dec 012013
 

Op 1 december 2013 is het precies 120 jaar geleden dat de ramp met de vissers uit Wierum gebeurde. In 1968 werd ter herinnering hieraan een monument op de zeedijk geplaatst.De heer Berend Beimers heeft van alle betrokken vissers de genealogie nagetrokken. Van alle bemanningsleden, ook van diegenen die de ramp hebben overleefd. Ook op welk schip ze voeren heeft hij uitgezocht. Bent u geïnteresseerd in één van deze genealogieën dan kunt u contact met hem opnemen. b.beimers@chello.nl
 

Monument zeedijk Wierum

Wierumer vissers genealogieën
Genealogie van der Bos. Oudste voorvader Pieter Freerks
Sipke Freerks van der Bos, Anne Sipkes van der Bos, Freerk Sipkes van der Bos, Pieter Sipkes van der Bos, Thijs Sipkes van der Bos   

Genealogie Bosgra. Oudste voorvader Freek Bosgraaf
Tiete Berends Bosgra 

Genealogie Dijkstra. Oudste voorvader Gerben Doedes
Atze Johannes Dijkstra

Genealogie Gosma. Oudste voorvader Gosse Arjens
Arjen Gosses Gosma, Anne Gosses Gosma

Genealogie Jongeling. Oudste voorvader Sijbe Tjeerds
Dirk Jans Jongeling, Hoite Dirks Jongeling, Tjeerd Dirks Jongeling, Jan Dirks Jongeling, Dirk Jans Jongeling         

Genealogie Kamma. Oudste voorvader Jacob Pieters
Jacob Pieters Kamma, Freek Christ Kamma, Ulrich Christ Kamma

Genealogie Kamma . Oudste voorvader Kornelis Piers
Jouw Piers Kamma, Klaas Piers Kamma       

Genealogie Logterman. Oudste voorvader Kornelis Rienks
Kornelis Ages Logterman                  

Genealogie Sikkema. Oudste voorvader Tjeerd Jietzes
Sjoerd Renzes Sikkema, Pier Sjoerds Sikkema, Sape Sjoerds Sikkema, Kornelis Sjoerds Sikkema

Genealogie Smit. Oudste voorvader Folkert Haikes
Pieter Folkerts Smit

Genealogie Vaderloos. Oudste voorvader Jan Jouws
Freerk Minnes Vaderloos, Jan Freerks Vaderloos, Minne Freerks Vaderloos

Genealogie Vaderloos. Oudste voorvader Remmeren Sjoukes
Remmeren Sjoukes Vaderloos

Genealogie Visser. Oudste voorvader Tjerk Pieters
Gosse Tjerks Visser, Tjerk Gosses Visser, Jacob Doekes Visser

Genealogie Visser. Oudste voorvader Kornelis Sijberens
Kornelis Sijberens Visser, Atze Sijberens Visser, Kornelis Tjeerds Visser, Tjeerd Kornelis Visser, Sijberen Jitzes Visser, Freerk Jans

Genealogie Visser. Oudste voorvader Tjerk Jans
Sijtse Tjerks Visser, Jan Jans Visser, Tjerk Jans Visser, Marten Sijtses Visser, Rense Martens Visser

Genealogie Visser. Oudste voorvader Sipke Lieuwes Visser
Sipke Lieuwes Visser            

Genealogie Vonk. Oudste voorvader Jan Eelkens
Christiaan Jans Vonk, Hille Jans Vonk, Wijbe Jans Vonk, Sape Jans Vonk, Lieuw Jans Vonk, Johannes Wijbes Vonk, Tjipke Hilles Vonk

Genealogie de Vries. Oudste voorvader Pieter Sapes
Sape Jacobs de Vries

Genealogie de Vries. Oudste voorvader Gerben Doedes
Aant Tjeerds de Vries            

Genealogie van der Zee. Oudste voorvader Jan Sijbes
Jan Sijbes van der Zee, Sijbe Jans van der Zee, Willem Sijbes van der Zee

Genealogie Hiemstra. Oudste voorvader Sjoerd Tjeerds
Thomas Tjeerds Hiemstra, Lieuwe Thomas Hiemstra, Lieuwe Sjoerds Hiemstra,Wouter Thomas Hiemstra, Jelle Lieuwes Hiemstra,Christiaan Lieuwes Hiemstra, Jacob Sjoerds Hiemstra, Pieter Dirks Hiemstra, Dirk Pieters

Genealogie Prins. Oudste voorvader Hoite Atzes
Hoite Atzes Prins sr, Sjoerd Jans Prins, Jan Sjoerds Prins, Atze Hoites Prins, Hoite Atzes Prins jr, Anne Atzes Prins, Hoite Jacobs Prins, Minne Atzes Prins, Minne Hoites Prins,     
Pieter Pieters Prins, Lieuwe Hoites Prins

N.B. Beste leden van de HVNF: Noteert u alvast in de agenda van 2014 voor de ledendagen: Niawier, Nij Sion zalen: 12 april 2014  van 10-1600 uur. De najaarsledendag wordt gehouden in het interessante IJstijdenmuseum in Buitenpost op 4 oktober 2014 van 10-16.00 uur (bij De Kruidhof)

  One Response to “Ramp van Wierum, 120 jaar geleden”

  1. ben op zoek, naar thomas van der zee,opa van mijn overleden man ,ook een thomas ,naar z,n opa vernoemd,opa was ook visser , opa en oma zijn rond de 84 jaar geworden,iets over hun leven vind ik leuk ,ik weet wel een aantal dingen uit hun leven .ik weet ook waar ze woonden,sterke mensen ,door ouderdom overleden,ze hielden van elkaar,ben 1 keer bij hen geweest,in dat schattige kleine huisje ,zou graag veel meer willen weten.

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.