sep 292016
 

Historisch Tijdschrift Fryslân, het tweemaandelijkse tijdschrift van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur heeft deze keer als thema De Beeldenstorm. Het thema wordt besproken aan de hand van een tweetal artikelen, geschreven door Hans Cools en Jan Dirk Wassenaar:

– De gesneefde contrareformatie (met o.a. Viglius van Aytta)
– Hebt ghi gheen gebacken God meer te coop? (Uitspraak van de 16e eeuwse vicaris van Workum, Egbert Wigmans)

Doeke Sijens beschrijft in het Frysk het leven van Geert Ruiter (1898-1959), een Friese Beweger die goed was voor de agrarische sector maar verkeerde keuzes maakte.
Inzichten door opgravingen is een artikel van Egge Knol over terpenonderzoek. De Vereniging voor Terpenonderzoek bestaat dit jaar 100 jaar.

In de rubriek Modernisering van Industrie schrijven Ronald Plantinga, Jan Ybema en Marijn Molema over de Aanjagers van de Friese kenniseconomie. Oa zuivelfabrieken en andere elementen uit de agribusiness komen aan bod. In december 2016 vindt hierover het Sieperda-symposium plaats in Leeuwarden.

Onder Kort Nieuws wordt de heropening van het Vlechtmuseum in Noordwolde genoemd.
Het Fries Landbouwmuseum gaat verhuizen van Earnewald naar Leeuwarden in 2017. In Franeker heeft het Kaatsmuseum een nieuwe behuizing gekregen.

Van de besproken boeken noem ik deze titels:
Dominys, dwersbongels en oare dogenieten, Wiger Zylstra
Tuinhuizen in Fryslan, Theekoepels en priëlen, Rudolf Wielinga
Tussen hamer en aambeeld, Peter Schoen (over Friese edelsmederij in de Gouden Eeuw)
De Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945, Rolf de Winter

Het Fries Genootschap is dé vereniging voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Fryslân. Het Genootschap heeft een traditie die teruggaat tot de oprichting in 1827, maar is er in de eerste plaats voor de mensen van hier en nu, voor de Friezen en voor hen die zich met Fryslân verbonden voelen.

Het Fries Genootschap geeft naast Historisch Tijdschrift Fryslân ook het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries uit, en organiseert allerlei activiteiten op historisch gebied, zoals excursies, lezingen en symposia.

Met Historisch Tijdschrift Fryslân laat het Fries Genootschap zien dat de geschiedenis van Fryslân een spannend verhaal is, dat nooit is afgelopen. Door de verbinding met de actualiteit te leggen maakt het tijdschrift duidelijk dat wie het Fryslân van nu wil begrijpen, het verleden moet kennen.

Lid worden van de vereniging: Voor € 42,50 per jaar bent u lid van het Koninklijk Fries Genootschap. Niet alleen ontvangt u dan Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries, u hebt ook gratis toegang tot het prachtige Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap. Wie iets met Fryslân heeft, is lid van het Genootschap!
Voor meer informatie over de vereniging zie ook: http://www.friesgenootschap.nl/

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.