mrt 042020
 

Zoals reeds is aangekondigd vindt onze jaarvergadering plaats op zaterdag 18 april a.s.
Deze keer is het programma wat anders dan voorgaande jaren.
Tussen 9.30 uur en 10.00 uur inloop bij Hotel café restaurant Van der Meer aan de Woudweg 1 te Dokkum. (Bij de Woudpoortsbrug). We krijgen dan koffie met cake.
U kunt gratis parkeren op Parkeerterrein Lutjebleek Lyceumweg 8, 100 m van HRC van der Meer.

Om 10.00 is er een keuzeprogramma:
U kunt naar museum Dokkum om de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding te bekijken en natuurlijk het Bonifatiusmuseum te bezoeken. Of u brengt een bezoek aan het Streekarchief waar we een rondleiding krijgen en het depot bezoeken, om na afloop ook nog even rond te kijken op de tentoonstelling 75 jaar bevrijding. Wij gaan hier zover mogelijk, lopend naar toe, omdat het maar 500 m is naar het museum en ruim 900 m naar het Streekarchief.

Om ongeveer 12.15 zijn we terug in HCR van der Meer waar ons een heerlijke lunch staat te wachten.

Om 13.30 uur beginnen we met de jaarvergadering met de gebruikelijke zaken zoals:

  1. Mededelingen van het bestuur,
  2. Verslagen van de penningmeester, kascommissie, secretaris en redactie.
  3. Bestuursverkiezing: Voorgesteld wordt om Nico Douma uit Dokkum te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot het begin van de vergadering.
  4. Afscheid van onze bestuursleden Ciska Hoekstra en Johannes Dijkstra.
  5. Rondvraag.

Na afloop is er nog gelegenheid om gegevens uit te wisselen.

Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, dient u zich aan te melden voor 13 april op penningmeester.hvnf@gmail.com onder vermelding van uw naam en lidnummer. Geeft u ook even aan of naar het museum wil of naar het archief.

De kosten voor deze dag bedragen € 15 en kunt u overmaken op nummer NL08RABO0177858141 tnv Hist ver.NOF te Dokkum onder vermelding van uw naam. Zet u er even bij: Ledendag

Lutjebleek

Buiten de Woudpoort lag een groot stuk grasland. Het had het model van een driehoek. In de volksmond heet het Lutske- of Lutjebleek. Er is veel over geschreven en gefantaseerd. Het verhaal gaat dat een zekere vrouw Lutske het stuk land beschikbaar stelde als speelterrein voor de kinderen van het Blokhuis Espel (Wijk D), dat waren de bewoners aan de zuidkant van de Zijl. Maar de was lag er ook te bleken en kaatsliefhebbers beoefenden hier vaak hun spel. De bewoners van de bovenstaande Espel binnen de wallen hebben eeuwigdurend recht op een bepaald bedrag (in1974 was dit f2,-) uit te betalen op Koppermaandag en dit is de tweede maandag in het nieuwe jaar. Jarenlang was er de tramremise van de N.T.Mij, die een gedeelte van de bleek huurde voor f 125,- per jaar, kwam het geld binnen om de gezinnen te betalen. Nu zijn het de bewoners van de huizen die op het stuk grond zijn gebouwd en erfpacht moeten betalen.

 Posted by at 14:50

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.