sep 262012
 

Met enige regelmaat doe ik een rondje langs de Friese digitale velden. Dan kijk ik of er wat nieuws te zien is op sites waarvan ik denk dat ze interessante informatie bieden op het gebied van cultuurhistorie, genealogie, streekhistorie of een combinatie daarvan.
Een daarvan is de site van de Fryske Akademy. Maar eerlijk gezegd stelt de informatie me elke keer weer een beetje teleur. En dat terwijl de online wereld voor de Akademy zoveel kansen biedt. Aangezien ik ook niet al te negatief wil zijn, hierbij maar eens een aanzet tot verbetering.
Laten we eens beginnen met de doelstelling van de FA:
‘Het
in stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het
beoefenen van wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese
cultuur in de breedst mogelijke betekenis van het woord.’

Waar liggen dan de mogelijkheden, zonder dat er nu direct grote budgetten moeten worden aangesproken?
– Digitaliseren van publicaties
– Gebruik van sociale media
– Initiatieven waarbij het (Friese) publiek betrokken kan worden (Crowdsourcing)
Natuurlijk wordt er al het een en ander online gedaan, maar dat is mijns inziens voor een achtenswaardig instituut als de Fryske Akademy te mager.

Digitaliseren van publicaties
Jazeker, er is een pagina met online publicaties van de Fryske Akademy. Niet makkelijk te vinden en de laatste tijd ook niet of nauwelijks aangevuld maar zeker de moeite van het bekijken waard.
Maar wat zou het toch mooi zijn als (stap voor stap) de Genealogyske Jierboeken gedigitaliseerd zouden worden. Op papier zijn ze namelijk voor een groot deel uitverkocht maar voor vele sneupers erg interessant!
Er zou eventueel voor gekozen kunnen worden om een betaalde versie op DVD uit te brengen maar het online beschikbaar stellen, zoals het Fries Genootschap doet met de Vrije Fries, lijkt meer voor de hand te liggen. Digitale versies als losse pdf’s verkopen zou ook nog kunnen. Hetzelfde geldt voor de publicatie It Beaken en boeken die reeds uitverkocht zijn zoals Skiednis fan Eastdongeradiel.

Er is ooit een aantal edities van het blad voor donateurs, Ut de Smidte, online gezet. Echter, tot voor kort stond er al meer dan een jaar een versie van begin 2011 online. Het online zetten mag best een paar maanden later dan de versie voor leden, maar een jaar later maakt het min of meer waardeloos. Goed om te zien dat de meest recente 2012 versie nu wel online staat.
Er zijn vele werkgroepen/wurkferbannen bij de Fryske Akademy, alleen is de presentatie van elke zeer summier. Daar zou je veel meer mee kunnen doen.

Gebruik van Sociale Media
De Fryske Akademy heeft een Twitter-account. Dat is een goed begin. Met enige regelmaat verschijnt er een bericht. Maar echt gebruikt voor het opbouwen van een netwerk wordt het nog niet. Als je, zoals ik, een DM stuurt naar het Twitter-account met een vraag, krijg je geen antwoord/reactie.
Maar als daar wat meer routine in zit zou je verdieping kunnen zoeken via een blog of Facebook account.

Regelmatig zie ik pagina’s op de FA website die bestaan uit een pdf of Word-bestand. Dat is niet alleen gebruiksonvriendelijk en slecht voor de vindbaarheid van Google, het komt ook niet professioneel over. Vraag anders een vrijwilliger om mee te helpen de website te onderhouden. Dat kan makkelijk vanuit huis.

Crowdsourcing
En als je echt een mooie (online) slag wilt slaan en bv de Friese taal wilt promoten dan zul je er voor moeten zorgen dat het Fries in Google Translate wordt opgenomen. Het grootste voordeel daarvan is het enorme bereik en het gemak om Nederlandstalige websites in 1 klap (via 1 knop) in het Fries te vertalen. En er zijn al heel wat exotischer talen dan het Fries in deze Google dienst opgenomen!
Je hebt mogelijk vrijwilligers nodig voor het aandragen van Friese woorden voor nieuwe technologieën, maar daar is vast de nodige belangstelling voor. Probeer het gewoon uit, dat kost bijna niks!
En als het scannen van publicaties zelf een probleem is zou je het publiek ook kunnen vragen/toestemming geven om zelf gedigitaliseerde publicaties online te zetten.

 Posted by at 08:56

  One Response to “Suggesties voor de Fryske Akademy”

  1. Reageer:

    Folslein mei iens. Op de FA-side stiet dat de Benefisjaalboeken yn 2009 digitalisearre wêze soene. No, hast 4 jier letter, is it noch net safier. Ik fyn ek dat de hiemside net sa tagonglik is. It stûket by de FA. Der moat in sprong foarút makke wurde.

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.