apr 292020
 

Auteurs: Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis

De plannen waren heel mooi. Op maandag 4 mei 2020 zou het boek ‘De oorlog een gezicht gegeven – ‘Westdongeradeel in de periode ’40-’45’ gepresenteerd worden in de kerk van Ternaard.
Deze presentatie viel samen met alle feestelijkheden rondom de viering van 75 jaar bevrijding. We zouden gasten uit het buitenland ontvangen, er zouden sprekers komen die nog uit eigen ervaring konden vertellen over hun oorlogservaringen.
Kortom: het zou een mooie belevenis en voor veel mensen een weerzien worden. Helaas doorkruiste de Coronacrisis alle plannen. Om toch op een feestelijke manier aandacht te besteden aan de verschijning van het boek, is deze website in het leven geroepen.

Hierbij presenteren wij ons boek ‘De oorlog een gezicht gegeven. Westdongeradeel in de periode ’40 – ’45.’
Het boek bevat in 424 bladzijden en 55 hoofdstukken vele verhalen over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Westdongeradeel. U vindt in het boek onder andere:
*neergestorte geallieerde vliegtuigen
*goudtransport naar Engeland
*vechten tegen de vijand
*dwangarbeider in Duitsland
*Joodse onderduikers
*verraad door collaborateurs
*arts in oorlogstijd
*verzet in Westdongeradeel
*overval op het gemeentehuis van Ternaard
*ontploffende zeemijn eist levens.

Een aantal mensen wilde graag een bijdrage leveren aan de presentatie. Fien Marcus bijt het spits af. Haar verhaal vindt u in het boek in hoofdstuk 41. U kunt een kort filmpje van haar en andere zaken zien via deze webpagina.

Het boek bestellen kan via deze contactpagina. Of direct via de bestelpagina voor specifiek Deel 5 (t/m 4 mei 2020 prijs 27,50, daarna 30 euro excl. verzendkosten)

Eerder verschenen in deze reeks (en te bestellen via bovenstaande link):
Deel 1: De Oorlog een Gezicht gegeven, Kollumerland (2010)
Deel 2: De Oorlog een Gezicht gegeven, Kollumerland/Dantumadeel (2011)
Deel 3: De Oorlog een Gezicht gegeven, Dokkum (2014)
Deel 4: De Oorlog een Gezicht gegeven, Oostdongeradeel (2018), inclusief de familie van Berend Bakker die het Joodse jongetje Harry Davids in huis had, waarover ons lid, journalist Thomas Sijtsma, schreef in Het Parool.

Naamregister – Westdongeradeel in de periode ’40-‘45

Aardewerk, Mozes 261; Aardewerk, Rebecca (Beppie) 125, 261; Aardewerk, Vogelina (Lina) 125, 260-265; Aardewerk-Querido, Rachel 261; Abram, Karel 126, 261; Abram, Paul 126; Abram, Philip 126; Abram-Goldberg, Bloeme 126; Adema, Sip 132; Adler, David 287; Agtsteribbe, Abraham 373-374; Agtsteribbe, Gezina, Jo / Jos 373; Agtsteribbe, Roza 373; Akkerman, Andries 64, 319, 357; Akkerman, Dirk 20; Akkerman, Klaas 399; Albrecht, W.A. 81-85, 183, 342; Andel, ds. Gerard van 247-249; Andrae, Joeke 62; Anjema, Anneke 41; Anjema, Hiltje 41; Antje Wouda-Wijbenga 293-298; Arnold, John Henry 31-36; Askenasy, Aleksander Wlodzimierz 366; Attema, Ate 292; Attema-Bakker, weduwe Akke 340; Autsema, Derk Jan 248

Baalen, Leentje van 161; Baars, Eddie 107; Baas, Leen de 62; Bakker, Henk 277; Bakker, Jaring 294; Ball, Thomas 151-155; Barends, Christiaan 306; Baron, Anne 275; Baron, Wiebe 275; Barre, George La 231; Barre-Stokvis, Annie La 231; Basteleur 19; Becker, Ludwig 33; Beer, Anne de 275; Beer, Eelke de 54-66; Beer, Freerk de 272-279; Beer, Freerk de sr. 272; Beer, Ids de 272-279; Beer, Jacob de 273-279; Beer-Banga, Sytske de 272; Beerda Bakker, dr. 342; Beer-de Vries, Tietje 272; Beimers-de Jong, Kaatje 127; Benedictus, Rindert 285; Benkö, Etel 213; Benkö, Julianna 213-222; Benthem, Hendrik van 405; Berg, Rienk v.d. 317; Berg, Tetje v.d. 317; Bertha Boers-Haagens 166; Best, Leendert de 19; Beumer, Hennie 322; Bierma, Dirk 50; Bierma, Johannes 50; Bijkersma, Liesje 24-29, 61, 106, 314-324;Bijlsma, meester 108, 260; Bittoun-Klein, Renee 377; Blanksma, dokter 291; Bleekveld, Anke Grietje 108; Bleekveld, Bavius Samuel 108; Bleekveld, Jacques 107; Bleekveld, Lientje 108; Bleekveld, Lykle Abel 108; Bleekveld, Samuel 107; Bleinsma, Broer 152; Blom, Piet 86-95; Blumers, familie 221; Boekebinder, Dick Leonard 108-110; Boekebinder, Felix 108; Boekebinder, Marcel Sylvain 108-110; Boekebinder, Simon Henri 108-110; Boekebinder-Broekman, Roza 108; Boer, ds. de 118; Boer, Thijs de 194; Boer, W.R. de 127; Boer-Brouwer, Anke de 70; Boerema, dokter 64; Boers, David 166; Boers, Jet 166;Boersma, Aaltje 213-221; Boersma, Anne 212; Boersma, Cornelis 403; Boersma, Dirk 213; Boersma, Durk 96-99; Boersma, Fokke 96; Boersma, Griet 110, 119, 213-225; Boersma, Hans 211-225; Boersma, Hendrik 96-99, 212; Boersma, Jan 96; Boersma, Janke 212; Boersma, Liesje 96; Boersma, Metsche 223; Boersma, Nynke 39;Boersma, Sam 223; Boersma, Sytse 212; Boersma, Ted 223; Boersma-Anema, Susie 223; Boersma-Kooistra, Zwaantje 96-99; Boersma-Staal, Antje 211-212; Boersma-van Dam, Sibbeltje 212-213; Boon, Hendrik van der 219; Boonstra, Jacob 78; Boonstra, Jan 109; Boonstra, Johannes 109, 118; Boonstra-Bosgra, Sijke 109; Boonstra-van der Woude, Wytske 118; Borchers, Alfred 399-400; Borchers, Hermann 399-400; Borchers, Walter 397-400; Borret, Arnold Harvey 394; Borst, minister Els 195; Bosgra, Jacob 179; Bosgra, Sietske 177; Bosgra-van der Woude, Elisabeth 179; Botma, Jacob 125; Botma-de Boer, Klaske 125; Botma-Poortinga, Antje 125; Bouma, Ale 329, 337; Bouma, Fokke 122; Bouma, Freerk 47, 107-133, 220, 261; Bouma, Hendrik 130, 383; Bouma, Jan 128; Bouma, Siemen 305-306; Bouma-Lijzenga, Anneke 107; Bouma-van Dijk, Fokje 128; Braak, Coby 39; Braak, Herman 39; Braaksma, Lieuwe 183-188; Brander, Marianne 113; Brandon, Wim en Toos 168; Braun, Werner von 138; Bremer, Eva 76; Bremer, Simon 76; Bremer-Emden, Flora 76; Brouwer, ds. Antonie 267; Brouwer, Gerrit 67-70, 343; Brouwer, Jaap 69; Brouwer, Pieter O. 55, 69; Bruinsma, Fedde 268, 277; Bruinsma, Laurentius 268; Bruinsma-Duipmans, Maria 268; Buijtekant, Fietje 338, 307-311; Buijtekant, Ronnie 338, 307-311; Buitekant, Izak 307; Buitekant-de Vries, Aaltje 307; Bunt, Lucas 27; Burr, N.A. 21; Burt-Klein, Ina 377; Büscher 237; Buurmans, Marten 233-234, 402-405; Buwalda, Douwe 12-14;

