nov 202019
 

Namen van de kwartiergevers (mensen die vluchtelingen in huis namen) tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945.

Kwartiergevers
Aalsma, Harmen, 289
Aalzum, Taetske, 221
Aartsma, Hendrik D., 135, 364, 365
Aartsma, Jan, 367
Aartsma, Pieter, 367
Adema, Jan, 388
Adema, Klaas, 89, 96
Akker, Jouw van den, 198
Akker, Sjoerd van den, 197
Alberda, Emke, 124
Alberda, Jan J., 128, 353
Alberda, Klaas, 196, 397
Algra, Pieter, 148
Allema, Jan, 429
Andel, ds. Gerard van, 438
Assen, Gerrit van, 146
Assen, Meindert van, 108, 352
Bakker, Berend B., 134
Bakker, Eelke, 208, 414
Bakker, Hendrik, 306
Bakker, Jan, 125
Bakker, Klaas, 266
Bakker, Philippus, 133, 136, 138, 146
Bakker, Rienk, 73, 330
Bakker, Thede, 127, 129
Bakker, Ulrich, 364
Bandstra, Albert, 75
Bandstra, Jan J., 309
Bandstra, Jan K., 408, 415, 419
Bandstra, Jan, 185, 372
Bandstra, Johannes K., 408, 415
Bandstra, Marcus K., 409, 419
Bandstra, Oege, 379
Banga-Wouda, Elisabeth, 127
Bank, Johannes D. van der, 114, 346, 352
Baron, Dirk, 355
Barwegen, Andries, 422
Barwegen, Johannes, 429
Barwegen, Sjoerd, 353
Baumfalk, IJnze, 193, 395
Beer, Anne de, 445
Beetsma, Jacob, 245, 442, 450
Beetsma, Jochem, 204
Beetsma, Roel, 190, 197, 200, 201, 404
Beintema, Eesge J., 138, 140
Beintema-Meindersma, Tietje, 131
Bekker, Hendrik, 128
Bekker, Willem, 112, 115, 348
Benedictus, Rindert, 67, 303
Berg, Dedde van der, 87, 93
Berg, Jacob van der, 99, 100
Berg, Jitze van der, 344
Berga, Jacob, 241
Bergema, Dirk, 449
Bergmans, Melis, 134
Bergmans, Willem, 351
Betzema, Jan, 193
Betzema, Rein, 191, 197, 201
Beukema, Berend, 119
Beukenkamp, Sijbren, 208, 215, 419
Bierma, Feije, 258
Biersteker, ds. Gerrit, 425, 428
Bij, Sjoerd van der, 135, 146
Bijland, Klaas, 246
Bijland, Sijbren, 387
Bijland, Taede, 374
Bijlsma, Johannes, 142, 362
Binnema, Gerben, 106, 108, 351
Binnema, Sieds, 74, 75, 86
Blom, Hans, 268, 456
Blom, Jan, 83
Blom, Johannes, 216, 242, 243, 251
Blom, Riepke, 245
Blom, Sjoerd, 191, 198, 392
Blom, Sytze R., 106, 245, 444
Blumers, Hendrik, 265
Blumers, Willem, 269
Boekhout, Paulus, 180, 182
Boelens, Harm, 215, 419
Boelens, Romke, 451
Boer, Aant de, 453
Boer, Albert de, 135, 136
Boer, Atze de, 397
Boer, Atze J. de, 348, 349
Boer, Atze K. de, 112, 352, 355, 360
Boer, de-Boer, Hiltje Folkerts de, 173, 378
Boer, Dirk de, 129
Boer, Eert de, 137
Boer, gebroeders de, 72, 109
Boer, Gooitsen de, 370
Boer, Haike de, 376
Boer, Jacob de, 192
Boer, Jan de (An), 78, 98, 101, 319, 337
Boer, Jan de (Mo), 419
Boer, Jan de (ON), 243, 437
Boer, Jelle de (Ee), 128, 347
Boer, Jelle de (En), 152
Boer, Klaas J. de (Ee), 125, 217
Boer, Kornelis A. de (Ee), 120, 126, 266
Boer, Kornelis de (Li), 179
Boer, Lykele de, 259, 445
Boer, Pieter de, 164
Boer, Sijbe de, 429
Boer, Sjoerd de, 210
Boer, Tjipke de, 135, 136, 152
Boer, Willem de, 335
Boersma, Andries P.,291, 465
Boersma, Anne P., 320
Boersma, Anne, 75
Boersma, Berend, 232, 430
Boersma, Bienze, 264, 457
Boersma, Bokke, 92, 315, 331
Boersma, Cornelis, 131
Boersma, Dirk, 88
Boersma, Hielke, 67, 303
Boersma, Jacob R., 141, 146, 152
Boersma, Klaas (Me), 201, 202, 396, 402
Boersma, Klaas J. (Mo), 211
Boersma, Melle, 248, 450
Boersma, Pieter (An), 73, 330
Boersma, Pieter (We), 138, 471, 475, 476
Boersma, Reinder, 107
Boersma, Tjiske, 263
Boersma, Willem, 138, 294, 297
Boersma, Yme Jelles, 280, 288, 291
Boersma-Dijkstra, Ynskje, 274
Bolhuis, Thijs Harm, 146, 365
Boltjes, Hillebrand, 420
Bolwijn, Barteld, 101, 319
Booijenga-Prins, Hinke, 201, 397
Boomsma, Tjeerd, 280, 285, 293
Boonstra, Dirk, 307
Boonstra, Joukje, 191
Boonstra, Ruurd, 352
Bos, ds. Roelof Bos, 64, 307
Bos, Jacob, 185, 374, 381
Bos, Sipke, 423, 430
Bosch, Frans, 450
Bosgra, Remmeren, 435
Bosgraaf, Jan, 204, 402
Bosscha, Ale, 242, 441
Botma, Eesge Gerrits,207, 223, 243, 410
Botma, Gerrit Eesges, 243, 410, 416
Botma, Hille, 75
Botma, Jacob Folkerts, 134, 140
Botma, Jan, 82
Botma, Pieter, 95
Bouma, Jacob, 126
Bouma, Pieter, 323
Bouma, Taeke, 82, 336
Bouma, Tjibbe, 216
Braak, Johannes de, 135, 152, 155
Braak, Pieter de, 152
Braaksma, Geert P., 425, 432
Braaksma, Gosse, 232, 422
Braaksma, Jacob, 232
Braaksma, Johannes, 245, 450
Braaksma, Kornelis, 232, 422
Braaksma, Pieter Gosses, 424, 431
Braaksma, Roelof, 211, 418
Braaksma, Yme, 233
Brandsma, Andries, 178, 378
Bremer, Harke, 173, 381
Brijker, Hiltje, 221
Broekens, Renze, 75
Broekens, Trijntje, 72
