uw contributie over!

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 09:53

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.