Calavon, Louis de 233, 402; Canho, Alexander del 146; Canho, David del 146; Canho, Joseph, del 146; Canho, Lena del 146; Canho, Salomon del (Theo) 146; Canho-Ricardo, Lea del 146; Canho-van Gelderen, Aaltje 146; Clark, Harry (=Harry Dolph) 338; Claud, Walter 295-298; Claus, onderoff. 396; Cnossen, Douwe 54; Cohen, Beike 383; Cohen, Chana 126; Cohen, ds. W.B. 381; Cohen, Ewald 383; Cohen, Freddie 383; Cohen, Frits 324; Cohen, Jozef 49; Cohen, Lea 265; Cohen, Max 383; Cohen, Mirjam 27, 96, 126, 383; Cohen, Robbie 383; Cohen, Wim 383; Cohen-Klein, Aaltje 383; Cohn, Szlom 126; Cohn-Weichman, Erna 126; Coles, Robert 387-391; Colthof, David 73-75; Colthof-Groen, Helena 73-75; Couvreur, Leo 263; Cowan, John 328; Crawford, Bernard 393-394; Crawford-Patterson, Clara 394; Croft, Leonard George 158-160; Cuperus, Nutte 247-249; Cuperus, Wealtje 45; Cuperus-de Jong, Reinou 247-249

Dam, Jan 229, 248, 275, 389; Dasberg, Isidoor 56; Denneboom, Frank 247; Denneboom, Hanneke 247-249; Denneboom, Meijer 247; Denneboom-Chelem, Suzanna 247-249l; Dermois, Sierd 184-187; Dijk, Andries van 78; Dijk, Douwe van 63, 318, 337-344, 357-359; Dijk, Frans van (alias Frans Prima) 27; Dijk, Froukje van 78, 94; Dijk, Jacob van 72-103; Dijk, Klaas van 282, 330-333; Dijk, Rennie van 318; Dijk, Wabe van 75, 100; Dijk-Bruinsma, Sipkje van 72, 78; Dijkman, Kornelis 127; Dijkman, Leentje 127; Dijkman, Sjoerd 69; Dijkstra, Lieuwe 281; Dijkstra, Renze 108; Dijkstra, Wybrand (Pieke) 331-333; Dijk-Tuininga, Trijntje van 318; Dijtzmar, Jacob 192; Dikkerboom, Ynze 350-354; Dolph, Harry 80-95; Dolsma, Koendert 14; Drees, Willem 270; Dreijer, Tjalling 215; Drielsma, Clara 112; Driesens, Frans 337; Drukker, Mia 101; Drukker, Regina 100; Duinen, Jan van 67-70; Duinen, Klaas van 67-70, 78; Duinen-van der Wal, Grietje van 78; Dürken, familie 237; Duursma, Jan 287; Dwyer, Wilbur 224

Earngey, Edward 31-36; Eeghen, Esmeé van 26, 164; Eekhof, Piet 59; Eekhoff, Ynze 277; Effendi, Roestam 124; Ehlen, Josef 236; Ekema, Sijtze 268; Ekema-van Houten, IJseline 268; Ekkers, Albert 181; Ekkers, Berend 181-188; Ekkers, Jan 181-188; Ekkers, Jitze 181-188; Ekkers, Sipke 43, 181-188; Ekkers-van der Veer, Dieuwke 181; Ekkers-Veldema, Jacoba 181-188; Elgersma, Anne 81, 95, 96; Elias, Eduard Maurits 206; Elzinga dr. 342, 349; Elzinga, Hoite 233-234, 402-405; Elzinga, Jaap 403; Elzinga, Jacob 226; Elzinga-Snijdood, Catharina 226; Engel, Rosa 83; Ensel, Bram 196-198; Ensel, Eva 197; Ensel, Gretha 196; Ensel, Hartog 197; Ensel, Hartog sr. 196-198; Ensel-de Jong, Akke 197; Ensel-Grishaver, Beatrix 196-198; Eppens, dr. Eppo 18, 103, 187, 199-210; Eppens, Hans 199-210; Eppens, Mello 199; Eppens-van der Veen, Barteldina 199-210; Erstling, Gerhard 184-187; Erwteman, Anita 217; Erwteman, Juda Isaac 217; Erwteman-Rozenberg, Henriëtte 217; Esselink, burgemeester 33; Essenberg, Pieter Cornelis 77; Exner, Oberleutnant 352

