jun 172020
 

Het zomernummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 138, met op de cover de COVID-19 van 100 jaar geleden De Spaanse Griep, die rond 1918 hard toesloeg in Noordoost-Friesland, is niet alleen bij de tijd maar legt een relevante link met het verleden. Het is weer een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.
Met 36 pagina’s hebben we 4 extra en gratis pagina’s toegevoegd aan de standaard 32 per nummer.

Dit nummer van De Sneuper zou een cover-artikel krijgen over het oer-Friese spel kaatsen en dan in Dokkum – van niemand minder dan deskundige Pieter Breuker, die onlangs nog een boek over Olympische kaatsers presenteerde. Maar Pieter kreeg te maken met gezondheidsklachten en moest ons artikel annuleren. Toen brak de corona uit en werd alles anders…

In dit nummer van De Sneuper komt ons lid Douwe Halbesma met een uitvoerige analyse van de Spaanse Griep in Noordoost-Friesland in 1918, met de nodige specifieke voorbeelden die tonen hoe tragisch de gevolgen van dit virus wel niet konden zijn.

Binnen de redactie speelde – al veel langer – een discussie over hoe gaan wij om met artikelen van onze leden die in het Fries worden ingeleverd bij de redactie? In de kopijvoorwaarden van De Sneuper staat heel duidelijk: lever Nederlandstalige teksten aan, maar Friese bijdragen zijn ook welkom (met een Nederlandstalige samenvatting). We hebben nogal wat leden van buiten Fryslân en daar zullen velen bij zijn die geen Fries kunnen lezen.
Je kunt natuurlijk stellen dat lid worden van een historische vereniging in Noardeast-Fryslân het risico met zich meebrengt dat je geconfronteerd wordt met Friestaligheid. Velen zullen daar geen punt van maken, alhoewel ze het vast jammer vinden een stuk niet (goed) te kunnen lezen, een enkeling ziet er aanleiding in er iets over op te merken of in een uitzonderlijk geval zelfs het abonnement op te zeggen. Een oplossing leek ons om bij inzendingen in het Fries te vragen naar een Nederlandse vertaling en deze op de website te plaatsen: link erbij in het stuk en het artikel is voor iedereen leesbaar. Leden kunnen er zelf voor kiezen die vertaling af te drukken en toe te voegen aan De Sneuper.
Zo gezegd, zo gedaan. Durk J. Kuipers was ons proefkonijn. Hij leverde een uitgebreid artikel in over zijn voorvader Sjoerd Jelles Boersma in prachtig ‘geef’ Fries.

Verder vindt u in dit nummer van De Sneuper een indrukwekkend artikel over de grootouders van Simon P. Wiersma, die als ‘rechtvaardigen onder de volkeren’ zijn onderscheiden: wat betekent 75 jaar vrijheid voor òns?
Lid John de Vries uit de Verenigde Staten neemt ons mee naar het onbekende, aan de andere kant van de oceaan. Net zoals in zijn vorige artikel in De Sneuper 125, gaat het hier zowel over de geschiedenis van enkele van zijn voorouders als over zijn speurtocht naar hun verwikkelingen. Het drietal waar het over gaat, bestaat uit: Eeltje Tjallings Halbertsma, Gerrit Jans Dijkstra en Saakje Schregardus.
Arjen Dijkstra uit Nes heeft in een apart artikel een mooie aanvulling op de huizen en bewoningsgeschiedenis van Gerrit Jans Dijkstra te Nes.

En mocht u willen weten of en hoe u afstamt van een bekende of beruchte Nederlander, dan kunt u Wybo Palstra benaderen om een mooie geneagram te maken. Redacteur Theo Delfstra verzorgde de prachtige schema’s bij dat artikel. Ook dank aan hen natuurlijk.

Reinder Tolsma brengt deze keer wederom de vergane glorie tot leven en heeft het over Eysinga te Rinsumageest.

De gewaardeerde vaste rubrieken van Rudolf Broersma (heraldiek) en Hans Zijlstra (webnieuws en bijzondere vondsten, deze keer van penningen, post en oude foto’s) laten weer vele mooie historische voorbeelden uit onze regio de revue passeren.

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen.

Cover De Sneuper 138 met het gezin Bosmans, getroffen door de Spaanse Griep

Inhoudsopgave De Sneuper 138:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Spaanse Griep in Noordoost-Friesland, Douwe Halbesma
75 jaar Vrijheid, Simon P. Wiersma
Vergane Glorie: Eysinga te Rinsumageast, Reinder Tolsma

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Opvallende geneagrammen, Wybo D. Palstra
Sjoerd Jelles Boersma, boer yn it spier, Durk J. Kuipers (Nederlandse versie hier online)
Ook zij vertrokken naar het onbekende, John de Vries

RUBRIEKEN & COLUMNS
COLUMN: Je mutte mar hoare…, Hans Groeneweg.
Heraldiek: Wapens van Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
WEBSITE & BLOG: penningen, post & oude foto’s, Hans Zijlstra

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier.

Oude nummers van De Sneuper, tot 2 jaar geleden, kunt u ook online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina.

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 18:14

  3 Responses to “De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen”

  1. Reageer:

     
  2. Wil graag nummer 138 van de snepper openen, hoe moet dat?

     
  3. Die staat niet gratis online. Losse nummers kunt u bestellen a 6 euro incl porto via https://www.hvnf.nl/bestellen/

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.