Broersma, Tjeerd, 130
Brons, Willem, 94, 402
Brouwer, Binne, 97, 98
Brouwer, Gerrit L., 303, 307
Brouwer, Gerrit, 258
Brouwer, Gerrit, 450
Brouwer, Gerritje, 87
Brouwer, Johannes, 66
Brunia, Willem, 178, 233
Brunia, Yme, 84
Buck, Willem de, 395
Buma Hûs, 73, 78, 79, 84, 85, 88, 91, 94, 96,141, 176, 216, 237, 249, 254, 334, 335
Buwalda, Gerrit, 165, 167, 382
Buwalda, Hielke, 264
Buwalda, Isaäk, 171
Buwalda, Johannes, 85, 238
Buwalda, Minze, 106
Buwalda, Monte, 108, 125, 346
Buwalda, Reinder, 249, 252
Castelein, Melle, 118, 130
Cnossen, ds. Harmen, 245, 246
Coree, Harm, 319
Crans, Justus, 217, 409
Crans, Klaas, 223
Cremer, Reinder, 166, 376
Cuperus, Christiaan, 242
Cuperus, Eelke, 114, 191
Cuperus, Geert, 356
Cuperus, Jacob (Ee), 114, 126, 346, 363
Cuperus, Jacob (En), 93
Cuperus, Kornelis, 293
Cuperus, Marten, 286, 288, 470
Cuperus, Minne, 128, 192
Cuperus, Nutte, 242
Cuperus, Sieger, 242
Cuperus, Siemen, 243
Cuperus, Wealtje, 148
Cuperus, Wijbe, 242
Dam, Anne, 229, 238
Dam, Jan, 131
Dam, Ybele, 315
Dantuma, Pieter, 98, 208, 214, 215
Dekema, Bouwe, 76
Dekema, Jan, 76, 78
Dekema, Jenne, 78
Dekema, Klaas, 76
Dekker, Gerard H., 437, 438
Detmar, Bienze, 91, 114, 287, 352
Detmar, Johan, 113, 352
Dijk, Hendrik, 85, 97, 315
Dijk, Minne van, 76
Dijkma, Douwe, 294, 297, 432, 476
Dijkma, Tjomme, 296, 427, 429, 432
Dijkstra, Andries, 76, 267, 460
Dijkstra, Auke, 337
Dijkstra, Berber, 97
Dijkstra, Brand, 139, 365
Dijkstra, Doede, 173
Dijkstra, Eelke (An), 72, 80
Dijkstra, Eelke (En), 149, 364
Dijkstra, Eeuwe, 110, 132
Dijkstra, Fetze, 292
Dijkstra, Freerk, 155
Dijkstra, Geert, 267, 454
Dijkstra, Harmen (ON), 242, 259, 438, 441
Dijkstra, Harmen G., 73, 78, 101, 331
Dijkstra, Hendrik (Pa), 461
Dijkstra, Hendrik J. (An), 73, 331
Dijkstra, Jacob Jelles, 73, 88, 99
Dijkstra, Jan Annes, 374
Dijkstra, Jan Hanses, 196, 201
Dijkstra, Jan Lolkes, 320
Dijkstra, Jan M., 113, 132
Dijkstra, Jan, 353, 355
Dijkstra, Jelle, 264, 266, 268
Dijkstra, Jilt, 111, 112, 353
Dijkstra, Jimke Jelles, 153, 155, 322
Dijkstra, Jochum, 74, 77, 79, 80
Dijkstra, Johannes, 197, 199, 212, 394
Dijkstra, Klaas A. (En), 142, 148
Dijkstra, Klaas Annes (Li), 376
Dijkstra, Klaas F., 374
Dijkstra, Klaas Rielofs, 423
Dijkstra, Kornelis Douwes, 137, 175
Dijkstra, Kornelis J., 208, 410, 414
Dijkstra, Lieuwe L., 101
Dijkstra, Lieuwe Meinderts, 89, 331
Dijkstra, Markus Taedes, 172, 180
Dijkstra, Meindert Uilkes, 331
Dijkstra, Nutte, 292
Dijkstra, Philippus, 419
Dijkstra, Pieter Hanses, 196, 199, 402
Dijkstra, Rense, 256
Dijkstra, Renze Freerks, 154
Dijkstra, Renze Jans, 173, 379
Dijkstra, Renze Tjerks, 182, 372
Dijkstra, Renze Tjibbes, 146
Dijkstra, Romke, 450
Dijkstra, Siemen K., 289
Dijkstra, Sije W., 93, 237
Dijkstra, Taede Annes, 420
Dijkstra, Taede Markus, 179, 374
Dijkstra, Taede Willems, 167
Dijkstra, Uilke, 86, 197, 331
Dijkstra, Wessel W., 80, 323
Dijkstra, Wiebe Lieuwes, 93, 99, 319
Dijkstra, Wieger, 454
Dijkstra, Wijtze, 471
Dijkstra, Willem A., 323
Dijkstra, Willem J., 73, 74, 214
Dijkstra, Willem K., 73, 89, 102
Dijkstra, Willem Taedes, 223
Dijkstra, Willem W., 80
Dijkstra, Willem, 290
Dijkstra, Ytsen, 166, 173
Dijkstra-Dijk, Jantje van, 308, 331
Dijkstra-Kuipers, Antje, 179
Dijkstra-Scheepstra, Antje, 233, 425, 432
Dijkstra-Schroor, Jipkje, 289
Dijkstra-Sijtsma, Lieuwine, 94
Dijkstra-Tienstra, IJbeltje, 378
Dijkstra-van der Ploeg, Saakje, 85
Dijkstra-Zon, van der, Albertje, 211
Dokkuma-Tillema, Marike, 138
Donga, Age, 289
Donga, Jacob, 211
Dorhout, Anne Joekes, 256
Dorhout, Bokke, 85
Douma, Bote, 449
Douma, Gerben, 320
Douma, Gosse, 118, 125
Douma, Jacob, 315
Douma, Jan Doedes, 178, 179
Douma, Jan Tjiskes, 127
Douma, Jan, 117, 154
Douma, Joeke, 449
Douma, Mame, 379
Douma, Minne, 120, 127, 266
Douma, Oebele, 207, 409, 418
Douma, Pieter, 355, 360
Douma, Sijtse, 363
Douma, Sjouke, 335
Douma, Theunis, 83
Douma, Tiete, 96
Douma, Wiebe, 374, 387
Driesum, Anne van, 255, 259, 443
Edema, Lambertus, 404
Eelkema, Jan, 254, 450
Eisenga, Douwe Heins, 217, 418
Eisenga, Douwe J., 98, 211
Eisenga, Hein J., 211, 419
Eisenga-Bruinsma, IJbeltje, 306
Eisma, Molle, 313, 334
Eizenga, Jacob D., 420
Elgersma, Haaije, 395
Elgersma, Wiebren, 215, 416
Elzinga, Berend, 98
Elzinga, Hendrik, 81, 214
Elzinga, Jacob, 451
Elzinga, Johannes, 96, 453
Elzinga, Klaas H., 280
Elzinga, Ytzen, 79
Elzinga-Douma, Orseltje, 87
Esch, Engbert van, 367
Faber, Andries, 180, 381
