okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg.

De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. Na twee jaar de vereniging geleid te hebben, neemt Haije Talsma de bestuurshamer weer van hem over. Tevens is Yde van Kammen als bestuurslid benoemd.
Verder kondigde het bestuur aan dat de voorjaarsbijeenkomst in 2019 op Schiermonnikoog zal plaatsvinden. Dit zal in het eerste of tweede weekend van april zijn. Daarover volgt nog informatie.
Hans Zijlstra gaf namens de redactie de stand van zaken voor ons blad De Sneuper weer. Kopij is nog altijd welkom, evenals foto’s van oude objecten met een korte beschrijving die we kunnen plaatsen, bv schilderijen, gegraveerd glaswerk of aardewerk. Binnenkort zal in het stadhuis van Dokkum een uit Paleis Het Loo teruggekeerd 18e eeuws interieur van de familie Fockema worden ingebouwd en onthuld. Ook in de herplaatsing van de herdenkingssteen uit 1671 van Ezumazijl lijkt voortgang te zitten. Wetterskip Fryslan heeft beloofd die komend voorjaar te plaatsen in het talud bij de zijl, waar ook de opgeknapte ophaalbrug uit 1901 dan weer terug is. In Holwerd zal binnenkort ook het tweetal geknielde beelden van een echtpaar Van Aylva terugkeren in de NH kerk, nabij de herenbank van de familie.
De steen van 1613 uit het geboortehuis van Foeke Sjoerds uit Ee vergt nog wel steeds onze aandacht. De aanhouder wint, of om met Adie Lamberts te spreken: It is mei sizzen net te dwaan!

Na het formele gedeelte werd een bezoek aan de mooie Coendersborg gebracht waar de 42 aanwezige leden in drie groepen werden verdeeld. Vervolgens werden we daar door vrijwilligers rondgeleid. De Coendersborg is zeker een bezoek waard!
Na deze rondleiding bezocht een kleine groep leden de kerk in Nuis. Na een telefoontje met de koster was die zo vriendelijk de kerk open te stellen en een kleine rondleiding te houden. Er hingen twaalf prachtige rouwborden van de vooraanstaande families Fockens en Van Teyens in het kerkje, die oorspronkelijk uit Beetsterzwaag komen maar tijdens de beeldenstorm van de Franse Revolutie op de zolder van de Coendersborg van de Van Teyens waren veiliggesteld. In Beetsterzwaag had men er daarna geen interesse meer in.
Na een bezoek aan dit kerkje was het tijd voor de lunch. Ook de lunch was weer goed verzorgd met het “traditionele broodje kroket”. De leden konden nu even bijpraten en de indrukken verwerken.
Tot slot werd een bezoek aan het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) gebracht. Ook dit zat op loopafstand van dorpshuis De Vrijborg. In het NAD werden we door de medewerkers Jelle Schokker en Martha de Jong verwelkomd. Jelle hield een introductie over de geschiedenis van het ontstaan van het NAD en de doelstellingen. Vervolgens vertelde Martha over de steenovens van klooster Klaarkamp die bij Dokkum stonden. Na deze presentaties kregen we van Jelle en Martha een rondleiding door de drie loodsen waaruit het NAD bestaat met bijzondere archeologische vondsten uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
U bent overigens elke woensdagmiddag welkom om in Nuis in het depot een kijkje te komen nemen!

De foto’s van de najaarsbijeenkomst 2018 in Nuis kunt u bekijken in dit online fotoalbum.

 Posted by at 17:02

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.