Faaij-Hofstee, Klaske 57; Faas, Sibbeltje 221; Fahrenhorst, Jacob 268; Feddema, Thom 297; Feitsma, Eliazer 250; Feitsma-de Jong, Rachel 250; Feitsma-Kropveld, Gretha 249-251; Fennema, Theun 318; Feringa, Gerard 114, 122; Feringa, Gerrit Evert 105; Feringa, Gerrit Jouw 26, 87, 105, 114; Feringa, Sabina Johanna 105; Ferkranus, Thomas 111; Fernando, Vincent Francis 328; Fideldij Dop, Hein 361; Fiesler, Tiny 78; Fincham, Roy 158-160; Fitzgerald, Gerald 328; Fitzgerald, Alexander 328; Fitzgerald, Cora 328; Flesseman, Eric 110-111, 223, 383; Flesseman, Jacques 110; Flesseman, Samuel 110-111, 223; Flesseman-van den Bergh, Rita 110; Fokkema, familie 274; Ford, Leon 224; Fortuin, ds. Cornelis 267, 269, 316
Fortuin, Hans 316; Fortuin, Johannes 18, 299; Fortuin, Paul 269; Frank, Selma 313-324; Frankenberg, Annelies 217; Frankenberg, Paul 217; Frankenberg-Nathanson, Ilse 217; Frankenhuis- de Jong, Tsilla 217; Frankenhuis, Alfred 217; Frensdorf, Arnold 287;Frevel, da. Agniet 28, 261, 381; Fuchs, Elisabeth 76; Fuchs, Herbert 76; Fuchs, Reiner 76; Fuchs, Walter 76; Fuchs-Furnee, Elisabeth 76

Galema, boer 295; Galiën, Auke van der 319; Geertsma, bakker 193; Gendt, Emil de 83-85; Gerritsen, familie 227; Geveke, Hendrik 233, 402; Glas, Johannes 78; Glas-van der Wal, Rigtje 78; Goëss, Gravin Anna von 141; Goinga, Y. 165; Golding, Cissie 300; Golding, Frances 300; Golding, Geoffrey 300; Golding, George 300; Goodman, Eileen 36; Goodman, William 31-36; Gorter, Tietje 356; Goslinski, I. 149; Graaf, Aldert de 46; Graaf, Anne de 309-310, 338, 340; Graaf, Gaatze de 309; Graaf, Gerlof de 46-47, 371; Graaf, Jan de 291, 309; Graaf-Gras, Taetske de 309-310; Greijdanus, Douwe 111; Greiner, Lt. 326; Grishaver, Hartog 196; Groen, Dirk 281; Groendijk, Ank 362; Groendijk, Cornelis 341, 360-368; Groendijk, Hendrik 341, 357, 360-368; Groendijk, Tetje 368; Groendijk-Jollema, Tettje 360; Guttmann, Alfred 313-324; Guttmann, Hermann 313; Guttmann, Walter 313-324

Haagens, Clara Amalia 111, 161-167; Haagens, Henk Benno 111, 161-167; Haagens, Henri 111, 161-167; Haagens, Lion 167; Haagens-Roos, Annie 167; Haagens-Roos, Margaretha 111, 161-167; Haaima, Jelle 12-14; Haas, Wim de 262; Hacquebord, Anne 57; Hacquebord, L. 55; Hak, L. van der 49; Hale, Bob 387-391; Hamstra, Aldert Jacob 222; Hamstra, Susan 215; Hania, Cornelis 58; Hania, Johannes 58; Hania, Piet 57; Hania, Sjoerd 54-66; Hania, Sjoerd Joh’s zn 55; Hania, Tine 58; Hania-van der Woude, Sytske 55; Hannema, boer 349; Harrington, Bob 224; Hartmans, Sjolle 340-342, 357; Hartog, Dokter 14, 20; Heeringa, Gijsbert 365; Heeringa, Nanne 127, 213-222; Heeringa-Boersma, Aaltje 127; Heesch, Tine van 351-354; Hegan, John 143; Heide, Bertha van der 61; Heide, Frans van der 61; Heide, Pietje van der 61; Heide, Tine van der 61; Heide-Buursma, Antje van der 61; Heij, J.A. 17; Hekkema, Neeltje 7-11; Hell, J.W. van der 328; Hellinga, Anne 277; Helm, Krijn van der 26, 127, 337, 361; Hemming, Aaltje 226; Henigman, Clarence Francis 31-26; Henstra, Grietje 74; Heslinga-Koree, Neelte 7-11; Heslip, William 398-400; Hiddema, Frans 41; Hiddema, Otto 41-43; Hiddema, Upt 41-43; Hiddema-Sijbrandij, Tetje M. 41; Hiemstra, Eelkje 105, 114; Hiemstra, Gosse 54-66, 330-333, 336-344, 357; Hiemstra, Lieuwe 51; Hiemstra, Pier 64; Hiemstra, Simone 60; Hiemstra-Hania, Johanna Maria 54-66; Hill, Commander J.A.C. 8; Hirohito, Keizer 245; Hobma, Adriaan (Hopma) 106, 265; Hoeksema, molenaar 109; Hoekstra, Jan 47; Hoff, Adriaan 178; Hoffmann, Anna 113; Hoffmann, Ellen 113-116; Hoffmann, Karl Albert 113-115; Hofstra, familie 218; Hollander, Alfons Jozef d’ 184-187; Holwerda, Brant 231; Holwerda, familie 310; Holwerda, Ids 38; Holwerda, Jacob Eelke 38-40; Holwerda, Piet 23-29, 261; Holwerda, Richtje 38; Holwerda, Yme 251; Holwerda-Rollingswier, Yttje 38; Holwerda-Torensma, Pietje 231; Hond, Anna de 113, 170; Hond, Levie de 113, 170; Hond, Maurice de 113; Hond, Salomon de 113; Hond-Franschman, Rebecca 113; Hoogsteen, familie 372; Hoop, Cornelis van der 107, 169-172; Hoop, Sjoukje van der 87-95; Hoop-Oostenveld, Akke van der 169; Horreus de Haas 24, 314; Hoving, A.E. burgemeester 159-160; Hoving, agent Jan 21, 142, 153, 327; Hoving, burgemeester 14, 39, 271, 298, 332, 327; Howson, Gordon 395; Howson, Paul Terence 394; Howson-Merckel, Tina 395; Huizinga 182; Huizinga, Heilina 63; Huizinga, Hendrik 396; Huizinga, Jildert 63; Huizinga-Sjoordema, Baukje 63; Humalda, Dirk 28, 265, 273, 322, 337; Humalda, Tom 266; Hurrell, Florence 300; Hurrell, Harold 300; Hurrell, William 300