Faber, Ate, 96, 102
Faber, Auke, 424, 431
Faber, Fokke, 101, 329
Faber, Folkert, 449
Faber, Jacob Sipkes, 167, 376
Faber, Johannes, 190
Faber, Machiel, 179
Faber, Minne, 141, 199, 286, 293
Faber, Theunis P., 256
Faber, Willem M., 292
Faber-Elzinga, Eelkje, 280, 289
Faber-Walinga, Grietje, 347, 349
Feddema, Pieter, 196, 197
Feenstra, Ate, 230, 424
Feenstra, ds. Douwe, 174, 372
Feenstra, Hendrik, 232, 233
Feenstra, Jacob, 84
Feenstra, Johannes, 229, 429
Feenstra, Oeds, 66
Feenstra, Petrus, 119
Feenstra, Willem A., 155
Fennema, Herman, 139
Ferwerda, Auke, 108, 358, 359
Fokkema, Anne (Ee), 131
Fokkema, Anne (Li), 168, 378
Fokkema, Anthoon, 320
Fokkema, Dirk, 96
Fokkema, Fokke, 113, 182
Fokkema, Folkert, 89
Fokkema, Jacob (Aa), 66
Fokkema, Jacob (We), 432, 474
Fokkema, Taeke, 72, 87, 332
Fokkema, Ytzen, 323
Fokkens, Jan, 101, 192, 397
Fokkens, Thomas, 96, 422, 429, 432
Fokkinga, Roel,267, 455, 458
Frik, Robertus H., 88, 101
Fring, Elisabet, 192
Gaasterland, Jacob, 269
Ganzinga, Willem, 94, 309
Gardenier, Gerrit, 251
Gardenier, Jan, 89, 329
Gardenier, Monte, 241
Geertsma, Gosse, 273
Glas, Harmen, 392
Gorter-Wielinga, Eke, 137
Graaf- Overdijk, Folkje de, 122, 139
Graaf, Dirk de, 444, 450
Graaf, Geert de, 416
Graaf, Jan de, 100, 416
Graaf, Jetse de, 80, 94, 101
Graaf, Klaas de (En), 153
Graaf, Klaas de (Li), 178
Grasma, Klaas, 200, 294
Greijdanus, Doede, 373
Greijdanus, Jacob, 329, 330
Grijpstra, Jan, 120, 127, 358
Grijpstra, Sijtze, 256
Grijpstra, Thijs, 117, 118
Groen, Ale, 287
Groen, Cornelis, 110
Groen, Harmen, 207, 212
Groen, Hendrik, 87, 101, 315
Groen, Hiltje, 287, 461
Groen, Jelle, 287, 462, 469, 470
Groen, Johannes, 290
Groen, Klaas, 108, 348
Groen, Marten K., 279
Groen, Minke, 287, 461
Groen-Bol, Titia, 280
Groen-Dijkstra, Doetje, 431
Groenhof, Jacob, 200
Groenhof, Tjeerd, 396
Groot, Jan de (An), 89, 320
Groot, Jan de (Pa), 293
Groot, Jan H. de, 293
Groot, Klaas de, 285, 410
Haaijema, Dirk, 167, 176
Haaijema, Gerben, 353
Haaijema, Willem, 256, 449
Haaima, Brand, 131
Haaima, Jochum, 80
Haaima, Pieter, 73, 89, 333
Haaima, Theunis, 82, 91
Haaksma, Andries, 383
Haaksma, Gerrit (An), 83, 309, 314
Haaksma, Gerrit (En), 141, 362
Haaksma, Ids, 80, 92, 97
Haaksma, Jacob, 72, 315
Haaksma, Jan, 184, 374
Haaksma, Rindert, 419
Haan, Hessel de, 191, 394
Haan, Jacob de, 302
Haan, Jochum de, 392
Haan, Johannes de, 420
Haan, Klaas de, 392
Haan, Mient de, 234
Haan, Simon de, 200,395
Haan, Tjeerdsje de, 468
Haan, Ulbe de, 107, 131
Halbesma, Halbe, 173, 441
Halbesma, Johannes, 256
Hamming, Jacob, 285, 290, 291
Hamstra, Ybele, 101, 331
Hansma, Ale, 180
Harkema, Daniël, 256
Hartmans, Jacob, 241
Haven, Hans, 138
Havinga, Freerk, 268
Havinga, Sake, 346
Heegstra, Machiel, 217
Heeringa, Bearn Idses, 245, 450
Heeringa, Doede, 176, 384, 388
Heeringa, Jacob, 449
Heeringa, Jan (Me), 197, 400
Heeringa, Jan, 183, 373, 389
Heeringa, Pieter (Me), 196, 256
Heeringa, Pieter (Oo), 270
Heeringa, Sake J., 206, 402
Heeringa, Ype, 216, 255
Heide, Bareld van der, 367
Heide, Frans van der, 190
Heide, Pieter van der, 203
Hellinga, Dirk, 306, 307
Hellinga, Hendrik, 427
Herberg, Antje van der, 78
Herberg, Jan van der, 319
Herberg-Kuipers, Aaltje van der, 100
Hibma, Jan, 408
Hiddema, Abe, 97, 336
Hiddema, Dirk, 94, 200, 392
Hiemstra, Auke, 427
Hiemstra, Dooitzen, 396
Hiemstra, Harke, 191, 192
Hiemstra, Pieter (Aa), 68
Hiemstra, Pieter (Ee), 113
Hiemstra, Pieter (En), 146
Hiemstra, Pieter (Me), 190, 407
Hiemstra, Sijbe, 351
Hiemstra, Taeke, 347
Hiemstra, Ype, 80, 84, 320
Hiemstra-Meer, Geeske van der, 152
Hilferink, Jacob A., 441, 448
Hoek, Jacob van der, 305
Hoek, Johan van der, 65, 66
Hoek, Kornelis van der, 114, 354
Hoekema, Jan, 334
Hoeksma, Willem, 430
Hoekstra, Andries, 115, 210
Hoekstra, Berend J., 141, 364
Hoekstra, Eelke, 347
Hoekstra, Frans, 152
Hoekstra, Gerrit, 363
Hoekstra, Hendrik, 358
Hoekstra, Jacob, 114, 427
Hoekstra, Jouke, 453
Hoekstra, Klaas, 367
Hoekstra, Lubbert Pieters, 214
Hoekstra, Lubbert, 101
Hoekstra, Marten, 217, 414, 421
Hoekstra, Martinus, 216, 419
Hoekstra, Nuttert, 178
Hoekstra, Wieger, 129
Hoekstra, Ytzen, 184
Hoekstra-Spriensma, Doetje, 130
Hoekstra-Wibalda, Sijtske, 130
Hofman, Jacob, 179
Hofman, Klaas, 172, 178, 376
Hofstra, Sijbren, 200, 397
Hofstra, Wiebe, 117, 355
Holman, Jan, 201, 294, 297, 473, 476
Holwerda, Bauke Jacobs, 82
Holwerda, Brandt (ON), 443
Holwerda, Brant (Me), 398
