jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog.
Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en nabije toekomst en het is ook altijd handig de zaken nog eens op een rijtje te zetten.

Na jaren duwen en trekken kwamen eindelijk de Mairieboeken Noordoost-Friesland online, die vele van onze leden al jaren geleden geïndexeerd hadden en in excel verwerkt, maar al die tijd bij het Streekarchief bleven liggen.

Als vervolg op de ontdekking van Nykle Dijkstra van een Dokkumer zeeroverslied uit 1630 werd in Dokkum een kunstwerk ‘Anno 1630’ onthuld.

Voor mij persoonlijk was het een van de hoogtepunten om de Tinco Lycklama tentoonstelling in Beetsterzwaag deze zomer mede te organiseren. Nadat we met de in 2016 opgerichte Tinco Lycklama Foundation (met medebestuursleden George Homs en Wibo Boswijk) in de zomer van 2017 al een mooie tentoonstelling in Cannes aan de Franse zuidkust (de thuisbasis van Tinco Lycklama’s collectie) konden realiseren, stond het LF Culturele Hoofdstad 2018-jaar in het teken van een i.s.m. Historisch Beetsterzwaag georganiseerde expo onder de titel: Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt. Niet alleen werd de door de Commissaris van de Koning geopende tentoonstelling in het voormalige grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17 door zo’n 6500 belangstellenden bezocht, ook waren er 10 vrijwel uitverkochte lezingen in het Lycklama-huis, een concert met de door Tinco geschreven muziekstukken Filles de Babylon (wals) en Garde de Persepolis (mars) die we in Parijs hadden ontdekt, en vele initiatieven vanuit ‘de Mienskip’ rondom dit spektakel. Kijkt u vooral nog even naar de Omrop Fryslan documentaire of bestel het fotoboek. Hoe het allemaal zo gekomen is kunt u nog even nakijken in de powerpoint-presentatie die ik hierover maakte.

Onze vereniging profileerde zich ook op prima wijze tijdens het Famillement 2018 in de Harmonie in Leeuwarden. De drukbezochte stand bracht vele sneupers, oude bekenden en nieuwe gezichten bij elkaar.

Ledendagen in Ferwerd (bezoek aan kerk en rondleiding door dorp) en Nuis (met bezoek aan Coendersborg en Noordelijk Archeologisch Depot) waren weer zeer geanimeerd en goed bezocht. Tijdens de laatste vergaderde ook de webredactie voor het eerst (bestaande uit Hans Zijlstra, Jaap-Sip Faber, Jacob Roep, Nykle Dijkstra, Theo Delfstra en Anne-Goaitske Breteler). Het blog zal voortaan alleen nog op https://www.hvnf.nl/blog/ verschijnen, met als voordeel dat we dan direct honderden aangemelde leden en belangstellenden per email kunnen berichten. Ook op Facebook zijn we actief.

Piet de Haan en Warner Banga publiceerden in de zomer het langverwachte Dokkumer bierboek, ook wel de Dokkumer bierbijbel genoemd. Schitterend opgemaakt en volledig in kleur, met een hardcover, behandelt het alle 20 brouwerijen die Dokkum door de eeuwen heen gehad heeft.

Een ander hoogtepunt was natuurlijk het terugbrengen van het 18e eeuwse Dokkumer rococo-interieur van Paleis Het Loo in Apeldoorn naar het stadhuis in Dokkum. Bij het afscheid van professor Yme Kuiper bij Rijksuniversiteit Groningen in september 2017 sprak ik met professor Johan de Haan, hoofdconservator van Paleis Het Loo, over dit interieur. Het toeval wilde dat er een grote verbouwing aan zat te komen, waarbij het interieur uit de directiekamer verwijderd zou worden. Dankzij de betrokkenheid van wethouders Pytsje de Graaf en Albert van der Ploeg, evenals gemeente-ambtenaar Gerard Mulder, kon al vrij vlot geregeld worden dat een prachtige kastenwand en schouw ingebouwd konden worden in de enige kamer van het stadhuis die nog een mooi interieur miste.