Idsardi, Former 110; Idsardi, Jan 110, 189; Idsardi-Hiddma, Maaike 110; Irwin, Howard Clinton 398-400; Israël, Arnold 127, 220; Israël, ds. 65; Israël, Nathan Frederik 220; Israël-Trompetter, Francisca 220

Jaarsma, Jentje 102-104; Jabs, Hans-Joachim 393; Jellema, Klaas 404; Jetten, Jacob 233, 402; Jong, Abele de 117; Jong, Age de 233; Jong, Aly de 227; Jong, Dirk de 226-232; Jong, Douwe de 194; Jong, Elkan de 348; Jong, Evert de 117; Jong, Gery de 229-232; Jong, Isaac de 127; Jong, Jacob de 226; Jong, Jan de 76, 81; Jong, Janny de 273; Jong, Jelle de 194; Jong, Klaas de 272; Jong, Willy de 227; Jong-Braaksma, Akke de 117; Jong-de Beer, Sieuwke 272; Jong-de Leeuw, Mina de 127; Jong-de Vries, Nine 226-232; Jong-Dijkstra, Aaltje de 194; Jonge, Ruth de 361; Jongeling, Diemer 233, 402-406; Jongeling, Einte 47; Jongh, Benjamin Wolf de 215-223; Jongh, Chaim de 217; Jongh, Isaäk de 215; Jongh, Lea de 216; Jongh-Blits, Judic 215; Jongh-Gardin, Ricky de 217; Jongh-Loonstein, Nanny de 216; Jong-Wiersma, Eke de 76; Jonker, Geert 22; Jousma, Balling 265; Jousma, Eelze 265; Jousma, Klaas 266; Jousma-Tijtsma, Sytske 265; Juliana, prinses , koningin 136, 278

Kaas-de Smitt, Jeannette (Netty) 360; Kaas, Abraham 360; Kaas, Louis (Loekie) 360; Kahane, Reuben 25, 96, 127; Kalma, ds. Jaap 25, 55, 72, 110, 124, 127, 269, 380-386; Kalma, Karsjen 177; Kalma-Bleinsma, Wikje 177; Kalma-Koops, Froukje 380-386; Kamstra 50; Kaptein, Kees 210; Katz, Bertha 338-345; Katz, Chaskel 345; Katz, Elli 345; Katz, Samuel 345; Katz-Wunderman, Esther 345; Keeble, John 394; Keeble, Kenneth Stuart 394; Keeble-White, Eva 394; Keuckelaere, Raoul de 286; King, Stanley Alfred King 158-160; Kingma, Andries 193; Kingma, Jense 341; Kip, Arie Jan 132; Kip, Hendrikus Johannes 132; Kip, Jopie 132; Kirkham, Ernest Bruce 158-160; Kissing, Feldwebel 326; Klaver, Afke 293; Klaver, Andries 293-298; Klaver, Douwe 293; Klaver, Janke 293; Klaver-Struiksma, Afke 293-298; Klein Haneveld 347; Klein, Dirk de 100; Klein, Marcel 377; Klein, Vera Eva de 101; Klein-Talsma, Dieuke 100; Kloevekorn, Ottilie Helena Elsa 366; Klok, meester 124, 260; Kloosterman 341; Kloosterman, Frans 121, 266; Knap, Annette 229, 248; Knap, Benjamin 229; Knap, Georges 229; Knap-La Barre, Eugenie 229-232, 249; Kooi, Anja van der 267; Kooi, Gerrit van der 267, 285; Kooi-Bouman, Cornelia van der 267; Kooi-de Klein, Janke de 101; Kooistra, Aukje 175; Kooistra, Jack 37, 93; Kooistra, Jan 121; Kooistra, Klaas 176; Kooistra-Germeraad, Jitske 121; Kooistra-Tienstra, Griet 176; Koopmans, Gerrit 194; Koperberg, Selien 126; Koree, Anne 7-11; Koree, Anne Johannes 7; Koree, Cornelia 11; Koree, Johannes 7-11; Koree, Saakje 7; Koree, Ynskje 11; Koree-Jelsma, Korneliske 7-11; Kornthal, Luzia Anna 57, 381; Kosh, Yehushua 217; Kosh-de Jongh, Jehoedieth 217; Koslowski, Jurgen 115; Krol, Jelle 37; Krolis, Hinne 287; Kropveld, Jakob 249; Kropveld-Salomons, Julia 249; Kruik, dr. Cornelis Arie 199; Kuiper Esgo Taco 206; Kuiper, Robert 206-210; Kuipers, Egbertine 83; Kuipers, Gosse 347