Holwerda, Catharinus, 84
Holwerda, Eelke, 197
Holwerda, Hendrik, 94
Holwerda, Ids, 182, 424, 427
Holwerda, Jacob Wiebes, 241, 252, 427
Holwerda, Jan (An), 78
Holwerda, Jan (We), 288, 472
Holwerda, Jan ON), 259
Holwerda, Jelle, 388
Holwerda, Jippe, 182, 372
Holwerda, Johannes J., 241, 438
Holwerda, Johannes Tj., 257
Holwerda, Klaas, 84, 100, 336, 337
Holwerda, Martinus, 333
Holwerda, Pieter J., 242, 438
Holwerda, Pieter, 398
Holwerda, Pope, 102
Holwerda, Renze J., 89, 337
Holwerda, Renze W., 79, 89, 102
Holwerda, Siebe, 95, 102
Holwerda, Sijtse, 96, 234
Holwerda, Tjalling Jacobs, 73, 85, 91, 432
Holwerda, Tjalling Johannes, 424, 432
Holwerda, Wieger (An), 333
Holwerda, Wieger (An), 83, 84
Holwerda, Wieger (Me), 199
Holwerda, Wieger R. (An), 87
Holwerda, Yme, 255
Holwerda-Waringa, Johanna, 333
Hoop, Jan de, 197, 204
Hovinga, Jan, 75, 331
Hovinga, Pieter, 80, 98, 319
Hovinga-Holwerda, Rienkje, 329
Hulstijn, ds. Dirk Jan, 146, 172, 268, 457
Humalda, Jacob, 190
Hylarides, ds. Lammert, 274, 280, 469, 470
Idsardi, Bouke, 456, 458
Idsardi, Eelke (Jo), 163, 369
Idsardi, Eelke Ee), 106
Idsardi, Gerrit, 343
Idsardi, Tjalling, 420
Idsardi, Willem, 267
Idzenga, Douwe, 111
Iedema, Harke, 78
Iedema, Jan Nannes, 184, 382
Iedema, Johannes, 428
Iedema, Manus, 75, 78
Iedema, Nanne, 379
Jaarsma, Dirk, 85, 337
Jaarsma, Kornelis, 78
Jaarsma, Lambertus, 201, 203
Jaarsma, Mame, 367
Jager, Freerk de, 459, 460
Jager, Ouwe de, 197
Jansma, Auke, 97
Jansma, Eeltje, 101
Jansma, Harmen, 315
Jansma, Jan, 131
Jansma, Jelle, 75, 83
Jansma, Kornelis Douwes, 410
Jansma, Kornelis, 210, 419
Jansma, Lieuwe, 180, 383
Jansma, Thomas, 83, 319
Jansma, Wieger, 336
Jansma-Nauta, Trijntje, 214
Jelsma, Jelle, 96
Jelsma, Theunis, 231, 430
Jensma, Andries, 144
Jensma, Gerrit, 270
Jensma, Gosse, 66, 301
Jensma, Hendrik, 212
Jensma, Ids, 141, 233
Jensma, Klaas, 62, 303
Jepma, Andries, 131, 346
Jepma, Jacob, 287
Jepma, Klaas (Ee), 127
Jepma, Klaas (Jo), 201, 205, 287
Jepma, Wiebe, 122, 293
Jong, Aant de, 303, 305
Jong, Age de, 286
Jong, Albert de, 280, 289, 290
Jong, Anne de (Li), 376
Jong, Anne de (ON), 248 , 250
Jong, Bote de, 319
Jong, de-Slagman, Klaaske, 230
Jong, Dooitse de, 110, 115, 344
Jong, Eatze de, 242
Jong, Gerrit de, 242
Jong, Harke de, 293
Jong, Hendrik de, 199, 280
Jong, Jacob de, 258, 441
Jong, Jan de (An), 85, 336
Jong, Jan de (Ee), 113
Jong, Jan de (Li), 376
Jong, Jelle de, 112
Jong, Johannes de, 343
Jong, Keimpe de, 68
Jong, Klaas de, 217, 354
Jong, Klaas J. de, 111, 351, 353
Jong, Livius J. de, 280
Jong, Marten de, 237
Jong, Meindert de (Aa), 65
Jong, Meindert de (An), 79
Jong, Nanne J. de, 118, 348
Jong, Pieter de, 91
Jong, Taeke de, 98
Jong, Tjerk de, 287, 465
Jong, Wybren de, 127
Jong-Boltjes, Pietertje de, 465
Jong-Cuperus, Tjamke de, 91, 287, 293
Jongeling, Doede, 251, 435
Jongeling, Siebe, 241, 442
Jongeling, Siebe, 444
Jong-Oosterling, Doutzen de, 280
Jong-Stellema, Hiltje de, 289, 461
Jousma, Anna, 183, 382
Jousma, Familie, 250
Jousma, Lieuwe, 200, 393, 402
Jousma, Meint, 242
Jousma-Rozendaal, Geertje, 442
Kampen, Roelof, 370
Kampstra, Klaas, 77
Kampstra, Watze, 197, 288
Kamstra, Rense, 402
Katsma, Hendrik, 96, 422
Katsma, Siebe, 428
Katsma, Sijbe, 233, 235, 431
Katsma, Simon, 433
Kazemier, Brugt, 457
Keegstra, Douwe, 364
Keegstra, Fedde, 63
Keegstra, Maaike, 66
Keegstra, Rinze, 210
Keekstra, Jacob, 141
Keekstra, Lieuwe, 471
Keekstra, Sijtse D., 153
Keekstra, Sjoerd, 364, 367
Keekstra-Roos, Antje de, 157
Keijzer, Hendrik, 97
Keizer, Gerben, 120, 124
Keizer, Willem, 347
Kempenaar, Klaas, 91, 128
Kempenaar, Taeke, 336
Kerkstra, Gerard, 346
Keuning, Sijke, 106, 347
Kingma, Aant, 84
Kingma, Albert E., 180, 231
Kingma, Albert, 429
Kingma, Jacob (En), 158, 367
Kingma, Jacob (We), 96, 471
Kingma, Jacob Jacobs (ON), 106, 435
Kingma, Jacob Tjeerds, 251
Kingma, Johannes, 258
Kingma, Sijbe, 450
Kingma-Ritskes, Aaltje, 106
Kingma-Venema, Grietje, 240
Kits, Roelof, 82
Kleffens, Eelke van, 184
Kleffens, Gerardus van, 218
Klijnstra, Pieter, 172, 378
Klimstra, Jacob, 182
Klimstra, Jan, 211
Klimstra, Lieuwe, 171, 379
Klimstra, Taeke Pieters, 198
Klimstra, Taeke, 173, 374
Kloosterman, Frans, 141, 364
Kloosterman, Gerrit, 111, 131
Kloosterman, Jan, 135
Kloosterman, Taeke, 397
Kloostra, Renze, 337
Kloostra, Siemen, 470
Klopstra, Sijbe M., 246
Knoop, Wiebe, 358
Kokmeijer, Sijbrand, 97
Koning-Tienstra, Tjitske, 167, 378