Kunnen we hier in 2019 overheen? Dat wordt moeilijk denk ik, maar we blijven met gezond enthousiasme doorgaan! Duidelijk is al wel dat binnenkort de naar de kerk van Holwerd teruggekeerde knielende beelden van het echtpaar Van Aylva feestelijk onthuld worden en dat voor de zomer ook de herdenkingssteen uit 1671 van Ezumazijl terugkeert naar de sluis.

Een ledendag op Schiermonnikoog lukte helaas in 2018 niet, maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus op zaterdag 13 april 2019 wordt een nieuwe poging gewaagd. Meld u op tijd aan!

Wat betreft Ameland kan ik trouwens melden dat Jacob Roep heel actief is met de website Amelander Historie en ook de publicatie van De Ouwe Polle naar een hoger niveau (nieuw formaat/kleur) tilt.

Als ik dan ook een aantal wensen voor 2019 zou kunnen noemen:
– Het zou mooi zijn als we met een groepje leden de papieren (ik heb ze digitaal) van Jan Pieter Land zouden kunnen transcriberen. Deze man kwam eind 18e eeuw met de VOC mee terug uit Batavia, werd gekaapt bij Sint-Helena, gevangen in Ierland en kwam uiteindelijk in Dokkum waar hij jeneverstoker, cichoreihandelaar, hoofd van het postkantoor en burgemeester werd. Kortom, een prachtverhaal! Meld u aan als u interesse heeft.
– U heeft vast wel eens gelezen over de dendrochronologische onderzoeken (jaarringen-onderzoeken) die Paul Borghaerts doet bij Friese boerderijen en kerken. Hoewel er al enkele boerderijen en kerken in onze regio onderzocht zijn, zou het de moeite waard zijn wat fondsen bij elkaar te verzamelen om meer boerderijen (Pleatsen yn Eastdongeradiel?) en kerken in Noordoost-Friesland te onderzoeken. Wie is hier enthousiast over en pakt dit op?
Digitalisering van het Fries erfgoed, met name oude schilderijen. Ik verbaas mij nog steeds over het miljoenenproject Redbot, dat als doel had/heeft om de Friese cultuurgeschiedenis te digitaliseren en toegankelijk te maken voor het grote publiek. Mijn indruk was altijd dat de gehele collectie van het Fries Museum (eigenlijk grotendeels bezit van het Koninklijk Fries Genootschap) gescand zou worden, om vervolgens, net als bijvoorbeeld bij het RijksMuseum, online beschikbaar te worden gesteld. Realiseert u zich eens dat nog geen 10% van de collectie buiten het (gesloten) depot komt in de komende 100 jaar! Enig concreet nieuws hierover blijft echter met een oorverdovende stilte achterwege. Is er iemand die hier iets over weet of kan zeggen? Laat het me weten (ook als hulp nodig is)! Overigens vindt u wel enkele andere Friese collecties, zoals die van Museum Martena, Fries Scheepvaartmuseum of de Amelander Musea mooi in online databases.
– Terugkeer van De steen van het huis van Foeke Sjoerds. Deze lag eerst bij het Noordelijk Archeologisch Depot maar schijnbaar nu bij Monumentenzorg in Leeuwarden. Hoe dan ook, het zou passend zijn deze ook eindelijk eens terug te laten keren naar de Omgong in Ee!
– Het Kollumer Oproer van 1797 krijgt in 2019 een heus historisch spektakel. Hopelijk kunnen we hier in De Sneuper ruime aandacht aan besteden. Auteurs met artikelen over dit onderwerp mogen zich aanmelden bij de redactie.

Op zaterdag 19 januari 2019 kunt u ook al aanwezig zijn op het maritieme jaarsymposium van de Wurkgroep Maritieme Skiednis van de Fryske Akademy, in Tresoar. Diverse sprekers zullen de traditionele visserij op Waddenzee en Zuiderzee belichten, en uw webmaster/redacteur zal daarbij iets over scheepsrampen, waaronder die van Moddergat in 1883 vertellen.

Een goed sneupjaar 2019 gewenst allemaal! (Aanmelden als nieuw lid/abonnee van De Sneuper voor slechts 15 euro per jaar kan nog altijd gemakkelijk via ons aanmeldformulier)

 Posted by at 08:30

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.