okt 162012
 

Op zaterdag 13 oktober 2012 werd de najaars-ledenvergadering van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland gehouden in Engwierum. Evenals de najaars-bijeenkomst van vorig jaar in Ternaard was ook nu het ochtendprogramma vrij toegankelijk voor belangstellenden uit de omgeving, naast uiteraard onze leden. Er was dan ook weer een goede opkomst, de zaal van It Dykshûs te Engwierum was zo goed als vol. Voorzitter Haije Talsma nam kort de mededelingen door. De vereniging is nog steeds groeiende, met nu rond de 520 leden. Diverse leden uit Limburg, de familie Barwegen en de heer Idsardi, hadden de moeite genomen om de reis naar hun roots te maken. Memorabel is ook zeker dat we nu een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Dus belastingvrij schenken kan en mag!
In 2013 zullen we het 25-jarig jubileum van de vereniging vieren en wordt het boek over de oral history van onze regio, Op de Praatstoel 2, uitgebracht (o.a. Reinder Tolsma is hier druk mee). Gerard de Weger liet het nieuwe boek over de geschiedenis van Moddergat zien, die nu door iedereen besteld kan worden voor een scherpe prijs.
De rest van de ochtend was ingeruimd voor een lezing over de eendenkooien en de levensloop van kooiker Jacob Bodes (ca 1689-1755). Kenner Gerard Mast beschreef in het Fries het leven van de wellicht beste kooiker van Friesland en zijn kooien in de omgeving van Anjum, Ee en Engwierum. Zijn vrouw Joke Oppenoorth vervolgde met de beschrijving van de zoektocht in buitenlandse archieven, waarbij ontdekt werd dat Jacob voor de Hongaarse keizer nabij het huidige Bratislava zelfs een kooi bouwde!
De geanimeerde lunch vond plaats in de prachtig ingerichte kerk van Engwierum.
In de middag verplaatste het gezelschap zich naar de kooi die door It Fryske Gea wordt beheerd nabij Anjum en Ee, in de Anjumer kolken: een van de Van Asperen eendenkooien. De familie van ons lid Douwe Zwart, het orakel van Ee, bezat ooit ook deze kooi, evenals de naastgelegen kooipleats met kooi. Ook de familie van Roel Kooistra was ooit eigenaar. Douwe vertelde diverse historische anekdotes, o.a. het, ook in het Ternaarder eendenkooienboek van Gerard Mast vermelde, verhaal over de man die de Ternaarder kooi uitgroef. Hij kreeg daardoor de bijnaam De Graaf, een naam die de familie in 1811 ook officieel aannam!
Na de excursie in de natuur, waarbij we over sloten en drassige weilanden ploegden, was de afsluiting van de dag weer in  It Dykshûs. Hilda Bouta toonde nog een mooie oude familiebijbel en er werd met koffie en cake een einde aan de dag gebreid.

Hieronder een korte impressie van de kooi in de Anjumer kolken.

 Posted by at 16:36

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.