apr 132021
 

Kohieren van Hoofdelijke Omslag zijn een tot nu toe weinig gebruikte bron. Het geeft een duidelijk beeld van de welstand van personen. Ideaal voor genealogen om bijvoorbeeld vlot te toetsen hoe rijk of arm uw voorouder was, hun vermogen door de jaren te volgen (let hierbij wel op de algehele prijsstijging!) of te vergelijken met dorpsgenoten.

Gezinshoofden werden met al het bezit aangeslagen voor een bepaalde aanslagklasse. Deze klasse correspondeert met de tabel voorin het boekje, waarin het Belastbaar inkomen wordt vermeld. Arme gezinshoofden die geen belasting betaalden worden niet genoemd; dus als uw voorouder wel degelijk zelfstandig gezinshoofd was en niet in de hoofdelijke omslag wordt vermeld, dan zegt dat evengoed iets.

De boekjes zijn gemakkelijk doorzoekbaar op tekst (CTRL+F). Soms wordt een deel van de tekst niet herkend door de automatische tekstherkenningssoftware, handmatig zoeken kan dus ook lonen. Ze worden geopend in uw eigen pdf programma.

De kohieren van Hoofdelijke Omslag werden tussen 1850-1920 ieder jaar in druk uitgegeven. Ze zijn incompleet bewaard gebleven. Dokkum en Westdongeradeel zijn nagenoeg compleet te vinden op het Streekarchief. Oostdongeradeel en Dantumadeel zijn zeer sporadisch bekend.

Heeft u ook een dergelijk boekje? Neem a.u.b. contact op. Het zou mooi zijn wanneer we meerdere jaargangen en gemeenten digitaal kunnen ontsluiten via onze verenigingswebsite.

Hoofdelijke Omslag Oostdongeradeel 1913 (in bezit en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Oostdongeradeel 1915 (in bezit en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Oostdongeradeel 1916 (in bezit en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Oostdongeradeel 1917 (in bezit en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Dantumadeel 1887 (in bezit en beschikbaar gesteld door Jouke Dantuma)
Hoofdelijke Omslag Dantumadeel 1887 (Excel versie van bovenstaande, transcriptie door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Dantumadeel 1920 (uit gemeentearchief Dantumadeel, beschikbaar gesteld door Theo Delfstra)
Hoofdelijke Omslag Kollumerland 1920 (in bezit en beschikbaar gesteld door Hans Zijlstra, via Geert vd Veer)
Hoofdelijke Omslag Tietjerksteradeel 1915 (in bezit en beschikbaar gesteld door Hans Zijlstra, via Geert vd Veer)

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.