Laan, Jo van der 330-333; Laan, Lippe van der 330; Lammers-van der Veen, Jannie 257; Lammertse, Theun 76; Lamsma, Gatso 230; Leegsma, Willem 320; Leegsma-Noordewier, Aaltje 320; Leeuw, Alie Johanna de 383, 72, 78; Leeuw, Leonard de 72; Leeuwen, Anneke van 107, 113-115; Leeuwen, Arthur van 113; Leeuw-van Hoorn, Clara de 72; Lei, Douwe van der 233; Lei, Gerben van der 234; Lei, Kornelis van der 266; Leijstra, Freerk 338; Lei-Koning, Eelkje van der 234; Lei-Moesker, Kaatje van der 266; Lemson, Johannes 19-20, 45, 395; Lewis, Philip 196; Lewis-de Witte, Ans 196; Lijzenga, Aafke 271; Lijzenga, Anne 260, 271; Lijzenga, Fokje 271; Lijzenga, Gerrit 260; Lijzenga-Brandsma, Aafke 260; Linde, Simone van der 251-254; Lingen, Hendrik van 109; Lingen, Mark van 109; Lingen-Koning, Antje van 109; Linschoten, Lise van 317; Linschoten, Martin van 314-317; Lippe-Weissenfeld, Alfred zur 141; Lippe-Weißenfeld, Egmont Prinz zur 141-142; Lolkema, Pieter 235; Lolkema, Sytse 337; Long, Clarence Roy 394-396; Loonstra, Jan 138-139; Lowry, Dick 224

Maas, Wolfgang 98-99; Macklin, William Henry 394; Macnamara, Sidney John 31-36; Macpherson, Donald James 301; Magré, Akke 112; Magré, Harke 114-116, 134-137; Magré, Henk 112, 320; Magré-Heerema, Wypkjen 134-137; Mainzer, Helena 27, 96-99, 127, 383; Maltha, dr. 210; Mandelbaum, Heinz 347; Mandelbaum-Katz, Manja 347; Marcus, Fien 312-324, 368; Marcus, Frances 267, 312-324; Marcus, Judith 267, 312-324; Marcus, Leo 312-324; Marcus, Leonie 312-324; Marcus-Loeb Hilde 312-324; Marcus-Popelsdorf, Gretha 119; Mattres, Charles Alfred 151-155; Maus, Jakob 285; McGregor, Murdoch Gordon 144; McLachlan , Anne Logie 300; McLachlan, Ian 300; McLachlan, John Morham 300; Meer, J. van der 132; Meerbrug, Piet 361; Meij, Tjipke van der 284; Meijer, Abraham 266; Meijer, Johanna 266; Meijer, Maurits 60-63; Meijer, Rob 60-63, 319; Meijer-Kaufmann, Helena 266; Meijers, echtpaar 116; Meijer-van Tijn, Rosetta 60-63; Meindertsma, Homme 289; Meindertsma, pake Rendert 289; Meindertsma, Pieter 289; Meindertsma, Rendert 289; Meindertsma, Sieuke 289; Meindertsma, Ytje 289; Meindertsma-Halbesma, Aafke 289; Meinema, A.K. 21; Meinsma, Ernst 280-288; Meinsma, Jacob 232, 249-251; Meinsma, Jan 192-193, 280-288; Meinsma-Eelkema, Berber 249-251; Meinsma-van der Wagen, Dieuwke 283-288; Melkman, Betty 116-118; Melkman, Michel 117; Melkman, Nathan 116; Melkman, Siska 116-118; Melkman-Groen, Rachel 116; Memerda, Aukje 38; Metz, Eva 267; Metz, Freke 267; Metz, Hijman 267; Metz-Witjas, Elisabeth 267; Middleton, Bill 387-391; Miller, Andy 338; Minden, Dé van 129; Minekenhoff, Isac 206; Minekenhoff-Saks, Leentje 206; Minnema, Klaas 233, 402-405; Minnema-Dijkstra, Ettje 402-405; Miranda, Silvain de 348; Mirosch, Albert (Beby) 135; Mirosch, Beatrix Emma Wypkjen 136; Mirosch, Catharina Caja 134-139; Mirosch, Engelina Margarethe Catharina 135, 138; Mirosch, Gerhardus 138; Mirosch, Joseph 138-139; Mirosch, Maria 138; Mirosch, Robert 138; Mirosch, Sophie 138; Mock, Harry Johan Sytse 78, 118, 374; Mock, Herman 374; Mock, Leon 78-79, 374-378; Mock-Leon, Selma 78-79, 374; Moffat, Alan Raymond 157-160, 326; Moffatt, Michael Hugh 160; Moncrief, Ernest Francis Sydney 143; Monk, Walter Jack 143; Monnikendam, Jo 171; Mortimer, Alfred 151-155; Moulijn, Ans 25; Moulijn, ds. Cees 23-29, 33, 72, 96, 108, 112, 124, 147, 170, 261, 381; Moulton, Jim 86-95, 338; Mous, Petrus 306; Mozer, Gerrit 361; Muijs, ds. Hendrik 250; Muijs, Henk 250; Muijs-Breur, Cornelia 250; Mulder, agent 88; Mussert, Anton, 401, 406; Mutz, Joe 224

N.N. Arnold 270; N.N., Nico 86-95; Naarden, Marcus 118; Naarden, Roza 118; Naarden-Englander, Marianna 118; Nash, Harald 328; Nathan, Loet 266; Nathan, Wolf 266; Nathan-Meijer, Lena 266;Nauta, Albertus sr. 335; Nauta, Albertus Tietes 349-354; Nauta, Anneke 335-349; Nauta, Bertus 26, 54-66, 330, 335-348, 357; Nauta, Bram 335-348; Nauta, Douwe 335-344; Nauta, Hittje 349; Nauta, Jaap 335-348; Nauta, Jan 349; Nauta, Tiete 335, 349; Nauta, Willem 43; Nauta-Boll, Catherine 335; Nauta-Bottema, Grietje 335-344; Nauta-Braaksma, Antje 349; Neve, Cornelis 357; Nijenberg, Gerrie 324; Nijenberg, Gerrit 324; Nijenhuis, Klaas te 339; Nijenhuis, Wolter 118; Noot, Barend Salomo 73; Noot, Hartog 73; Noot, Mozes Philip 73; Noot, Naomi 73-75, 383; Noot-Cozijn, Rachel 73;Noy, Anne 318

