aug 112015
 

Onze secretaris Arjen Dijkstra uit Nes, ook secretaris van het Feitsmafûns, meldt via een dubbel persbericht:

Publicatie over prof. Tony Feitsma
Op zondag 30 augustus wordt in Brantgum een bundel gepresenteerd over prof. dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Het boek, Wittenskip en Beweging, bevat een elftal beschouwingen van vooraanstaande wetenschappers over het werk van de voormalige hoogleraar Fries. Feitsma was niet alleen lange tijd professor Fries in Amsterdam (VU en UvA), maar ook een vurig strijdster voor de Friese taal; daarbij meed ze de confrontatie zeer zeker niet. Bovendien was Tony Feitsma in de zestiger jaren een van de oprichters van de FNP (Fryske Nasjonale Partij). In – letterlijk – duizenden stukken heeft Feitsma in kranten, tijdschriften en boeken geschreven over het Fries en de maatschappelijke positie ervan. Verder heeft ze in de zeventiger jaren gepoogd een eigen Friese spelling te introduceren, die sterk afweek van de gangbare. De bundel bevat als bijlage een volledige lijst van al haar artikelen. Wittenskip en Beweging is een uitgave van Uitgeverij Wijdemeer, op initiatief van het Feitsma Fûns (‘Fûûns fwar it Frysk’).

Middag rondom Tony Feitsma
Op zondagmiddag 30 augustus vindt in Brantgum het Bûter yn ‘e brij-festival plaats. Het “festival”, een initiatief van het Feitsma Fûns (‘Fûûns fwar it Frysk’) is bedoeld voor iedereen die prof. dr. Tony (Anthonia) Feitsma (1928-2009) kende of zich anderszins voor haar interesseert. Maar ook iedereen die het Fries een warm toedraagt is van harte welkom op deze bijeenkomst over een van de vurigste strijders die het Fries ooit heeft gekend.
Op de bijeenkomst zullen prof. dr. Goffe Jensma (hoogleraar Fries aan de RuG) en Meindert Reitsma (voorzitter van Skanomodu, de nieuwste organisatie voor Friese jongeren) uitleggen wat Tony Feitsma voor hen betekent (heeft). Musicus Hindrik van der Meer zal ervoor zorgen dat het met veel muziek en liederen een vrolijke middag wordt. Ook zullen de bezoekers kunnen zien welke projecten het Feitsma Fûns, door Feitsma zelf bij leven opgericht, tegenwoordig steunt en in het verleden al heeft gesteund.
Op deze middag zullen ook twee publicaties worden gepresenteerd. Wittenskip en Beweging is een wetenschappelijke bundel waarin vooraanstaande wetenschappers het werk van Tony Feitsma onder de loep leggen. Beweger en Wittenskipper is een fraaie uitgave van posthume brieven aan Tony Feitsma door voormalige kennissen en collega’s. Het programma op 30 augustus begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30); de toegang is gratis. Voor meer informatie en voor opgave, zie www.feitsmafuns.nl.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.