jul 192016
 

Het heeft lang op zich laten wachten, maar nu is het dan eindelijk zo ver.
Voordat de Fryske Akademy op 8 en 9 september 2016 zijn stenen huisvesting feestelijk heropend met een symposium, is de digitale huisvesting al wat eerder voor sneupers en andere liefhebbers vernieuwd.

Op https://www.fryske-akademy.nl is nu een frisse website te zien met veel meer beeld en mogelijkheden tot het ontsluiten van digitale versies van de Akademy-publicaties.
Zo is het informatieblad Ut de Smidte weer up-to-date beschikbaar en is een begin gemaakt met digitale versies van de publicatie It Beaken. Zo kunt u in Jiergong 76, nummer 1 van 2014 een artikel lezen van Annemarie Zijlstra over De woningnood en ‘ruimtenood’ in Dokkum tot 1925.
Richard de Boer  , webredacteur van de Fryske Akademy, meldt dat er van It Beaken nog zeker vanaf jaargang 2009 meer nummers digitaal online komen. Ook komt er een nieuwe pagina over de geschiedenis van de Fryske Akademy zelf.
Het speciale nummer over David Gorlaeus van It Beaken staat nu eveneens online.

De Wurkgroepen staan nu mooi bij elkaar op een pagina. Op de foto bovenaan deze pagina kunt u een groep deelnemers aan een lezing van de Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum zien, toevallig van ondergetekende. Op zaterdag 8 oktober 2016 organiseert deze werkgroep een bijeenkomst in de Garnalenfabriek in Moddergat, met lezingen van redactielid Nykle Dijkstra en ons lid Henk Goslings.

Al met al een mooi begin van een vernieuwde website met vele mogelijkheden voor de Friese taal en cultuur!

 Posted by at 08:34

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.