sep 292012
 

Op vrijdag 2 november 2012 vindt vanaf 9.30 uur in het Fries Museum te Leeuwarden een symposium plaats dat wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting. De titel is (on)beheersbaar erfgoed: zonder kennis geen keuze.

Programma Ottema – Kingma symposium 2 november 2012
Dagvoorzitter: Prof.dr. Johan ter Molen
Ottema-Kingma symposium i.s.m. Afdeling Kunstgeschiedenis Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen.

9.30 uur Ontvangst en inschrijving
10.30 Welkom
Mr. Douwe de Vries (voorzitter Ottema-Kingma Stichting)
Welkom in het Fries Museum, Mevrouw drs. Saskia Bak, (algemeen directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof)
Opening
Prof.dr. Johan ter Molen (Ottema-Kingma leerstoel, Radboud Universiteit Nijmegen)
10.45 Inleiding
Mevrouw mr.drs. Jannewietske de Vries, (Gedeputeerde voor o.a. Cultuur in de Provincie Fryslân)
11.00 Onbeheer(s)baar Erfgoed
Prof.dr. Paul Schnabel, (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag)
11.45 Trias Museica: beheren, onderzoeken, presenteren
Drs. Arnoud Odding, (directeur Rijksmuseum Twenthe)
12.15 Discussie: hoe beheersbaar is (on)beheersbaar?
12.45 Rondleiding door de nog lege nieuwbouw van het Fries Museum, afgewisseld met lunch in de
museumhal 

14.00 Dilemma’s rond katholiek kerkelijk erfgoed in Fryslân
Prof.dr. Sible de Blaauw, (Radboud Universiteit Nijmegen)
14.15 Protestants cultureel erfgoed op drift
Sytse ten Hoeve, (oud-museumdirecteur en publicist over Friese kerken)
14.30 Raadhuizen en andere overheidsgebouwen: hun interieurs en inboedels
Dr. Eloy Koldeweij, (senior specialist interieurs Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort)
14.45 Verenigings- en Genootschapscollecties: waarheen?
Mr.drs. Antoon Ott, (directeur Artilaw, Amsterdam)
15.00 Theepauze
15.30 Zicht op waardevolle Friese interieurs: een inventarisatietraject
Dr. Johan de Haan, (senior-adviseur Monumentenbeleid Bureau Rijksbouwmeester, Den Haag)
15.45 Forumdiscussie met de sprekers uit het dagprogramma
Referenten mevrouw prof.dr. Marlite Halbertsma (Erasmusuniversiteit Rotterdam)
en prof.dr. Peter Hecht (Universiteit Utrecht en Vereniging Rembrandt)
16.30 Afrondend betoog
Prof.dr. Marlite Halbertsma
16.50 Afsluiting door de dagvoorzitter Prof.dr. Johan ter Molen
17.00 Borrel

Datum Vrijdag 2 november 2012 vanaf 09.30 uur
Plaats Fries Museum, Leeuwarden, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
Aanmelden
U kunt zich als deelnemer aan dit symposium via digitale aanmelding met een e-mailbericht naar:
congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl o.v.v. OKS symposium 2 november.
Graag aanmelden vóór 19 oktober aanstaande! Wij sturen u dan tijdig uw bevestiging voor dit symposium. Registratie van de aanmeldingen geschiedt in volgorde van de datum waarop wij uw congresbijdrage (H 30,-) hebben ontvangen. Samen met de bevestiging ontvangt u een routebeschrijving met parkeeraanwijzingen.
Kosten euro 30,- (incl. lunch en afsluitende borrel) over te maken op de bankrekening van de OKS: ABNAMRO Bank 45.05.44.508 onder vermelding van ‘symposium 2012’ en de naam/namen van de deelnemer(s).
Inlichtingen Voor meer informatie kunt u de website (www.oks.nl) raadplegen of contact opnemen via
congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met congresorganisatie kunstgeschiedenis,
telefoon (024) 361 26 23; vragen naar Heleen Regenspurg.

 Posted by at 10:36

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.