aug 092018
 

Wilt u wel eens een lezing midden op de Waddenzee meemaken?

Dat kan op vrijdagavond 17 augustus of 12 oktober, op de Rede van Paesens, midden op de Waddenzee aan boord van ‘de Boschwad’.
Hier vertelt Albert Buursma van Stichting Verdronken Geschiedenis over de scheepsramp van 1883 die de vissersvloot van Paesens-Moddergat aan de Waddenzee trof. Van de 22 schepen, met 109 mannen en jongens aan boord, die op maandag 5 maart 1883 om één uur ’s nachts waren uitgevaren, overleefden 83 de ramp niet.
Van de bemanning van de 17 vergane schepen overleefde slechts één bemanningslid (Gerben Basteleur, die in 1879 met Aaltje Holwerda trouwde) de ramp.
Er ging een vloedgolf van rouw door het dorp, er was geen huis of er was wel iemand ontvallen;
86 weduwen en 115 wezen bleven zonder enige vorm van inkomen achter.

Naast deze scheepsramp zal het ook gaan over andere scheepsrampen die zich hier voltrokken, maar ook over piraterij, vingerbijters en hoe argeloze schippers misleid werden door jutters en daardoor te pletter sloegen op de harde zandplaten van het wad. Mogelijk gaan we nog even aan land op de drooggevallen zandplaat ‘de Moker’.

Na het verhaal van Albert Buursma wordt verder gevaren naar Engelsmanplaat. Hier zal Klaas Wiersma, lid van onze vereniging en voorzitter van Stichting Maritieme Archeologie een lezing geven over onze zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat.
Tot onze verrassing werden we tijdens ons onderzoek geconfronteerd met een Engelse Wellington bommenwerper! We sluiten niet uit dat we nog meer verrassingen tegenkomen.

Vrijdag 17 augustus en 12 oktober om 17:30 uur vertrekt de ‘Boschwad’ uit Lauwersoog. Naast de twee lezingen is er ruimte om een wandeling te maken op Engelsmanplaat onder begeleiding
van een gids van de Waddenvereniging. En op zoek te gaan naar sporen van onze verdronken
geschiedenis.

Kosten voor deelname aan deze unieke tocht bedragen slechts € 50,-.
Hiermee wordt middels crowdfunding tevens bijgedragen aan het door ‘Stichting Maritieme Archeologie’ uit te voeren onderzoek in het gebied van de voormalige Rede van Paesens en daar omheen naar de verloren schepen van Moddergat. Dit onderzoek richt zich op het mogelijke aanwezigheid van restanten van schepen van de verdwenen vissersvloot van Paesens. Het onderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers in de maritieme archeologie in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).
Voor deelname aan deze unieke lezingen over de geschiedenis van – en op het wad zijn slechts 50 plaatsen op de ‘Boschwad’ beschikbaar.

Meer informatie en reserveringen kunnen besteld worden via: info@stichtingmaritiemearcheologie.nl  en/of door overmaking van 50 euro op IBAN:
NL46 TRIO 0338 7788 88 ovv van uw naam en de gewenste datum.

In Museum Fiskershuske in Moddergat is een tentoonstelling gewijd aan de activiteiten van de stichting, georganiseerd door onze vaste columnist en museumdirecteur Ihno Dragt.

Hier vindt ook nog een lezing plaats op vrijdag 14 september 19.00 uur, die dit onderwerp onder de aandacht brengt. Voldoende mogelijkheden dus om het mee te maken!.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.