dec 022015
 

Hilda Bouta heeft weer diverse schriften met pasfoto’s van mensen uit Westdongeradeel gescand en

voor zover mogelijk geïnventariseerd.
Een overzicht in pdf bij onze Indexen geeft zoveel als mogelijk de naam van de persoon en eventueel bekende woonplaats weer. Als u een bekende naam tegenkomt en de scan van de pasfoto(s) zou willen hebben, stuurt u dan een email met de namen en de nummers die vermeld staan.

Foto’s West Dongeradeel.
Deze collectie bestaat uit vier schriften met ingeplakte foto’s, meest pasfoto’s.
Bij velen staat de naam van de geportretteerde (in verschillende handschriften).

Bij schrift 1:
Een grijsblauw schrift met wit etiket met geschulpte randen.
Op de voorkaft in handschrift: Verzameling portretten voor Paspoorten en Bew. Nederlanderschap.
In druk: J.ZONDERVAN-boekhandel-LEEUWARDEN.
De kaft ligt los.
De nummering geldt alleen de gefotografeerde bladzijden; de eerste twee bladzijden zijn leeg en hebben dus geen nummer. Verder zit er tussen blad 18 en blad 19 een blad 18a zonder foto’s, waar de foto’s uitgehaald zijn. Die waren alle van leden van de familie Turkstra te Raard.

Schrift 2 t/m 4 zijn van later datum en andere makelij en identiek. Grijsgroen met een etiket van wit met rood, strakbelijnd. Geen maker, geen titel.
De volgorde 2, 3 en 4 is willekeurig, want uit niets kan ik opmaken, wat de volgorde moet zijn.

Schrift 1-  73 bladzijden met foto’s
Schrift 2-  37 bladzijden met foto’s
Schrift 3- 20 bladzijden met foto’s
Schrift 4- 13 bladzijden met foto’s.
Samen   143 bladzijden met foto’s

Bekende namen als Basteleur, Buwalda, Dijkstra, Douma, Groen, De Graaf, De Haan, Hartmans, Heeringa, Hiemstra, Holwerda, Jansma, De Jong, Kuiken, Meinsma, Mollema, Post, Schregardus, Van Sinderen, Terpstra, Visser, Wierda en Van der Zee passeren de revue!

Even lekker sneupen dus door de West-Dongeradeel pasfotos namenlijst.pdf

  One Response to “Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel”

  1. Reageer: zou ik, ivm samenstellen van mijn stamboom, een kopie kunnen krijgen uit het (de) schrift(en) waarin vermeld staan personen met de naam: Van der Zee ?

    b.v. hartelijk dank

    m.vr.gr. Sieger Fokkema   (siegerjanfokkema@gmail.com)

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.