Kooi, Dirk van der, 138
Kooi, Drieuwes, 394, 402
Kooi, Halbe van der, 119, 122
Kooi, Hendrik van der, 333
Kooi, Jan van der, 205
Kooi, Taeke van der, 88, 336
Kooi, Thomas van der, 404
Kooistra, Bauke, 353
Kooistra, Marten, 238, 256, 447
Kooistra, Pieter, 167, 179, 375
Kooistra, Taeke, 83
Koopmans, Gosse, 65
Koopmans, Johannes, 190, 294, 404
Koree, Kornelis, 108, 352
Koudenburg, Aatze, 469
Koudenburg, Lieuwe, 287
Kramer, Bartele, 154
Kramer, Jacob, 62
Kramer, Ruurd, 263, 459
Kranenburg, Lammert, 111, 190
Krol, Berend, 68
Krol, Gerrit, 88, 323
Krol, Marten, 118, 353
Krol, Melle, 200
Krol, Oebele, 110, 111, 125
Krol, Pieter, 198
Kruisinga, Jacobus J., 66
Kruizinga, Willem, 207
Kuiken, Rimmelt, 110, 117
Kuipers, Cornelis, 231
Kuipers, Dirk, 166, 181
Kuipers, Harm, 168, 183
Kuipers, Johannes Harmens, 375, 376
Kuipers, Johannes Martens, 179, 376
Kuipers, Kornelis, 430
Kuipers, Louw, 167, 180
Kuipers, Marten Johannes, 172, 176, 178
Kuipers, Tjerk, 402
Kuipers-Pranger, Dieuwke, 423, 429
Kuperus, Kornelis, 289
Land, Anne van der, 367, 368
Land, Jelle van der, 460
Leegstra, Anna, 303, 306
Leegstra, Jetske, 78
Leegstra-de Vries, Beatrix, 65
Lei, Jan van der, 192, 206, 228, 407
Lei, Kornelis van der, 285, 293
Leij, Geert, 329
Leijstra, Gepke, 111
Lei-Woudwijk, Antje van der, 285
Lipjes, Johannes, 72
Lolkema, Klaas (ON), 250, 443
Lolkema, Klaas (Pa), 280, 289, 465
Lolkema, Taeke, 238
Lolkema, Wijbren, 176
Loonstra, Date, 266, 267, 268
Loonstra, Hijlke, 367
Loonstra, Jacob, 200
Loonstra, Jan, 363
Loonstra, Karst, 418
Loonstra, Kornelis, 153
Loonstra, Ouwe, 456
Loonstra, Sije, 268
Loonstra, Wopke, 134
Luinenburg, Franke, 250
Luinenburg, Tjomme, 358
Luinenburg-Visser, Grietje, 120, 131, 210
Lune, Hendrik van, 125, 345
Lune, Herman van, 125, 217, 421
Lunstra, Bouwe, 241
Lunstra, Pieter, 241, 248, 441
Mark, Jan van der, 229, 428
Marra, Marten, 175, 373, 374, 375, 378
Matroos, Gerrit, 91
Meekeren, Sierd van, 80, 103, 309
Meer, Douwe van der, 131, 346
Meer, Jan van der, 152
Meijer, Harm H., 96, 101
Meijer, Jacob, 81, 95
Meijer, Jilt, 269
Meijer, Sijtse, 128, 346
Meindersma, Douwe, 268, 458
Meindersma, Jan, 393
Meindersma-Wobma, Wytske, 109
Meindertsma, Klaas, 87, 319
Meindertsma, Martinus, 267, 268
Meindertsma, Simon, 175
Meinema, Jochem, 403
Meinsma, Broer, 289
Meinsma, Douwe, 279, 467
Meinsma, Egbert, 128
Meinsma, Ernst, 461
Meinsma, Jasper, 375
Meinsma, Livius, 288
Meinsma, Meindert (An), 330
Meinsma, Meindert Jaspers (Li), 183, 375
Meinsma, Pope, 241
Meinsma, Theunis, 246
Meirink, Bartel, 119, 344
Meirink, Fokke, 136, 157
Mellema, Siebren, 267
Mellema-Boelens, Klaaske, 458
Mennema, Jan J., 234
Meulen, Anne van der, 297, 472
Meulen, Ate van der, 127
Meulen, Gerben van der, 355
Meulen, Lolke van der, 296
Meulen, Wietse van der, 200, 303
Miedema, Anne, 137, 366
Miedema, Dirk, 137
Miedema, Germ, 165, 373
Miedema, Gerrit J., 428
Minneboo, Franciscus, 82, 92, 197
Minnema, Dirk, 138, 233
Minnema, Douwe, 65, 305, 306
Minnema, Durk, 182
Minnema, Edde, 138
Minnema, Jan (ON), 246
Minnema, Jan J., 423
Minnema, Jan K., 234, 427, 432
Minnema, Lubbert, 231, 423
Minnema, Pieter, 397
Minnema, Wessel, 173
Minnema, Ype, 178, 182
Molenbuur, Bote, 264
Molenbuur, Sint, 207, 211, 419
Mollema, Ytzen, 233, 429
Monsma, Oege, 348
Montsma, Edzard, 369, 370
Montsma, Taeke, 114, 346 347
Montsma, Tjipke, 257, 451
Montsma-Greijdanus, Sijmentje,76, 315, 323
Mook, Jacob, 100
Mook, Klaas, 173, 184
Mossel, Bote, 323, 329
Mossel, Harmen van der, 157
Mossel, Jan van der, 205
Mossel, Klaas, 128, 344
Mossel, Oege van der, 394
Mossel, Piet van der, 396
Mossel, Pieter van der, 197, 294, 317
Mossel, Thomas van der, 141, 152
Mossel, van der-Tuinen, Antje van, 126
Mosselman, Ale, 387
Mullender, Albert, 211
Mullender, Binne, 397
Nammensma, Gerrit, 110
Nauta, Balling, 217
Nauta, Klaas, 163, 370
Net-Roorda, Tjitske van der, 89
Nieuwland, Bote, 257, 450
Noordenbos, Ate, 215
Noordenbos, Fokke, 182, 240
Noordenbos, Jacobus, 215
Noordhuis, Anne, 138
Noordhuis, Dirk, 147
Noordhuis, Jacob, 367
Noordhuis, Popke, 363
Noordhuis-Sjoerdstra, Jantje, 137, 367
Nutma, Auke, 471
Nutma, Harmen Sjoerds, 459
Nutma, Menze, 268, 455
Nutma, Willem H., 264
Nutma-Waringa, IJtje, 457
Obma, Martha, 211
Obma, Saakje, 211
Odinga, Lammert, 157
Onnes, Klaas, 101
Oosterling, Romke, 286
Osinga, Dirk, 320
Osinga, Sietse, 215
Osinga, Tjeerd, 79, 215
Overdijk, Sieds, 202, 287
