sep 092013
 

Friesland en de Gouden Eeuw is het thema van het jongste nummer van Historisch Tijdschrift Fryslan. Een nummer dat absoluut voor elke sneuper interessant is!
Dit is wat de redactie op de website meldt:
De cruciale periode in de vaderlandse geschiedenis is de onvoorstelbare uitbarsting van ondernemingslust eind 16de, eerste helft 17de eeuw. In economische, maar zeker ook in culturele zin ontstegen de kustgewesten met adembenemende ideeënrijkdom en productie elke concurrentie. Het blijft een verbijsterende prestatie, in de eerste plaats van de gewesten Holland en Zeeland, maar kort daarachter Friesland.
 
Die
rol van Friesland is gedurende de eeuwen erna wat in de vergetelheid
geraakt, tot de Amerikaanse historicus Jan de Vries de feiten op een rij
zette: al in loop van de 16de eeuw waren in de Friese landbouw
productie en specialisatie sterk gestegen. In 1650 produceerde de Friese
boer twee keer zoveel als zijn voorvader in 1500 en bracht hij vier
keer zoveel naar de markt. Daarenboven had in Friesland een spectaculaire groei
plaatsgevonden in vervening, vrachtvervoer en handel over zee.
Cultuurhistoricus Johan Huizinga plaatste Friesland hoog op de ladder
van vooroplopende gewesten, volgens hem vooral vanwege de aanwezigheid
van het stadhouderlijk hof.
 
Op 13 september opent de koningin het nieuwe Fries Museum, dat de komende twee jaar sterk focust op “onze” Gouden Eeuw. Dat was voor ons aanleiding een bijzondere special van Fryslân
samen te stellen, méér dan dubbeldik. 
Gastredacteuren Yme Kuiper (RUG),
Hanno Brand (net officieel directeur geworden van de Fryske Akademy, gefeliciteerd nog!) en Frank van der Velden (Fries Museum)
brachten, samen met onze ‘eigen’ redacteuren Marijke de Boer, Jeanine
Otten, Meindert Seffinga en Siebrand Krul, de beste auteurs bijeen om
allerlei facetten van onze Gouden Eeuw te belichten. Het Fries Genootschap en de Kingma Stichting
maken deze bijzondere uitgave (wordt zeker een bewaaruitgave) mogelijk.
Onze lezers betalen dezelfde lage prijs als ze gewend zijn. 
Fryslân-Gouden Eeuw met bijdragen van:
Yme Kuiper, Hans Goedkoop, Hotso Spanninga, Ruud Spruit, Joop W.
Koopmans, Rudi Ekkart, Goffe Jensma, Arjen Dijkstra (over Pierius Winsemius en de Universiteit van Franeker), Wiebe Bergsma,
Mirjam de Baar, Piet Bakker, Marlies Stoter, Peter Karstkarel, Philippus
Breuker, Harm Nijboer, Meindert Schroor, Femme Gaastra, Doeke Sijens,
Hans Koppen (met een stuk over de Zijl te Dokkum), Hanno Brand (over de Sonttolvaart) en Kees Kuiken.
Fryslân, het historische tijdschrift, editie september 2013, is nu te koop!

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.