dec 172020
 

Het winternummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 140, met op de cover de Allerheiligenvloed van 1570, biedt wederom historisch spektakel. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.
Met 36 pagina’s hebben we ook nu weer 4 extra en gratis pagina’s toegevoegd aan de standaard 32 per nummer.
<OPROEP VOOR LEDEN DIE CONTRIBUTIE 2020 NOG NIET BETAALD HEBBEN: Graag per omgaande uw 15 euro overmaken ovv Lidnummer & Contributie 2020 op Bankrek.nr. IBAN: NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost- Friesland te Dokkum>

Het is soms dringen en wringen om ieders artikelen netjes op volgorde een plekje te geven, maar in dit nummer van De Sneuper is dat eindelijk gelukt aan Theo Delfstra met zijn artikel over de Allerheiligenvloed van 1570. Dat stuk stond trouwens al een poosje gereserveerd voor nummer 140, omdat het 1 november 450 jaar geleden was dat deze ramp plaatsvond en dat zagen we als redactie al een tijdje aankomen. Niet, dat Reinder Tolsma daar lucht van kreeg en erop wilde reageren: hij schrijft over de pastorie, het schoolhuis en de bakkerij van Lioessens in relatie met de ramp uit 1570 (en drong daarmee een beetje voor).
Oebele Vries werd al wat ongeduldig, want hij verdiepte zich opnieuw in de geschiedenis van Salomon Levy en ontdekte nieuwe inzichten en dan wil je dat als wetenschapper graag wereldkundig maken. Bovendien verscheen zijn nieuwe boekje over het Kollumer Oproer, waarover in dit nummer een korte recensie is opgenomen.
André Staal is iemand, waarvan regelmatig bijdragen in ons verenigingsorgaan verschijnen en hij wilde best even wachten toen zijn artikel over schoolmeester-dichter Fedde Dirks Le Fèbre een keer moest doorschuiven naar een volgend nummer. Ook ons lid Margaret Venema uit Canada moest lang geduld hebben, maar toen het artikel na veel heen-en-weer gemail eindelijk klaar was, verzuchtte ze: ‘I just wish my Mom was [still] around to see it!’ Moeder overleed in 2019 en Margarets genealogische en rijk geïllustreerde familieoverzicht is een duidelijk eerbetoon aan haar.

Uiteraard zijn er de vaste rubrieken en bijdragen, zoals Vergane Glorie (Mellema State te Oostrum) en Heraldiek, maar ook een nieuwe rubriek op initiatief van redactielid Theo Delfstra: ‘Opvallende & bijzondere erfstukken’.
We beginnen met Christiaan Holwerda’s oude boterpot en Ciska Hiemstra’s beugeltasje. Bent u ook in het bezit van een erfstuk met een bijzonder verhaal dat u met ons wilt delen? Laat het ons weten!
Criteria zijn dat uw erfstuk minstens 100 jaar oud is en een binding moet hebben met Noordoost-Friesland. Wat is het verhaal achter uw erfstuk?

De vaste rubriek van Hans Zijlstra (webnieuws en bijzondere vondsten, deze keer van mooie 17e eeuwse Friese portretten) laat weer vele historische voorbeelden uit onze regio de revue passeren. Zo is een portret van Hector van Hobbema uit 1634, door Wybrand de Geest, recent aangekocht door de Tinco Lycklama Foundation en daarmee na eeuwen vanuit Zwitserland nu weer terug in Nederland. In de loop van 2021 zal het waarschijnlijk op een tentoonstelling te zien zijn voor het grote publiek. In deze familie Hobbema komt ook de bekende kunstschilder Meindert Hobbema voor en de kapitein op een oorlogsschip bij de Admiraliteit van Friesland te Dokkum, Tjaerd Tjebbes Hobbema.

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen.

Inhoudsopgave De Sneuper 140:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Allerheiligenvloed 1570, Theo Delfstra
Van een pastorie, schoolhuis en bakkerij (Lioessens), Reinder Tolsma
Nij sicht op Salomon Levy, Oebele Vries. Gehele artikel (met noten) in het Nederlands op: https://www.hvnf.nl/2020/10/nij-sicht-op-salomon-levy

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Mijn Friese wortels, Margaret Venema
Fedde Dirks le Febre, schoolmeester-dichter, André Staal

RUBRIEKEN & COLUMNS
COLUMN: Je mutte mar hoare…, Hans Groeneweg.
Vergane Glorie: Mellema te Oostrum, Reinder Tolsma
Heraldiek: Wapens van Westergeest en Zwagerbosch, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
WEBSITE & BLOG: portretten en schaking, Hans Zijlstra
Museumbezoekje: De Spitkeet, Lisette Meindersma
Boekbespreking: Friezen, Romeinen en Kollumer Oproer, Lisette Meindersma/ Theo Delfstra

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier.

Oude nummers van De Sneuper, tot 2 jaar geleden, kunt u ook online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina.

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 11:03

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.