sep 202013
 

Niet alleen zet Leeuwarden zich op de kaart door Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te worden maar op donderdag 19 september werd bij Tresoar ook de grote collectie oude kaarten nauwkeurig op de digitale kaart gezet.
Het bedrijf DeeEnAa van Louwrens Hacquebord (de gelijknamige neef van de Dokkumer Spitsbergen-kenner) en Bauke Folkertsma heeft, in samenwerking met Tresoar, de oude kaarten nauwkeurig geplot op Google Maps en het nog iets geavanceerdere Google Earth.
Tijdens een minisymposium in de bomvolle Gysbert Japickxzaal van Tresoar lichtten drie sprekers het onderwerp Friesland Op de Kaart toe vanuit hun eigen invalshoek.
Directeur van Tresoar Bert Looper gaf op dichterlijke wijze de aftrap en introduceerde de sprekers. Meindert Schroor, redacteur van vele publicaties over historische onderwerpen in Friesland (ook Geschiedenis van Dokkum verscheen onder zijn redactie) liet een enorm scala aan oude Friese kaarten de revue passeren. Daarbij vele unieke exemplaren, waarvan ik met name de voor mij onbekende kaarten van Paesens uit 1767 en een kaart van de slatting van de Dokkumer Ee door de bekende Willem Lore erg interessant vond. Daarover zouden mooie artikelen voor ons blad De Sneuper geschreven kunnen worden!
Ook liet Schroor zien hoe je aan de ontwikkeling van kaarten kunt aflezen hoe met name de aan zee gelegen kleistreek van Friesland zich met bebouwing ontwikkeld heeft. Hoe dieper de provincie in, hoe leger het land! Een land dat overigens in de 17e/18e eeuw nog het meeste bos van alle provincieen bevatte.
Vervolgens toonde de Dokkumer Louwrens Hacquebord de vele mogelijkheden van www.Frieslandopdekaart.nl nadat via een geheim centraal punt (Eagum!)  de site gelanceerd was. Vooral van steden zijn vele kaarten beschikbaar die dus zodanig over Google Maps heen liggen dat je met een schuifje rechtsboven de transparantie kunt instellen om de oude situatie prachtig met de nieuwe te kunnen vergelijken! Ook kan op eenvoudige wijze een zogenaamd KML bestandje opgeslagen worden, die direct in het veel geavanceerdere Google Earth geladen kan worden. Dan kun je eventueel meerdere oude kaarten tegelijk over elkaar heen leggen en de kaart ook makkelijk draaien!
Ook werden voorbeelden getoond van hoe dorpswebsites de informatie kunnen integreren zodat ze zelf niet meer de kaarten, teksten (van de gerenommeerde Peter Karstkarel) en beelden hoeven bij te houden, zie bv Oostrum Online.
Hacquebord toonde diverse voorbeelden van o.a. een oud kerkhof dat nu midden in een bos moet liggen of een plaatsnaam die allang niet meer bestaat of zelfs is verplaatst! Of oude kaarten met plannen voor inpolderingen of bebouwingen die helemaal niet zijn gerealiseerd. Allemaal te achterhalen door de combinatie van oud en nieuw kaartmateriaal.
Als laatste mocht Hans Zijlstra vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, ofwel sneuper in goed Fries, de betekenis van de online kaarten belichten. Diverse voorbeelden van het vinden van familieboerderijen, eendenkooien en andere markante plekken passeerden de revue. Het marketing-aspect van kaarten (DeeEnAa is van oudsher een bedrijf voor regio- en citymarketing) werd behandeld in de vorm van 5 alternatieve P’s: Printing on demand (het printen van kaarten en ander beeldmateriaal op diverse ondergronden, zoals bv Rijksstudio van het Rijksmuseum faciliteert). Publiek debat: Actief deelnemen in publiek debat (Friesland is vaak te bescheiden en voorzichtig). Zoek de media op!
Personaliseren: Kaart a la Geofictieve landkaarten
Publicaties: Over (onderdelen van) Friese kaarten a la Sea Monsters on medieval and Renaissance maps of zoals hierboven al gesuggereerd een kaart als die van Paesens in 1767 voor De Sneuper.
Perceptie: Belangrijker dan werkelijkheid. Zo wekt het Rijksmuseum wel de indruk dat ze de hele collectie online hebben gezet (sympathiek!) maar dat is helemaal niet zo.
Belangrijk punt van aandacht is dat een project als Friesland Op de Kaart fris blijft, door aanvullingen (meer oude kaarten), verbeteringen en het mogelijk betrekken van gebruikers (crowdsourcing). En kijk ook gewoon hoe anderen het doen zoals Fries Museum Topstukken en Amersfoort Op de Kaart.
De gehele presentatie kunt u nog even rustig bekijken via Slideshare.

  One Response to “Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling”

  1. Reageer:Geweldig, wat een prachtige site.

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.