Oberdak, Czesław 354; Obma, Douwe 48; Obma, Jan 48; Obma-Van der Zon, Franske 48; Oevering-Visser, Hiltje 189; Olivier, Durk 197; Olivier, Pieter 197; Olivier, Pietje 197; Olivier, Wopke 119; Olivier-Folkertsma, Akke 197; Olivier-Ploeg, Jitske 119; Oosterveen, Douwe Klaas 242-246; Oosterveen, Harm 241-246; Oosterveen, Jan 242; Oosterveen-Wielenga, Werdina 241-246; Oostrum, W. van 18; Oppenheim, Alice 182; Oppenheim, Johan Frits 181; Osinga, Aaltje 260-271; Osinga, Enne 260; Osinga, Taekele 261; Osinga-Jansen, Fokje 260; Oven, Aleida van 218; Overduin, ds. Leendert 23-29; Overste, Benjamin 119; Overste, Lea 119; Overste, Marcus 119;Overste, Rebecca 119

Pals 130; Paré, Ru 218; Parry, Norman Ronald 151-155; Pasma, ds. 349; Patroelje, Evertje 202; Patrouilje, Jelle 182; Patrouilje-Dijkstra, Alie 187; Patrouilje-Stienstra, Janke 43, 182; Peenstra, Waling 127, 130; Peenstra-Kingma, Aukje 127, 130; Peereboom, Abraham 128; Peereboom, Isaac 128; Peereboom, Lia Gesina 128; Peereboom, Marianne 128; Peereboom-Trompetter, Fenna 128; Peringa, Johannes 129; Peringa-Kloosterman, Tjitske 129; Perrin, Ronald James 328; Pieterenga, Geertje 40; Planting, marechaussee Jochem 21, 45; Ploeg, Hielke 127; Ploeg, Sape Cornelis van der 54; Ploeg, Teade van der 357; Ploeg-Zaturdag, Maaike 127; Poederbach, Johanna 105; Polenaar, Mr. 76; Polman, Gerrit Jan 371; Polman, juffrouw 305; Pöschl, Rudolf 184-187; Posthuma, Jan 40, 45; Posthuma, Klaske 45; Posthuma, Sikke 40; Posthuma-de Walle, Doetje 44; Postma, Geale 285; Postma, Hendrik 202; Postma-van Duinen, Grietje 202; Praag, Mia van 116; Pranger, Dirk 339; Pranger, Yde 365; Presser, Robert André 129; Presser, Rudolf Victor 129; Presser, Salomon 129; Presser-Mossel, Alida 129; Priestley, John Peter 151-155; Prosser, Douglas Vary 301;Prosser, Edith 301; Prosser, William Vary 301

Querido, Benjamin 72; Querido, Jacob 72

Raap, Dirk 274; Randle, Betty P. 144; Randle, Douglas Haig 144; Rauter, Hans Albin 351; Reeder, Chris 277; Reitsma, Pieter 405; Reitsma-van der Kooi, Anja 40; Rensma, Pieter 54-66, 103-104, 340, 364; Reuter 199; Rhijn, Geertje van 274; Rij, Lies van 167; Rintjema, Tjeerd 112; Rispens, Greet 262-265; Rispens, Jo 126, 260, 262-265; Rispens-Reeder, Liskje 262-265; Robroch, Etje 164; Robroch, Harm 164; Robroch, Henk 164; Robroch, Hessel 33, 164; Robroch-Dijkstra, Tjipkje 164; Roesink, Dick 203-210; Roesink, Gerrit Lodewijk 204; Roesink, Paul 209; Roesink, Virginie 209; Roesink, Wieger Jan 203-210; Roesink, Wieger jr. 203-210; Roesink-Slijper, Elsje 203-210; Rollingswier, Klaaske 106; Roodbergen, Fokke 304; Roorda, Homme 342; Roorda, Thys 121; Roos, Henk de 57; Rosevear, Kenneth Willard 398-400; Ross, Beauftragte 39; Rozendaal, Harry 172; Rubens, Aleijda 129; Rubens, Bertha (Bep) 129; Rubens, Erna Florri 129, 383; Rubens, Joseph 129; Rubens-Polak, Rebekka 129; Ruiter, Hotze de 48; Ruiter, Jan de 44; Rusk, Greta 87-95; Ryan, Dennis Lawrence 398-400

