okt 062013
 
Door Jan de Jager.
Op 5 oktober 2013 verscheen het boek
Op de Praatstoel 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland

Eimert Smits ontvangt Praatstoel 2

vanaf 1850”. 
Dit boek wordt uitgebracht door de Historische VerenigingNoordoost-Friesland in samenwerking met Andeko Graphics. De Historische
Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. In een drukbezocht Bowlingcentrum Dokkum
werd dit boek gepresenteerd.

Na een film over het dagelijkse leven
van Burdaard in 1967 gaf eindredacteur en sneuper Reinder Tolsma uit Oosternijkerk
een levendige uiteenzetting van het boek. Aan de hand van foto’s werd ieder
verhaal in het boek kort toegelicht. De zaal was muisstil bij het horen van die
verhalen. Na deze boeiende uiteenzetting werd door voorzitter Haije Talsma het
eerste exemplaar overhandigd aan de bestuursleden van het eerste uur. Na het
uitreiken van exemplaren aan de interviewers startte de verkoop.
In 2008 verscheen al eens een
Praatstoel. De basis voor het boek werd echter al veel eerder gelegd. Al begin
jaren tachtig vond archivaris Wim Keune dat archiefonderzoekers niet alleen het
archief moeten bezoeken. Zij moeten de straat op! Boeken in het archief worden
goed bewaard, die blijven wel. Maar verhalen van de visserman, de turfschipper
en de tonnenleger verdwijnen als je ze niet opschrijft. Zo werd de basis gelegd
voor ‘Oral History’ in Noordoost-Friesland: het vastleggen van de mondelinge
overlevering. In 2008 verscheen het eerste deel. Ondanks een herdruk was dat
snel uitverkocht. Maar de vraag erom bleef bestaan. Daarom is nu een tweede
deel van de Praatstoel uitgekomen.
Acht
enthousiaste interviewers gingen 4 jaar lang de boer op om oudere bewoners van
Noordoost Friesland te interviewen. De Praatstoel 2 bevat 31 verhalen met meer dan 400 pagina’s leesplezier.
Naast verhalen uit Dongeradeel staan
er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland
en uit Dantumadeel. Voor het
boek werden o.a. geïnterviewd: Meindert Meindersma, karrider te
Mitselwier, Klaas Elzinga, wegenbouwer te Dokkum,  Jantje
Visser
, houthandel Oberman in Dokkum, Klaas Baarsma, manufacturier ,
De Westereen, Oeds Bartel Radema,
juwelier in Kollum, Andries
Meinema
, doodgraver te Nes en Former Idsardi, boer op Uilsmahorn te
Holwerd.
De Praatstoel 2 kost slechts € 20 en is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging
Noordoost Friesland door een email te sturen naar info@hvnf.nl.
Het is tegen contante betaling ook op te halen bij: Jan de Jager, Kouwe 9 te
Dokkum (0519-220135) of Reinder Tolsma, Lyts Ein 16 (0519-
241593) te Oosternijkerk. Het boek is ook
verkrijgbaar bij de boekhandels in Dokkum en Kollum.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.