okt 172012
 

Door Dr. Arjen Dijkstra

Op vrijdag 5
oktober werd bij de Fryske Akademy te Leeuwarden een mooie uitgave van een de
kroniek van Poppo van Burmania
gepresenteerd. Bezorger Wiebe Bergsma noemt het
een uniek verslag van de tachtigjarige oorlog.
Poppo van
Burmania
maakte het tweede deel van de tachtigjarige oorlog van dichtbij mee.
Hij diende in het Staatse leger en stond als officier dicht bij de gewone
soldaten. Daarnaast was hij een wonderlijk chroniqueur, hij legde verslag van
verschillende gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Dat verslag biedt een
uniek inkijkje in het zeventiende-eeuwse leger, door de ogen van een carrière
edelman. Wiebe Bergsma voorzag deze Kroniek van Poppo van een inleiding,
voetnoten en publiceerde dat in boekvorm.
Op 5 oktober werd
het eerste exemplaar aangeboden aan de Amsterdamse hoogleraar Henk van Nierop,
in Leeuwarden. Ter gelegenheid hiervan sprak een keur aan historici met
bijzondere aandacht voor Friese geschiedenis over de wereld waarin Poppo zich
bewoog: die van de adel in Friesland. In samenwerking met het Huizinga
Instituut
werd het een interessante en goed bezochte studiedag.
Zo betoogde Paul
Noomen
(Fryske Akademy) dat adel in Friesland veel beter juridisch te
definiëren is dan tot dusverre wordt aangenomen. Wiebe Bergsma verhaalde zelf de
nodige smakelijke anekdotes in een onmisbaar breder kader, om begrip te krijgen
van de hoofdpersoon van de dag. Poppo van Burmania bleek een gelovige
zeventiende-eeuwer, die een sterke voorliefde had voor fruit. Hij tekende op
dat naast God niks zijn leven zo verlengde als ‘het eten van aardbeien’.   
Marlies Stoter
(Fries Museum) deed een boekje open over de Leeuwarder adellijke dame Andriesa
Lucia van Bronckhorst
Gerda Huisman (UB RUG) vergeleek het verslag van Poppo’s
leven met een heel wat eenvoudiger reisverslag van een zeventiende-eeuwse
adellijke student. En Yme Kuiper vroeg aandacht voor de huizen waar de edelen
in woonden en hoe dit zich verhoudt tot de landhuizen van de niet adellijke
elite.
Aan het einde van
de dag werd het eerste exemplaar aangeboden aan Van Nierop. Deze toonde zich
content met de aanbieding. Daarnaast memoriseerde Wiebe Bergsma een tocht per
raderboot die beiden ooit over de Mississippi hadden gemaakt. Hij bood daarmee
een korte blik op het leven van twee moderne historici. Eenzelfde soort blik
als Poppo biedt op de zeventiende eeuw.
Poppo van
Burmania, Enege gedenckwerdege
geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van
Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog
, bezorgd en ingeleid door Wiebe
Bergsma (Hilversum 2012).
 Posted by at 13:17

  One Response to “Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien”

  1.  

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.