Ozenga, Gerrit, 167, 203
Ozenga, Kornelis, 214
Pafforaad, Folkert, 117, 126
Pafforaad, Jelle, 106
Pauw, Douwe, 191
Pauw, Thomas, 191
Peereboom, Hendrik, 217
Peeringa, Jemke, 153, 361, 368
Piersma, Alderus ds, 98, 99
Plantinga, Broer, 153
Plantinga, Douwe, 112, 347
Plantinga, Folkert, 111, 347
Plantinga, Kornelis, 228
Ploeg, Albert van der, 130, 357
Ploeg, Bauke van der, 447
Ploeg, Douwe van der, 441
Ploeg, Folkert van der, 374
Ploeg, Geert van der, 471
Ploeg, Jacob van der, 424
Ploeg, Jan van der, 171, 179, 375
Ploeg, Johannes Martens, 171
Ploeg, Tjeerd van der, 248
Plutschouw, Willem, 271
Post, Jan, 453
Post, Sape, 138
Posthuma, Kornelis, 301, 307
Posthumus, Pieter, 167, 172, 376
Postma, Andries, 93
Postma, Barteld, 75, 320
Postma, Cornelis, 82
Postma, Folkert, 172
Postma, Jacob, 124, 203, 403
Postma, Lubbert, 364
Postma, Paulus, 138, 363
Postma, Pieter (An), 91
Postma, Pieter (ON), 243
Postma, Pieter Sakes, 438
Postma, Rinze, 108, 347
Postma, Sije, 234
Postma, Sijtze, 100
Postma, Wiebe, 107
Postmus, Ealse, 258
Pousma, Iede, 461
Pousma, Paulus, 461
Pousma, Willem D., 274, 470
Poutsma, Klaas, 288, 453
Prins, Doeke, 233, 428
Rameau, Jan, 73, 83, 101
Rast, Harrit, 367
Reiding, Dirk, 193
Reiding, Jacob, 398
Reinstra, Ate, 357
Reitsma, Willem, 123, 344
Riemersma, Eabele, 150
Riemersma, Luitzen, 402
Riemersma, Tjeerd, 199, 253, 395
Rienks, Cecilia, 85, 87
Rienks, Jan, 88
Rienks, Pieter, 256
Ringelberg, Hendrik, 234
Rispens, Jan Gerrits, 372, 381
Rispens, Lieuwe Gerrits, 176, 376, 381
Rispens, Lolke Gerrits, 176, 184, 376
Rispens, Marten Gerrits, 238, 249, 435
Rispens, Marten, 375, 382
Rispens, Marten, 379
Rispens, Taede, 130
Robroch, Hendrik, 133
Robroch-Dijk, Klaaske van, 140, 149
Romar, Ale, 147
Romar, Anna, 138
Roorda, Jan, 156
Rozema, Hendrik, 379
Rozendaal, Wessel, 445,446
Ruim, Reinder, 336
Ruisch, Hielke, 128, 358
Ruisch, Klaas, 108, 111, 346
Sadelaar, Jan, 62, 307
Samplonius, Jan, 320, 326, 331
Schaaf, Antje van der, 97
Schaaf, Pieter van der, 231
Schaaf, Tjebbe van der, 324
Schaap, Harm, 99
Scheepstra, Johannes, 202, 235, 288
Scheepstra, Klaas, 83, 94
Scheepstra, Piebe, 89, 335
Scheepstra, Schelte, 289, 467
Scherjon, Sijtse, 131, 344
Schregardus, Arjen, 414
Schregardus, Ate, 395
Schregardus, Jacob, 214
Schregardus, Jasper, 94
Schreiber, Frans, 120
Schreiber, Meine, 355
Schreiber, Simon, 354
Schreiber-Douma, Rienkje, 343
Schriemer, Pieter, 63
Schuringa, Marten, 132, 355, 357
Seepma, Willem, 250
Siccama, Trijntje, 233
Siderius, Sjoerd, 213
Siedsma, Jacob, 124, 199, 208, 411
Siedsma, Jan, 396
Siedsma, Johannes, 196
Siegersma, Sjoerd, 154
Sijtsma, Ale, 76
Sijtsma, Arjen, 421
Sijtsma, Auke, 122, 350
Sijtsma, Dirk (Ee), 344
Sijtsma, Dirk (Ni), 231, 288
Sijtsma, Eelke Tietes, 178
Sijtsma, Engbert, 63
Sijtsma, Folkert, 303
Sijtsma, Frans, 190, 191, 250
Sijtsma, Geert, 453
Sijtsma, Hans Daniëls, 179
Sijtsma, Hielke, 399
Sijtsma, Jan (Ee), 343
Sijtsma, Jan (Me), 200
Sijtsma, Jan (ON), 242, 251, 252, 259
Sijtsma, Johannes, 263, 265, 458
Sijtsma, Klaas (Aa), 63
Sijtsma, Klaas (Ni), 242, 424
Sijtsma, Klaas (ON), 243,, 435
Sijtsma, Kornelis, 176, 178, 182
Sijtsma, Lieuwe, 207, 210
Sijtsma, Oebele, 123, 347
Sijtsma, Sijtze O., 114, 118
Sijtsma, Sijtze, 353
Sijtsma, Tjisse, 163
Sijtsma, Wietse Daniëls (Li), 185
Sijtsma, Wijtse (Ee), 117
Sijtsma, Wijtse (Mo), 414
Sijtsma, Wijtse D. (An), 309
Sijtsma, Willem, 138, 472
Sijtsma-Wieringa, Tjitske, 430
Sijtsma-Wiersma, Japke, 251
Sikkema, Taeke, 469
Sinderen, Dirk van, 138, 231, 431
Sinderen, Jelle van, 423
Sinnema, Gerben, 200, 199
Sinnema, Sieds, 190, 203
Sinnema, Ysbrand, 133, 154
Sipma, Durk, 241
Sipma, Eelke, 384
Sipma, Paulus, 128
Sipma, Sjoerd, 141
Sjoeks, gebroeders, 130, 346
Slager, Lolke, 119
Slagman, Eelke, 384
Slagman, Frederik, 379
Slagman, Jan, 431
Sliep, Jan, 67, 307
Slim, Jan H.C., 246
Sloot, Eelke, 86, 197
Sloot, Jan, 214, 362
Sloot, Sipke, 137, 153
Sloot, Thijs, 384
Smedema, Hendrik, 127
Smedema-Westerhof, 346
Smit, Arie, 81, 326
Snijdood, Johannes, 82, 315
Soepboer, Berend, 303
Soepboer, Douwe, 256
Soepboer, Iebele, 124, 191
Soepboer, Taekele, 91, 256, 259
Spoelstra, Jacob, 130, 347
Spriensma, Reinder, 128
Stallinga, Anne, 274, 286, 462, 465, 469
Stallinga, Gerrit, 91, 98
Steegstra, Albert, 292, 462, 465
Steegstra, Anne, 319
Steegstra, Klaas, 85, 333
Steensma, Tjisse, 191
Steenstra, Charles, 144
Steenstra, Kornelis, 474
Stellema, Klaas, 363
