apr 162019
 

Hilbert de Vries aan het woord

In alle vroegte vertrokken zo’n 50 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland vanaf Lauwersoog met de veerboot naar Schiermonnikoog. Het was waterig koud op deze 13 april en zelfs sneeuwbuien teisterden het veer tijdens de overtocht. Gelukkig was het binnen warm en droog en werden de eerste nieuwtjes uitgewisseld.
Bij aankomst stond er een gereserveerde bus gereed om ons naar het dorp te brengen, alwaar in Hotel Van der Werff de ledenvergadering plaatsvond. Ons Schiermonnikoger lid Hilbert de Vries stond ons al op te wachten!
We zaten in de Teensmazaal, vernoemd naar het echtpaar Teensma dat zijn collectie portretten en schilderijen van schepen schonk. Ook waren er enkele vitrines met servies, een kijker, gouden horloge en ander zeemansmateriaal.
Voorzitter Haije Talsma heette iedereen welkom namens het bestuur en Hilbert de Vries lichtte de dag toe die hij grotendeels georganiseerd had, waarna de secretaris Ciska Hoekstra verslag deed. Ook de financiën van de vereniging staan er weer goed op. De herindelingsmok is inmiddels vrijwel uitverkocht en was een groot succes bij de uitreiking aan gemeenteraad, burgemeester en wethouders van de fusiegemeent Noardeast Fryslan. Ereleden Reinder Tolsma en Henk Aartsma hadden de eer een exemplaar in ontvangst te nemen.
Namens de redacties van De Sneuper en de online media vertelde Hans Zijlstra over de plannen om in juni een speciaal nummer over het Kollumer Oproer uit te brengen. Ook werd gememoreerd dat er nog steeds mooie tips binnenkomen over bv detectorvondsten en dat de steen uit 1613 uit het geboortehuis van Foeke Sjoerds in Ee waarschijnlijk in juni terugkeert vanuit het depot van het Fries Museum.
Wat de status van de terugkeer van de steen van Ezumazijl van 1672 is, is onduidelijk. Het blijft nog angstvallig stil vanuit Wetterskip Fryslan, die beloofd hebben de steen in het voorjaar van 2019 te herplaatsen. Dan mogen ze wel opschieten!

Hilbert de Vries begon met een lezing over de geschiedenis van Hotel Van der Werff en Schiermonnikoog.
Nykle Dijkstra volgde met een korte lezing over Schiermonnikoog en de Walvisvaart waarbij ook nog een mooie oude mangelplank van Tjipke Teens uit een privécollectie getoond werd. Jacob Roep filmde dit ook.

Na de lunch gingen we naar buiten, waar we onder leiding van Hilbert de Vries eerst naar de St. Egbert kapel liepen. Een interessante kruisstatie met kinderen en een Mariabeeld van Martin van Waning sieren het kleine godshuis.
Vervolgens liepen we terug naar het dorp om in de Grote Kerk (Got Tjark op zijn Schiermonnikoogs) het interieur te bekijken. Ook toonde Hilbert een mooi schilderij waarop de kerk stond toen er nog een grote herenbank van de familie Stachouwer was.
Met Nykle Dijkstra bezocht ik nog het Koningshuis tegenover de kerk, waar een voormalige opvarende van de Willem Barentsz toelichting gaf, de heer Groendijk, die al op 15-jarige leeftijd mee ging op zee. Ook de laatste twee kapiteins van de Willem Barentsz kwamen van Schiermonnikoog: de heren Visser en Jansma.

In het bezoekerscentrum van Schiermonnikoog was een kleine tentoonstelling ingericht van schilderijen van scheepskapitein Klaas Onnes.

Ondertussen gaf Hilbert de Vries, terug in de Teensmazaal, wederom een lezing met mooie details over de Schiermonnikoger geschiedenis. De tijd vloog kortom snel voorbij. Voordat we het wisten stond onze bus al weer klaar om ons naar de boot te brengen. Iedereen had zich goed vermaakt, en enkelen waren ook op eigen houtje op pad gegaan op het eiland.
We kunnen dan ook terugkijken op een wederom zeer geslaagde ledendag! Jacob Roep (hij fietste ook met een huurfiets rond) maakte een mooie compilatie van de dag.
Zelf ging ik nog even langs het beeld van de dame ‘wachten op hoog water’ bij Holwerd en keek ik in Beetsterzwaag bij een tentoonstelling in Projectruimte Hoofdstraat 17. Het online foto-album kunt u hier doorbladeren.

 Posted by at 10:54

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.