Samehtini, Sara 107; Schaafsma, Anna 319; Schaafsma, Sierk 319; Schaaf-van Duinen, Rigtje van der 70; Schaap, Johannes 44; Schaap, Tjalling 45; Schaffeld 97; Schelvis, Gabriël 373; Scheufele, Ernst 86; Schoonhoven van Beurden, Hillegonda Adelheid Femia van 374; Schoorstra, Hessel 49; Schregardus, Pieteke 164; Schreuder 337; Schukking, dhr. 405; Schweitzer, Joop 405; Seligman, Yaakof 127; Seligmann, David 127; Seligmann, Esther 127; Seligmann, Josef 127; Seligmann, Naomi 27, 127; Seligmann, Rorit 127; Senator, Fred 119; Senator, Isaac 119; Senator-Vierra, Rachel Esther 119; Servatius, Mr. W.W.N. 153; Sewell, William Arthur 158-160; Seyss-Inquart 199; Siegelschmidt, Inge 252; Siegelschmidt, Johannes Hendrikus 252; Siegelschmidt-Schuilenburg, Huiberdina Johanna 252; Sijtsma, burgemeester 14; Sijtsma, Ette 256; Sijtsma, Evertje 77; Sijtsma, Gerlof 77; Sijtsma, Griet 256; Sijtsma, Jabik 77, 86-95; Sijtsma, Klaas 76, 80-81; Sijtsma, Oebele 79; Sijtsma, Pieter 76, 80; Sijtsma, Tabe 77, 103-104; Sijtsma, Tiete 255-258; Sijtsma-Beintema, Fetje 76, 80; Sijtsma-Woudwijk, Janna 256; Sikkes, Siebren 341, 364; Simpson, James 297; Simpson, Jozef 295-298; Simpson, Priscilla Esther 297; Sinderen, Lou van 132; Sinnema, boer 203, 342; Sipkema, ds. 219; Sipkes, dr. 55; Sjoerdsma, Ette 38; Sjoerdsma, Ynse 49; Slijper, Herman 204; Slijper, Paulina Virginie 204; Slijper, Salomon 204; Slijper, Virginie Jeannette 204; Slijper-Minekenhoff, Jeannette 204; Sluijs, Bep van der 338; Sluijter, Marianne 113; Smeding, mr. 45; Smid, Jan 41; Smidt, Romke 33; Smit, Folkert 255-258; Smit, Gerard Clemens 137; Smit, Gosse 389, 399; Smit, Hendrik 255-258; Smit, Jan 255; Smit, Tjerk 255; Smitt, Aron de 366; Smitt, Hendrika de 366; Smitt, Leo de 360-368; Smitt, Margaretha de 366; Smitt, Maurits de 360; Smitt, Rachel de 366; Smitt, Sophia de 366; Smitt-Dusseldorp, Henriëtte de 360; Smit-Wielinga, Maaike 255; Smit-Wouda, Grietje 258; Snaayer, ds. 218; Snijder, Louw 405;Soetendorp, Awraham 167; Sonnema, Sjoerd 233, 402-405; Span, Bavius 107; Spanier, Curt 382; Spanier, Gregory 382; Spanier, Rosella 57, 382; Spanier-Stolberg, Assia 382; Span-Meijer, Grietje 107; Speelman, Henricus Philippus 168; Speelman, Philip / Flip / Uri 168-172; Speelman-Brandeis, Margaretha Elisabeth 168-172; Speijer-Leon, Mietje 374; Spielman, David 217; Spielman-de Jongh, Lea 217; Spijkerman 338; Spry, Harry Douglas 31-36; Stangus, Pierre 134-139; Starkenburg-Koree, Neeltje 7-11; Stavorinus 287; Steenbergen, Fem 28; Steigstra, Jasper 189; Steigstra, Renze 189; Steigstra, Riemke 189-191; Steigstra, Tinus 189-191; Steigstra-Algra, Hendrika 189; Stienstra, familie 132; Stoel, agent 189; Stoffel, Sytske 380; Stol, Hendrik Jacobus 39; Straatsma, Andries 331; Straatsma, Johannes 403; Streekstra, Aafkes 370; Streekstra, Hendrik Pieter 370; Streekstra, Klaas 96; Streekstra, Pieter 370; Streekstra, Trijntje / Tina 370; Streekstra, Willem Ouwe 379; Streekstra, Wybren 369-379; Streekstra-Steegstra, Maaike 369-379; Strijker, Henk 275; Stroop, mr. A.E. 38; Strykowski, Abraham 371; Strykowski, Esther 371; Strykowski, Sara / Sonja 371-373; Strykowski-Eherlich, Ryvka Bruche 371; Swan, Peter L. 158-160; Sybrandij, ds. 406

Talsma, Betty 165; Talsma, Jan 165, 303-306; Talsma, Jellie 165; Talsma, Piet 306; Talsma, Pietje 161-167; Talsma-Visser, Tietje 165; Tayler, Norman Lesley 31-36; Tebbe 236; Teerdstra, Jan 13; Terpstra, Willem 406; Thompson, Harry Victor 301; Tiedema, Gerben 73; Tiedema-Buwalda, Antje 73; Tiemens, Jo 341; Tighe, Robert George 397-400; Tijtsma, Arjen 192-193; Tijtsma, Jacob 189-192; Timmermans, Jan 276; Travis, Frank St. John 31-36; Troelstra, Pieter J. 122, 220; Troostwijk, Ben 249; Tsao, Gretha 131; Tsao, Jih Chang 131; Tsao, Tseng-Y (Dop) 131

Unema, vrouw 28

Vanger, Kees 89; Veen, Barend van der 122; Veen, Jan van der 78; Veen, Martsje van der 122; Veen, Tiete van der 80; Veeninga, familie 281; Veen-Jansma, Ytje 78; Veenstra, Barend 55, 337; Veenstra, Sybrand 270; Veenstra-Martens, Nynke 270; Veffer, Jonas 277; Veffer, Joseph 268, 275; Veffer-Nebig, Sara 277; Vellema, Durk 238, 291, 296; Vellema, Frans 238-240; Vellema, Jelle 238; Vellema, Joeke 238-240; Vellema, Michiel 238; Vellema-Klopstra, Geertje 238-240; Vellinga, Ymkje 273-279; Verbeek, Kees 109; Vergonet 130, 274; Vermeulen, Roelof Cornelis 83; Vink, dokter 245; Vischjager, Alida 78; Vischjager, Hijman 78; Vischjager, Mozes 78; Vischjager, Philip 78; Vischjager-Swaab, Flora 78; Visser, Antje 235; Visser, Bote 193; Visser, Dirk 395; Visser, Eelze 281; Visser, Freerk 395; Visser, Gosling 189-192; Visser, Hendrik 44; Visser, Kornelis 193; Visser, Pieter 120; Visser, Sieb 91; Visser-Westra, Jantje 193; Visser-Wouda, Sieuwke 120; Vlasman, Pieter 61, 339-344; Vleeschhouwer, Ester 374; Vogt, Titus 112; Vonk, Hille 50; Vonk, Jan 399; Vos, Meijer 130; Vos, Selma 130-132; Vos-Klatser, Grietje 130; Vrachtdoener, Abraham 374; Vrachtdoener, Cato 374-377; Vrachtdoener-Korper, Rachel 374; Vries, Anne de 44; Vries, Douwe de 276, 330; Vries, Emanuel de 308; Vries, Evert de 50; Vries, Geert Jacobs de 226; Vries, Herman de 179-180; Vries, Isack Mozes 312; Vries, Isak de 174-175; Vries, Izaak de 174; Vries, Johanna de 226; Vries, Levie de 174-175; Vries, Marten de 226-232; Vries, Monte de 89; Vries, Sara Selma de 174-178; Vries, Tietje de 226; Vries, Willem de 226; Vries-Benjamins, Rozetta de 174; Vries-Blitz, Jeannetta de 308-310; Vries-Cohen, Hendriette de 174-175; Vries-Elzinga, Willemke de 226; Vriesema, Klaas 102-104, 343; Vries-Schaap, Froukje de 44; Vrieswijk, Klaas 147; Vrieswijk, Minke 148; Vrieswijk, Piet 149; Vries-Wijma, Antje de 226; Vrolijk, Afke 204;Vrolijk, Jan 204