Stellema, Petrus, 124
Stellema, Sjouke, 462
Stellingwerf, Johannes, 288, 462
Steringa, Ymkje, 346
Stiemsma, Douwe, 373
Stiemsma, Renze, 378, 379
Stiemsma-Visser, Tjitske, 379
Stienstra, Jitze, 351
Stoffelsma, Willem, 98, 416
Stormer, Hendrik, 115, 117
Streekstra, Sietse, 428
Stuursma, Jan, 145, 362
Stuursma, Willem, 154
Swart-Bos, Grietje, 381
Swietering, Gerardus, 308
Taai, Pieter, 153
Talsma, Geert, 430
Talsma, Hendrik, 424
Talsma, Jacob, 293, 467
Talsma, Machiel, 61, 62
Talsma, Meinte, 241
Talsma, Siebe, 191
Talsma, Sijtze G., 234
Talsma, Ymke, 256, 445
Tanja, Cornelis, 108
Tanja, Jan, 125, 154
Tanja, Sake, 346
Teitsma, Gerben, 184, 375
Teitsma, Gerben, 218, 415
Terpstra, Alle, 77, 319
Terpstra, Bauke, 216
Terpstra, Berend, 92, 326
Terpstra, Boele,65
Terpstra, Cornelis, 323
Terpstra, Douwe, 142, 411
Terpstra, Goffe W., 128
Terpstra, Jan, 125
Terpstra, Jelle, 223, 415
Terpstra, Johannes, 414
Terpstra, Klaas, 89
Terpstra, Pieter, 79, 91, 445, 450
Terpstra, Renze, 171
Terpstra, Tjiske, 368
Terpstra, Wieger, 115, 344, 346
Terpstra-de Boer, Janke, 208, 223
Terpstra-de Vries, Sjoukje, 91, 102
Terpstra-Planting, Hendrikje, 91
Tibma, Geert, 325
Tibma, Tjebbe, 320, 330, 331
Tibma-van der Schaaf, Teuntje, 73, 82
Tietsma, Jan, 137
Tijtsma-Postma, Hiltje, 213, 410
Tilkema, Jan, 243, 447
Tilkema, Tjeerd, 248, 250, 259
Tillema, Jan, 193
Tilma, Kornelis, 88
Tilstra, Grietje, 215
Tilstra, Jacob, 108
Tolma, Popke, 254, 257
Tolsma, Klaas, 208
Torensma, Pieter, 244
Toxopeus, Jannes, 97, 99
Toxopeus, Klaas, 84, 85, 97, 320
Tuinen, Wesseltje van, 352
Tuma, Douwe, 123, 344
Tuma, Jitse, 352
Turkstra, Anne, 153
Turkstra, Gerrit, 110, 131
Turkstra, Hendrik, 87, 319
Veen, Albert van der, 410
Veen, Gerben van der, 184, 375
Veen, Gerrit van der, 123
Veen, Klaas van der, 171, 264, 267
Veen, Meindert van der, 190
Veen, Roelof van der, 100
Veen, Willem van der, 364
Veendorp, Dirk, 355
Veendorp, Korneliske, 360
Veendorp, Taeke, 114
Veeninga, Gjalt, 67, 303
Veenstra, Jacob, 204
Veenstra, Jan, 117, 347
Veenstra, Kornelis, 212
Veenstra, Sierd, 197, 394
Veer, Hendrik van der, 100
Velde, Ebbele van der, 168, 380
Velde, Jeep van der, 135, 184
Velde, van der-Faber, Trijntje, 175
Vellema, Frans, 120, 167
Vellema, Klaas, 203
Vellema, Sijtse, 203
Venema, Jan, 190
Veninga, Pieter, 94
Vermaat, ds. Johan G.H., 99, 100
Viersen, Binne, 81
Viersen, Oebele, 309
Visser, Ate, 62
Visser, Auke, 286
Visser, Berend, 172, 180
Visser, Brant, 100, 324
Visser, Dirk K., 292
Visser, Doede Freerks, 168, 375
Visser, Douwe P, 279, 280, 288, 462, 470
Visser, Eelze, 357
Visser, Foeke, 374, 414
Visser, Fokke, 315
Visser, Folkert Freerks, 374
Visser, Folkert, 290
Visser, Jan (Me), 396
Visser, Jan (ON), 241
Visser, Jan (Pa), 290
Visser, Jan D., 309, 336
Visser, Jan Johannes, 171, 372, 378
Visser, Jelle J., 84
Visser, Jilt, 331
Visser, Joeke, 228
Visser, Johannes W., 129
Visser, Klaas, 96, 320
Visser, Kornelis, 289
Visser, Lieuwe Davids, 125
Visser, Lubbert, 351
Visser, Markus, 117, 118
Visser, Minkes, 387
Visser, Minne Minkes, 420
Visser, Pieter (Aa), 66
Visser, Pieter (Ee), 124, 190
Visser, Pieter Lubberts, 108, 355
Visser, Pieter R., 333
Visser, Romke P., 472
Visser, Ruurd, 451
Visser, Sijtze, 109, 127
Visser, Sipke, 66
Visser, Taeke, 96
Visser, Wiebren, 442
Visser-Groot, Hendrikje de, 293
Visser-Kloostra, Sietske, 76
Vlasma, Gerrit, 233
Vlasma, Ids, 93, 158, 364
Vlasma, Jan, 146
Vlasma-Keegstra, Aafke, 363
Vlasman, Frans, 266, 268, 457
Vlasman, Reinder, 136
Vlasma-Tania, Aukje, 65
Vogel, Halbe, 98
Vries, Abram de, 267, 457
Vries, Auke de, 139, 141
Vries, Bartele, 134, 149
Vries, Berend de, 427
Vries, de-Ploeg, Antje van der, 141
Vries, Dirk de, 146
Vries, Douwe de, 190
Vries, Douwe T. de, 80, 94, 326
Vries, Eeltje de, 129
Vries, Egbert de, 240, 241, 257
Vries, Ente de, 162, 183
Vries, Fokke de, 155, 365
Vries, Gaatse de, 140, 153, 364
Vries, Geale de, 210
Vries, Gerrit de, 95
Vries, Harmen de, 137
Vries, Hedzer de, 108
Vries, Heert de, 117
Vries, Hendrik de, 232, 432
Vries, Jacob de (Ee), 128
Vries, Jacob de (Ni), 428
Vries, Jacob de (Oo), 264
Vries, Jacob Popes de, 253, 256
Vries, Jan de (En), 147, 368
Vries, Jan de (Me), 196
Vries, Jan de (Mo), 418
Vries, Jan de (Oo), 267
Vries, Jarig de, 455
Vries, Jelle Wessels de, 246
Vries, Klaas de, 243
Vries, Marten de (Ee), 111, 350, 352
Vries, Marten de (En), 234
Vries, Marten de (En), 363
