dec 102015
 

Als onderdeel van de website die ooit gemaakt is door wijlen ons lid Jan Paasman, Friezen onder Napoleon, werden ook Friezen vermeld die aan de Slag bij Waterloo deelnamen. Tenminste degenen die hij had kunnen vinden.
Inmiddels is deze database met namen, evenals alle DTB, Burgerlijke Stand, Autorisatieboeken, Nedergerechten etc. opgenomen in de overkoepelende website AlleFriezen.nl
Onder de bronbeschrijvingen vindt u het nu terug als Militairen 1795-1815 en als u dan op Waterloo 1815 zoekt krijgt u een vrij lange lijst met namen.

Paasman meldde o.a.: Het Nederlandse leger verloor in de Slag bij Waterloo 4.147 man. Opmerkelijk is dat evenals in de Franse tijd van de gesneuvelden geen overlijdensakte werd opgemaakt. Dit in tegenstelling tot die van in een hospitaal overleden militairen. De namen van de Friezen onder hen zijn voor zover bekend opgenomen in het bestand Friezen onder Napoleon (nu dus AlleFriezen.nl, zoekterm: Waterloo of de naam van de gezochte).
Dat toch namen van gesneuvelde Friezen bekend zijn is grotendeels te danken aan de publicatie van W.Eekhoff in zijn “Friesland in 1815
Eekhoff kreeg zijn informatie van het toenmalige ministerie van Oorlog. Belanghebbenden worden verwezen naar de stamboeken van de onderdelen die bij de krijgsverrichtingen van 1815 waren betrokken. Deze zijn aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag.

In het recente standaardwerk Onze slag bij Waterloo, geschreven door Louis Ph. Sloos, komen achterin namenlijsten voor van deelnemers aan de slag, met Friezen die volgens mij niet allemaal in de database van AlleFriezen.nl vermeld worden. Andersom geldt ook dat onderstaand overzicht verre van volledig is wat betreft de Friezen.

Bavius van Hylckama, 1815

Leden van de Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland (ingedeeld als flankeur-compagnie bij het Bataljon Jagers No.16)De leden achter wier namen een asteriks staat dienden in 1813 als Gardes d’Honneur onder Napoleon. De leden met een asteriks vóór hun naam waren in 1865 nog in leven.

F. Brouërius van Nidek, kapitein

Eerste sectie
A.J. Hanegraaff, 1e luitenant
*G.D. Simon, sergeant-majoor
T. Andringa van Hylckama, 1e sergeant, Oldeberkoop
C.C. Kolf, tamboer
R. van der Feen, hoornblazer

1e Escouade
Mr. C.P.E. Robidé van der Aa, korporaal, Lemmer
J.C. Driessen*
P. Schmitz
J. Zeper
*K.O. van der Veen*
J. Jorissen en *D. van der Werf, beiden uit Bolsward

5e Escouade
J.J. de Blecourt, korporaal, Kollum
D. Evertsz, Joure
*J.D.C. Stöcker
R. Buijsing
*H.J. Ladenius
J. Seijdel Koon
B.P. Engelbert van Bevervoorde*, Heerenveen

A.D. graaf van Limburg Stirum,, 1e sergeant, Sneek

2e Escouade
G.A. Avenhorn van Nauta, korporaal, Oenkerk
J.T. Stern
*N.F. Benoist
N. Rompel, Gorredijk
R.J. Eger, Bolsward
S. van Slooten
A.A. Osinga, Menaldum
6e Escouade
*Jhr. B. van Breugel, korporaal
*G.H. Andreae, Lemmer
A. Beuckens Braunius, Bergum
J. Fontein Pzn*, Harlingen
B. Barends
A. de Graad, Lemmer
* R. Biersema, Heerenveen

Tweede Sectie
H. J. Lutjes, 2e luitenant
G. van Schelle, fourier
J. Wentholt*, 2e sergeant
D. de Gorter, tamboer

3e Escouade
A. Poppes, korporaal, Lemmer
T. Wigmore
J.P. Gerlsma, Koudum
*F.J. Witteveen*, Dokkum
A. van Otterloo
W. Andringa van Assen, Berlikum
M.F. Benoist

7e Escouade
B.A. van Boelens*, korporaal, Olterterp
A.B. van Boelens
S. Toussaint, Harlingen
C. Lemke, Franeker
J.W. Post
T. Plantinga, Harlingen
G. van Ringh, Bolsward

2e Escouade
B. Poppes, 4e sergeant, Lemmer

4e Escouade
D. Ruitinga, korporaal
J.A. Borger, Joure
L.J. van der Veen, Harlingen
I. Verweij, Sneek
*G.E. de Vries
J.M. de Jonge, Bolsward
H. Haafkens, Sneek

8e Escouade
B.A. van Hylckama, korporaal, Sneek. Over deze Bavius van Hylckama hield Martha Kist een blog bij op basis van zijn dagboek.
*J.A. Ruel Engelman, Sneek
H.J. Jonkman, Heerenveen
D.B. Witteveen, Lemmer
*L. Winkler
F. Semler, Heerenveen
D.G. Wijndels, Heerenveen

Naamlijst van de Compagnie Vrijwillige Jagers van de Leidse studenten (ingedeeld als flankeur-compagnie van het Bataljon Jager, No. 18)
Seerp Brouwer, Sergeant-majoor, studie geneeskunde, Leeuwarden
G.J.D. de Roock, sergeant, studie geneeskunde, Sneek
M. Siderius de Wal, fourier, studie theologie, Leeuwarden
R. Fontein, flankeur, studie geneeskunde, Franeker
C.U.J. Huber, flankeur, studie geneeskunde, Leeuwarden
C.J. van der Veen, flankeur, studie rechten, Leeuwarden
R. Regenbogen, flankeur, studie theologie, Franeker

  One Response to “Friezen in de Slag bij Waterloo 1815”

 1. Goeden dag,

  Ik vroeg mij af wat de sterretjes voor de namen betekenen?
  En is het dagboek van Bavius van Hylckama geblogd door Martha Kist in boekvorm te verkrijgen?
  Mijn voorouder J.A.Ruel Engelman uit Sneek
  Zat bij hem in de 8e Escouade

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.