Waard, mr. de 49; Waas, Betty Helena 121; Waas, Gerrit Jules 120; Waas, Hijman 126; Waas, Juda 120; Waas-Barker, Doris Elizabeth 121; Waas-van Praag, Elisabeth 120; Wachters, J.J. 49; Wal, A. van der 298; Walsma, Marten 176; Walsma-van der Woude, Hinke 177; Walter, Alfred Bransby 297; Walter-Belor, Alice 297; Wedden, van der 162; Weijel, Bennie 132; Weijel, Jonas 132; Weijel-Zilvereg, Jeanetta Arnolda 132; Weinberg, Hens 403; Weinberg, Julius 403; Weinberg, Marga 403; Weiss, Arend 109; Weissflog, luitenant 393; Wellesley, Charles John Jay 395; Wendelaar Bonga, meester Sjoerd Evert 69; Werff, Boele van der 383; Westerling, mr. K. 54; Westra, Bokke 251; Westra, Feike 253; Westra, Klaas 33; Westra, Lies 253; Westra-de Braak, Eike 251; Wielenga, Ditje 242-243; Wielenga, Douwe Klaas 245; Wierda, zuster 202; Wieringa, Geertje 356; Wieringa, Gerben 356-358; Wieringa, Harke 356-358; Wieringa, Hidde 45, 343, 355-359; Wieringa, Simon 45, 47, 319, 338; Wieringa, Tjitske 357; Wieringa-Haaima, Maaike 355; Wiersma, Doeke 75, 81; Wiersma, Durk 75; Wiersma, Fetje 84; Wiersma, Gosling 26; Wiersma, Griet 75; Wiersma, Lammert 45; Wiersma, Neantske 75, 80-85; Wiersma, Pier 261; Wijbenga, Pieter 57; Wijma, Gjalt 258; Wijma, Machiel 404; Wilders, Koen 374; Wilgenhof, E.J. 350; Willem, dikke 232; Willem-Alexander, Prins 66; Williams, Claude 224; Windmuller, Jozeph 97; Windmuller, Thea 96-99, 383; Windmuller-Levie, Rika 97; Winkelman, generaal 8; Winsemius, Bernard Pieter 65; Winsemius, Jan 65; Winsemius-van Dijk, Hester Cornelia 65; Wolff, Aron 75; Wolff, Johanna 75, 132; Wolff, Leo 75; Wolff, Leon 75; Wolff-Hiegentlich, Esther 75; Wondaal, Gerrit 330-333; Woolley, Bob 224; Woud, Hinke van der 107; Woud, Jan van der 107; Wouda, Jan 293; Wouda, Menze 120; Woude, Durk Eerts van der 113; Woude, Jan van der 278; Woude, Pieter van der 57, 382; Woude, Willy van der 278; Woude-Westra, Aukje van der 382; Woudsma, Petrus 80-85, 95, 330-333; Woudsma, Wijtze 80-85, 100, 330-333

Ypma, Klaas 202; Ypma-Hoekstra, Lieuwkje 202; Ytsma, Siebe 54; Yunger, Thirza 383

Zamin-Cohen, Lea 383; Zaturdag, Jitze 128; Zaturdag, Tjalling 128; Zaturdag-de Jong, Meino 128; Zboray, Ilona von 318; Zeijtveld, Wouter 361; Zijlstra-Bouma, Siep 122; Zodij, Grietje Johanna 269; Zodij, Jonas 269; Zodij, Wilhelmina Sonja 269; Zodij-Weijel, Aaltjen 269, 383; Zoldy, Gene 224; Zorreguietta, Maxima 66

 Posted by at 16:35

  3 Responses to “De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5”

 1. Het klinkt ongetwijfeld een beetje muggezifterig (nou ja: een beetje?), maar bibliotheektechnisch gesproken is: ‘De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5’ niet helemaal goed.
  Het zou moeten zijn: De oorlog een gezicht gegeven, Deel 5: Westdongeradeel,

   
 2. Goedendag,
  Omdat ik op zoek ben naar informatie over de familie Mozes Aardewerk, speciaal dochters Beppie en Lina, kwam ik toevallig op uw site terecht. De eerste 4 namen van de namenlijst hierboven, zijn de personen naar wie ik op zoek ben. Ze zijn zeker geen Friezen, dus ik vraag me af hoe ze in het boek terecht zijn gekomen. Onderduikers? Ik wil het boek wel kopen, maar dan wil ik wel eerst zeker weten of er voor mij interessante gegevens in staan. Kunt u mij daar iets over vertellen?
  Vriendelijk groetend, Marjan Sluiter

   
  • Ik heb even navraag gedaan bij iemand die meegewerkt heeft aan het boek, er schijnt redelijk veel informatie over de familie Aardewerk in te staan.

    

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.