okt 312015
 
Het magazine Detectoramateur bericht met regelmaat over vondsten die gedaan zijn. Uiteraard zitten daar ook diverse Friese vondsten tussen, soms heel bijzondere. Ze zijn bezig hun oude nummers van het magazine gedigitaliseerd online aan te bieden.
Via zoekwoorden kun je zowel in de magazines als losse artikelen zoeken (aan te vinken).
Nu al kunnen de jaren 1992-2008 doorzocht worden.

Dokkum levert al 9 zoekresultaten op: Bijvoorbeeld in nummer 96, december 2007, een lood met een apenstaartteken: De ‘archeologische context’ zijn 17e- en 18e-eeuwse vondsten, vermoedelijk Dokkums stadsafval.

In nummer 81, juli 2005, een vondst van een gouden gesp-ring, belegd met rode steentjes.
Nummer 78 meldt de vondst van een 14e eeuws Middeleeuws zegelstempel met zegel van broeder Hugo [Oege?] van Goutum, van de orde der predikheren [Jakobijnen of Dominicanen].

Vele Christelijke insignia die een beeld geven van de kerstening in Friesland ziet u afgebeeld in nummer 74

Zo vind je op Ameland ook een en ander: In nummer 95, november 2007, een munt van het graafschap Holland, een gouden schild, Willem VI van Beieren,1404 -1417, slagjaar 1411.
In nummer 94 een  zegel van Hendrik van Anschem uit ca 1400.
En in nummer 72 een trotseerloodje die bij het slot van Cammingha gevonden werd.
  1. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
  2. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
  3. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
  4. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
  5. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
  6. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
  7. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
  8. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
  9. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie