dec 102013
 

Het kwartaalblad Genealogie van CBG brengt weer diverse interessante artikelen voor het voetlicht.

Een uitgebreid artikel gaat in op HISGIS, het Historisch Geografisch Informatie Systeem dat steeds verder wordt uitgebreid. Dit in Friesland opgezette systeem heeft nu ook Amsterdam uitgebreid in het bestand en combineert kaarten uit verschillende eeuwen met kadastrale gegevens van bewoners. Het komt voort uit het sinds 1988 lopende project Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân van de Fryske Akademy. De moeite waard om weer eens te proberen als u het al lang niet meer gebruikt heeft of uberhaupt nog nooit. Zo is aan de oudste kadasterkaarten van 1832 in Friesland nu ook bv het Statenregister Bildpachten uit 1737 gekoppeld, maar ook:
Ansichtkaarten Tresoar,
Foto’s Tresoar,
Molens,
Stinzen,
Terpnamen,
Parochiekerken,
Galgen (o.a. bij Ezumazijl stond er een),
Kloosters,
Uithoven,
Toponiemen,
Parochiegrenzen,
Landbouwgebieden,
Volkstellingen,
Stemkohieren,
Floreenkohier,
Kloostergoederen,
Kerkengoederen.

Inhoud van dit nummer:
Avantuur en het gezicht van Suriname
Dit jaar was het honderdvijftig jaar geleden dat in de Nederlandse koloniën de slavernij werd afgeschaft. Lilian de Bruijn sprak met Ank de Vogel-Muntslag, die zowel tot slaaf gemaakten als slaveneigenaren tot haar voorouders rekent.

Voor Ons en Ons Huis
In 1905 stichtte koningin Wilhelmina de Huisorde van Oranje, een dynastieke orde voor personen die zich verdienstelijk maken voor het Huis van Oranje. In Voor Ons en Ons Huis van C.P. Mulder en P.A. Christiaans wordt de geschiedenis van deze orde geschetst en staan alle gedecoreerden genoteerd. George Sanders bekeek het boek alvast.

HISGIS: het familieverleden in kaart
Ingewikkelde zoektochten in het kadaster om informatie te vinden over woonplaatsen en grondeigendom van voorouders zullen dankzij de digitale revolutie steeds meer tot het verleden gaan behoren. Het allernieuwste op dit gebied is de website HISGIS, die historische onderzoekers tot tijdreizigers maakt. Vincent Sleebe navigeert.

De Rijnlandse morgenboeken
Als het gaat om het vinden van gegevens over onroerend goed uit het vóórkadastrale tijdperk kunnen morgenboeken uitkomst bieden. Gert Koese geeft inzage in deze bron: registers met de eigenaren of gebruikers en de grootte van hun land, uitgedrukt in de oppervlaktematen morgen, hont en roede. Wat maakt de morgenboeken zo bijzonder?

De sleutel van het zegel
De ontdekking door Cees Herweijer van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam van een uit geelkoper gehamerd doosje in de bodem bij het Rotterdamse station Blaak leidde tot een zoektocht naar de betekenis van de inhoud. CBG-heraldicus Guus van Breugel ontraadselde het mysterie van dit op een salmiakdropje lijkende voorwerp, dat van opmerkelijk historisch belang blijkt te zijn.

Kijk op bronnen – afl. 10: Haardstedengeld
Vragen omtrent de huizen van voorouders komen bij iedere genealoog vroeg of laat om de hoek kijken. In de tiende aflevering van de reeks ‘Kijk op Bronnen’ belicht Maarten van Bourgondiën een van de bronnen die hier informatie over kunnen verschaffen: de kohieren van het haardstedengeld.

Verder zoals gebruikelijk de rubrieken Nieuws, Gesignaleerd, CBG weet raad, Uit de archiefkast, Wapenregister, Archiefwijzer, Familiejournaal, de non-fictie leestips in Familiedrukwerk, de lezerscolumn Familiekroniek en de vaste columns Memo, Favo, Digitaal, Namen en meer en Vrouwen en kinderen eerst, .

Genealogie wordt vier keer per jaar toegezonden aan Vrienden van het CBG. Losse nummers zijn ook verkrijgbaar.

 Posted by at 09:14

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.