Vries, Pieter D. de, 114, 122, 210
Vries, Pieter de, 78
Vries, Renze G. de, 438
Vries, Roelof, 149
Vries, Sape de, 108, 347
Vries, Sije de, 127
Vries, Sipke de, 357
Vries, Thijs de, 445
Vries, Tjerk de, 264
Vries, Wiebe de, 267
Vries, Wijbe K. de, 266
Vries, Willem de, 96, 428
Vriesema, Jan, 62, 63
Vriesema, Pieter, 63
Vries-Martens, Gertje de, 264
Wagen, Bote van der, 203, 253, 258, 450
Wagen, Eelke van der, 229, 234
Wagen, Fokke van der, 176
Wagen, Jacob van der, 376, 378
Wagen, Jan J. van der, 86, 175, 180, 181, 385
Wagen, Jan van der (Li), 165, 374
Wagen, Jan van der (Pa), 286, 292
Wagenaar, Douwe, 78, 333
Wagenaar, Klaas, 91, 100, 336
Wal, Jelle van der, 61
Wal, Taekele van der, 137, 363
Walda, Gjalt, 234, 428, 431
Walda, Jelle, 238, 258
Walda, Nanne, 114
Walsma, Dirk, 199
Walsma, Gerben, 91
Weidenaar, Berend, 234, 430
Weidenaar, Dirk Liebes, 258, 438
Weidenaar, Eelze J., 91, 243
Weidenaar, Gerrit, 203, 423, 432
Weidenaar, Jan (Aa), 61
Weidenaar, Jan (ON), 450
Weidenaar, Jelske, 103
Weidenaar, Marcus, 234, 432
Weidenaar, Meinte, 445
Weidenaar, Taede Durks, 453
Weidenaar, Taede Liebes, 448
Werff, Jacobus van der, 125
Werkhoven, Sikke, 414
Westerhof, Martinus, 428
Westerhof, Sietse, 107
Westerhuis, Pieter, 114, 196
Westra, Alle, 83
Westra, Andries, 137, 287
Westra, Feike, 123
Westra, Jasper, 364
Westra, Jurjen, 454, 458
Westra, Roelof A., 197
Westra, Roelof, 106, 109, 348
Westra, Siemen, 152
Westra, Wiebe, 167
Westra, Willem, 91, 320, 330
Westra-Dijkstra, Jantje, 254, 256
Wibalda, Einte, 118
Wielen, Jantje van der, 73, 95, 331
Wielen, Lieuwe van der, 197, 217, 234
Wielinga, Fedde, 96
Wielinga, Joeke, 89, 313
Wielinga, Pier, 141
Wieringa, Douwe, 137, 156
Wieringa, Jan, 149
Wieringa, Sjolle, 61, 361
Wieringa-Vries, de, Baukje, 369
Wiersma, Douwe, 81, 216, 331
Wiersma, Fokke, 303
Wiersma, Grietje, 146
Wiersma, Hans, 140
Wiersma, Jacob, 153, 363
Wiersma, Jetse, 258
Wiersma, Jetse, 441
Wiersma, Johannes, 140, 354
Wiersma, Lammert, 86
Wiersma, Meindert, 152, 174
Wiersma, Sietse, 447
Wiersma, Sijmen, 404
Wiersma, Ulbe, 164, 369
Wiersma, Willem, 184, 381, 382
Wiersma-van Dijk, Ytje, 86
Wierstra, Jan, 223
Wierstra, Lolke, 394
Wierstra, Pieter, 287, 392, 397
Wijbalda, Einte, 353
Wijbenga, Andries (Aa), 307
Wijbenga, Andries J., 231, 427
Wijbenga, Andries Minnes, 231, 232
Wijbenga, Bote, 234, 430
Wijbenga, Jan, 231, 428
Wijbenga, Jippe, 296
Wijdenes, Jan, 171, 179, 388
Wijkstra-Bos, Elisabeth, 91, 129
Wijma, Age, 146
Wijma, Auke, 140, 367
Wijma, Geert, 142
Wijma, Hendrik W., 249, 288, 424
Wijma, Hendrik, 199
Wijma, Johannes, 364
Wijma, Lubbert, 429
Wijma, Pieter, 201
Wijma, Willem, 363
Wijnalda, Evert, 120, 264
Wijnjeterp, Folkert, 233, 297
Wijtsma, Gerben, 165, 373
Wijtsma, Wiltje, 172, 184, 384
Wilde, Jelte de, 253, 449
Wilde, Thomas de, 258, 447
Wildschut, Louw, 66
Wilman, Jacob, 142
Wilman, Tjeerd, 139
Wind, Hendrik de, 184
Witteveen, Jan, 269, 458
Witteveen-Elgersma, Tjitske, 267
Wolbrink, Gerrit, 180, 210, 216
Woud, Age van der, 330
Woud, Foppe van der, 84, 309
Wouda, Gerben, 106
Wouda, Justus, 199
Wouda, Marten, 201, 234, 429
Wouda, Menze, 127, 130, 131
Wouda, Pieter, 120, 349
Wouda, Sipke, 336
Wouda, Wijtze, 61
Wouda-Kingma, Anna, 234, 362
Wouda-Schreiber, Ytje, 109
Wouda-Terpstra, Henke, 153
Wouda-Weiland, Trijntje, 111, 125
Woude, Willem van der, 135
Woudstra, Bernardus, 203, 393
Woudstra, Hendrik, 115, 120, 127, 131, 344
Woudstra, Jan, 375, 380
Woudstra, Klaas, 178
Woudwijk, Klaas, 87, 216
Wüstman, Romke, 192, 204, 400
Wybenga, Willem, 128
Zalinga, Gosse van, 144, 368
Zandstra, Hendrik, 365
Zee, Folkert van der, 75, 334
Zee, Jochum van der, 131, 141, 199, 287
Zijlstra, Aant D.,113, 167, 256
Zijlstra, Anne, 73
Zijlstra, Beert (An), 309, 337
Zijlstra, Beert (Me), 403
Zijlstra, Jan, 263
Zijlstra, Oebele, 475
Zijlstra, Simon, 241, 242, 443, 449
Zijlstra, Tjeerd, 200, 203
Zijlstra, Wiebe, 319
Zuidema, Gerrit, 98, 322
Zuidema, Harke, 265
Zuidema, Jan, 141, 153, 155
Zuidema, Jan, 364, 365
Zuijlen-Dam, Trijntje van, 100
Zwaag, Jelle van der, 459, 460
Zwaag, Oege van der, 454
Zwaag-Hofman, Maaike van der, 264, 271
Zwanenburg, Klaas, 378, 388
Zwart, Andries (Me), 287
Zwart, Andries (Pa), 235, 286
Zwart, Jacob, 141, 155
Zwart, Jentje, 441
Zwart, Meindert, 256, 288
Zwart, Sjouke, 392
Zweep, Albert van der, 129
Zweep, Geert van der, 111

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.