okt 282014
 

Zoals vele van mijn medeleden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum inmiddels wel weten ben ik verzot op namenlijsten en indexen. Niet voor niks is dat een van de rijkste bronnen voor sneupers op onze website. Deze rubriek Indexen bevat namen uit bronnen uit grofweg de afgelopen vijf eeuwen. Eigenlijk vind ik dat van elk nieuw boek uit onze regio een namenlijst/index op de site zou moeten komen. Voor vele onderzoekers zeer waardevol (staat er een familielid van mij tussen?) en voor de auteur een prachtige bron voor aanvullende informatie of bestellingen van het boek. Insturen dus mensen!

Voor vele genealogen is dan ook het Friese Genealogysk Jierboek van de Fryske Akademy een mooie bron die al tientallen jaren wordt uitgegeven. Een echt goed overzicht van de inhoud en namen in die jaarboeken is echter niet op 1 plaats te vinden. Wel zijn soms nog oude exemplaren te bestellen. Ooit heeft ene Rynja ze in verschillende delen online gezet waardoor we nu via het webarchief alvast iets hebben (zie de links hieronder).

Ons redactielid Piet de Haan was zo vriendelijk de aanvullende jaren qua inhoudsopgave over te typen. Hopelijk vindt u er ook iets van uw gading tussen! Vooral het Genealogysk Jierboek 2009 bevat veel artikelen die interessant zijn voor sneupers uit Noordoost-Friesland!

 • Inhoudsopgave Genealogysk Jierboekje 1951-1989 (site Rynja)
 • Inhoudsopgave Genealogysk Jierboek 1990-2000 (site Rynja)
 • Inhoudsopgave Genealogysk Jierboek 2001-2007 (site Rynja) 
 • Genealogyske Jierboeken 2008-2012 (jaar, auteur, titel, paginanummer)
  2008
  Andries Koornstra
  Tjebbinga
  7
  2008
  Rindertje Bouma
  Boelens/Boeles III
  It foargeslacht fan ds. Pieter Jitses Boeles (1795-1875)
  123
  2008
  Reitze Jonkman
  Genealogie Posthuma
  151
  2008
  Pieter Nieuwland
  Albert Hendriks Maneveld (1803-1861): het levensverhaal van een ‘loser’
  223
  2008
  Fryske Rie foar Heraldyk
  Wapenregistraasje
  261
  2009
  Mr J.T.  Anema
  Het Friese geslacht Van Sinderen
  7
  2009
  Onno Hellinga
  Hanya fan Holwert
  37
  2009
  Nico L. van der Woude
  Boeren op Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent. Nazaten van Arent Saeckes [ca 1571- ca 1624)
  67
  2009
  Reid van der Leij en
  Menno de Lange
  Parenteel van Keimpe Feitses
  99
  2009
  Mr O. Schutte en
  drs Ype Brouwers
  Kwartierstaat Van der Mey in parentelen
  147
  2009
  Pieter Fokkes Visser
  De grafkelders op het kerkhof te Oudwoude
  309
  2009
  Fryske Rie foar Heraldyk
  Wapenregistraasje
  319
  2010
  Gerrit Boeijinga
  Fullenius
  7
  2010
  Leo van der Hoff
  Het nageslacht van Jurrien en Peter Albertsz
  101
  2010
  Joop Wouda
  De familie Doma van kloostermeiers tot kloosterbezitters
  177
  2010
  Mr J.T. Anema
  Lambsma parenteel van Symen Scheltes
  209
  2010
  Menno de Lange en
  Rob Boom
  Genealogie Jellema (Jellum, Leeuwarden)
  233
  2010
  Onno Hellinga
  Friese Meinsma har erf- en rjochtsopfolgers: Herbranda en Meynsma
  263
  2010
  Fryske Rie foar Heraldyk
  Wapenregistraasje
  353
  2011
  Jan de Vries
  Zeventiende-eeuwse Staversen, naar aanleiding van het inventariseren van de grafschriften in de Nicolaaskerk
  7
  2011
  Onno Hellinga en
  Paul N. Noomen
  Genealogie Ayttana
  125
  2011
  Fryske Rie foar Heraldyk
  Wapenregistraasje
  309
  2012
  Melle Koopmans en Jarich Renema
  Yn memoriam Reid van der Ley
  7
  2012
  Mr. O. Schutte
  Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simons Kuiper (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782), Doopsgezinden te Harlingen, in parentelen
  19
  2012
  Jan T. Anema,
  Pieter Nieuwland en Simon Wierstra
  Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer stagen út itselde laach
  117
  2012
  Jarich Renema
  Parenteel Bocke Bockes
  229
  2012
  Fryske Rie foar Heraldyk
  Wapenregistraasje
  341

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.