feb 122015
 

Minder bekend dan het al sinds 1839 uitgegeven De Vrije Fries, is het andere tijdschrift van de Fryske Akademy: It Beaken.
In It Beaken verschijnen wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van Friesland, de Friese taal- en letterkunde alsmede over aspecten van en veranderingen in de huidige Friese samenleving met name met betrekking tot demografisch, taalsociologisch, regionaal-economisch en politiek-bestuurskundig terrein.

Voor Dokkumers is mogelijk een artikel in de recente It Beaken, jiergong 96, nûmer 1, 2014 interessant. Het gaat over Woningnood en “ruimtenood” in de gemeente Dokkum tot 1925.

De volledige inhoudsopgave van het nummer:
– J.R.G. Schuur, De plaatsing van de Schoutenrechten in hun historische context.
– Sytske Hofstee, Geestelijke maagden ofwel “klopkes” in Friesland. Oriëntatie en inventarisatie.
– Ferenc Postma, Warum der ungarische Student Thomas Gyarmati im Februar 1669 aus der Provinz Friesland verbannt wurde, oder: Das recht peinliche Ende seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker.
– Annemarie Zijlstra, Woningnood en “ruimtenood” in de gemeente Dokkum tot 1925.
– Replyk ‘Toetsing van de niet zo kritische theorieën van Schuur en Henstra’, door Jan Post.
– Besprek, boek Tuzenpoat en trochsetter, door Koen Zondag.
– Oankundiging boeken Anthonia Feitsma, Tussen Hemsterhuis en Grimm;
De taal van Recht en Vrijheid. Studies over Middeleeuws Friesland
, Oebele Vries.

100 siden

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.