sep 242015
 

Van onze verslaggever Jacob Roep

Woensdag 23 september 2015 werd de vernieuwde website van AlleFriezen gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Om 14.25 werd de vernieuwde website door de bekende skûtsjeskenner Klaas Jansma gelanceerd. Dit is de derde versie van de genealogische website sinds het in 2007 werd opgericht. In tussentijd heeft het bedrijf Picturae en hun dochterbedrijf Vele Handen, dankzij de financiële steun en hulp van Friese gemeentes, instellingen en vrijwilligers, ruim 13 miljoen aktes ontsloten die nu via de nieuwe website raadpleegbaar zijn.

Klaas Jansma lanceert AlleFriezen

Onder andere Tresoar heeft veel geld en gegevens voor de nieuwe website beschikbaar gesteld. Veel collecties die al via de website van Tresoar doorzocht konden worden,  zijn nu ook via AlleFriezen.nl op te vragen. Onder ‘bronnenoverzicht’ vindt u een overzicht van deze collecties. Uiteindelijk is het streven om van AlleFriezen “het genealogische platform en historische databank van Friesland” te maken. Met de vernieuwde website is een grote stap in die richting gezet.

Verbeteringen
Wim Karels van Picturae demonstreerde hoe de nieuwe website van AlleFriezen qua vorm en techniek is vernieuwd. Zo past de weergave van de website zich aan op het apparaat (mobiel, tablet) waarmee je het bekijkt (responsive). Ook is de zoekbalk nu prominent op de website aanwezig en zoekt het op verschillende variaties van stamnamen.
Als u dus een naam intypt als ‘Meters’ worden ook de varianten met dubbel –e ‘Meeters” getoond. Ook kunnen de zoekresultaten verfijnd worden met een tijdbalk waarmee u dus met een paar muisklikken uw de onderzoekersperiode kunt aanpassen. Verder kunt u bij ‘uitgebreid zoeken’ voor een lange lijst met rollen kiezen, voor zowel één als twee personen. Zo kunt u verschillende bronnen raadplegen. Tot slot kunt u de scans nu in een grotere weergave bekijken en eenvoudig via pijltoetsen doorbladeren.
Met de vernieuwde weergave hoopt Picturae onder meer dat Friese gemeentes meer collecties via AlleFriezen zullen ontsluiten.

Open data
Nadat de vernieuwingen van AlleFriezen waren besproken, nam gemeentearchivaris Rienk Jonker van Leeuwarden het woord. Hij vertelde over de nieuwe archiefwet van het hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet is in juli 2015 in werk getreden en is een broertje van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De nieuwe wet houdt in dat overheidsinstellingen voortaan op verzoek van de burger of een vereniging haar gegevens (data) ter beschikking kan stellen. Daarbij mag zij niet vragen waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden.
Met de nieuwe wet hoopt de regering openbaarheid, transparantie en inzicht te bevorderen. De burger betaalt immers deels voor de gegevens waarover de overheid beschikt en om die reden zou hij die ook moeten kunnen hergebruiken. Daarnaast is er ook een economisch motief: de ‘open data’ zouden ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Ook bedrijven zoals die van Bob Coret zouden deze gegevens dus kunnen gebruiken.
De vernieuwde wetgeving zorgt voor de nodige (juridische) veranderingen voor verenigingen en open data websites als AlleFriezen. Rienk Jonker kon niet concreet vertellen wat dit voor veranderingen zijn. Wel is het duidelijk dat overheidsinstellingen, musea, bibliotheken e.d. naar manieren moeten zoeken hoe ze de open data aan burgers en verenigingen beschikbaar zullen stellen.
 
Bijzonder skûtsje weer in Friesland

Na Rienk Jonkers kreeg Klaas Jansma de gelegenheid om te vertellen voor welke doeleinden een open data website als AlleFriezen gebruikt kan worden. Hij vertelde over de familie Roorda uit Sneek die de techniek beheersten om de snelste skûtsjes te bouwen. Even dreigde een skûtsje van hun hand naar Engeland te zullen verdwijnen. Gelukkig kon dit ternauwernood voorkomen worden. Verder benadrukte hij de bijzonderheid dat er van de 900 skûtsjes die de afgelopen 200 jaar gemaakt zijn er nu nog 450 over zijn. Het is een unicum dat er van dit culturele erfgoed zoveel over is. Om die reden moeten de Friezen hun best doen dit te beschermen.

Attentie voor Tjerk Tigchelaar
Aan het eind van de presentatie kreeg Tjerk Tigchelaar, voorzitter van stichting FAF (Freonen fan Argiven yn Fryslân), nog een attentie voor de inzet van de stichting FAF bij de vernieuwing van AlleFriezen. Onder andere het idee van het zoeken op stamnamen op de nieuwe website had de heer Tigchelaar bedacht.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.