apr 232015
 

In de historische familiearchieven van Tresoar is een groot aantal persoonlijke brieven van vrouwente vinden, waarvan er nu een zestigtal gebundeld is in de uitgave Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800. 
De auteur Elizabeth de Groot heeft de brieven ontcijferd, hertaald en van een inleiding voorzien.
Het boek verschijnt bij uitgeverij Bornmeer en zal worden gepresenteerd op vrijdag 24 april aanstaande in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in het kader van de Dag van de Brief.

Elizabeth de Groot heeft de bundel samengesteld uit de brieven die in de historische familiearchieven van Tresoar in Leeuwarden te vinden zijn. Ze geven een gevarieerd beeld van vrouwenlevens in de zeventiende en achttiende eeuw.

De verzameling brieven is behalve vanuit het oogpunt van vrouwenstudies, ook vanuit historisch perspectief interessant. De onderwerpen waarover wordt geschreven, het taalgebruik, de lengte van de brieven, de schrijver en de lezer van brief; het geeft ons hernieuwd inzicht in de tijdgeest van de zeventiende en achttiende eeuw in Friesland. De persoonlijke brieven zeggen veel over het leven van alledag, maar door de hoeveelheid brieven in deze bundel, zestig stuks, kunnen ook grotere thema’s uit de brieven worden gedestilleerd. Daarnaast biedt een brief bij uitstek inzicht in emoties.

De bundeling van deze zestig brieven uit de periode 1600 tot 1800 levert een uniek tijdsdocument op en vormt een belangrijke toevoeging aan de studies over deze periode (zie voor de namen van de schrijfsters de namenlijst onderaan dit artikel). Om de afstand met de moderne lezer te verkleinen, zijn de brieven ontcijferd en vervolgens hertaald in hedendaags Nederlands. De vele illustraties vormen een passend decor bij de brieven.

Dit jaar wordt voor het eerst een Dag van de Brief georganiseerd om ruim aandacht te geven aan deze geschreven vorm van communicatie. Naast de boekpresentatie worden tevens lezingen gehouden, is er een filmvertoning en zijn er bijzondere brieven te zien in een tentoonstelling. Dit is een evenement van Tresoar, de Fryske Akademy, Historisch Centrum Leeuwarden en Alpita de Jong.

‘Laet doch niemant dese brief leesen’ wordt op vrijdag 24 april om 11.50 uur gepresenteerd in De Harmonie, Leeuwarden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), regentes en stammoeder van ons koningshuis.
Maria Louise van Hessen-Kassel overleed 250 jaar geleden, op 9 april 1765. Het gehele jaar wordt in Friesland aandacht besteed aan haar leven en bestuursperiode. Hoe zij weer tot leven wordt gebracht om deze bundel met brieven uit haar eigen tijd in ontvangst te nemen, blijft tot het laatste moment een verrassing.

Elizabeth de Groot
Laet doch niemant deze brief leesen – Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven, 1600-1800
ISBN: 9789056153489
Prijs: € 17,50

Laet doch niemant dese brief leesen is verkrijgbaar bij de boekhandel, bol.com en bornmeer.nl

De lijst van briefschrijvende vrouwen die in het boek behandeld worden:

Schrijfsters brieven
Luts van Walta
Barbara van Dekema
Barbara Rheen
Theodora van Fritema
Margriet Roussel en Louise Henriëtte
Aemilia van Wassenaer
Juliana Catharina van Aebinga
Isabella Susanna thoe Schwartzenberg
Agatha Tjaerda van Starckenborgh
Gryte Fransen
Susanna Margaretha van Donia
Thecla Maria van Aggama
Thamara Reneman
Judith Voocht
Maria van Diën
Catharina Margaretha van Vierssen
Catharina van Plettenberg
Eduarda en Elisabeth van Haren
Jeannette Isabella thoe Schwartzenberg
Feddina Sophia van Goslinga
Ida Rosier
Aurelia van Haersma
Barbara van Essen
Henrica van Delden
Geertruyd Snevens
Antoinette Arnoldi
Ytje Hayes
Anna van Assendelft
Trijntje Muijs
Josina Petronella Clant
Titia Margaretha Dotingh
Ibella Alegonda Vegelin van Claerbergen
Catharina Marina van Eysinga
Antje Reynders
Johanna Jacoba Hancock
Maria Krullers
Anna Catharina Albertina van Geismar
Susanna Elisabeth van Essen
Aurelia van Haersma
Weduwe Jacob Mutil
Trijntje Hylkes
Tjitske Rinia
Yda Scheltinga
Fokel Helena van Burmania
Catharina Johanna Grevenstein
Charlotte Amelia Kelderman
Johanna Eritia van Poutsma
Amelia Coehoorn van Scheltinga
Fokel Berber van Beyma
Wilhelmina de Winter
Anna Maria van Burmania
Gerlofke Wiarda
Sijke Osinga

 

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.