sep 022012
 

De schoolvakanties voor de regio Noord zitten er op maar de Historische Vereniging Noordoost Friesland heeft niet stilgezeten. Er zijn weer enkele interessante bronnen voor genealogisch en streekhistorisch onderzoek gedigitaliseerd en toegevoegd aan de rubriek Archief/Indexen op onze website. De bestanden zijn als pdf online gezet, wat in eerste instantie wat zwaar kan zijn voor het downloaden maar daarna heeft u dan ook een prachtig bestand met historische gegevens, dat via Ctrl F prima te doorzoeken is.
Via Reinder Postma ontving ik een overzicht van Lotelingen in Kollumerland voor het leger van Napoleon. Dit is in feite een verrijkte versie van een overzicht wat wijlen Jan Paasman maakte voor de site Friezen onder Napoleon bij Tresoar.
Via een online antiquariaat schafte ik het Friestalige boekje Nammen út âlde Liifrinteregisters yn Fryslân (1624-1809) aan dat ooit door de ongehoord actieve genealoog R.S. Roarda werd gemaakt. De pdf is een verzameling scans van de toelichting en namenlijsten die geheel Friesland bestrijken. Wanneer in vroeger tijden stad en provincie geld nodig hadden werd er vaak een lijfrentelening uitgeschreven. In 1575 begint de stad Leeuwarden daar al mee en in 1624 schrijft de provincie Friesland haar eerste lijfrentelening uit tegen een rentepercentage van 14%. Bij Tresoar moeten zo’n 40 lijfrenteregisters bewaard zijn gebleven, waarvan de oudste van 1663 is. Vanaf 1750 wordt de beschrijving uitvoeriger met ouderdom en namen van deelnemer en soms ouders of alleen moeder. Kijk ze maar eens rustig door deze namenlijsten van Friese lijfrente-inschrijvers.
Maar de mooiste bron heb ik voor het laatst bewaard: de tekst van de publicatie van de neven Eimert Smits Dokkum in Kadastraal Perspectief. Deze tekst bevat vele namen van huiseigenaren en bewoners van panden in de stad Dokkum. De uitklapbare panoramische tekeningen van straatbeelden/gevels zitten er niet bij. Daarvoor kunt u nog steeds het boek met CD en de genoemde geveltekeningen aanschaffen via stichting Historia Doccumensis. Hiermee heeft u de bewoners en gegevens van alle panden en percelen in de binnenstad
van Dokkum van het Kadaster van 1832 tot ongeveer 1970 in een luxe
bewaarcassette met: een CD-rom met 970 pagina’s tekst en 85 oude
ansichtkaarten, een overzichtskaart met de kadasternummers van 1832, 76
straatwandbeeldtekeningen van de toestand in 1945 en een
overzichtskaart. En dat alles in een fraaie bewaarcassette met groot formaat 22 x 31 x 4 cm.
Prachtig om te zien hoe bekende Dokkumer middenstandsfamilies vaak decennialang in het zelfde pand hun nering uitoefenden of zich steeds verder ontwikkelden met nieuwe handel en uitbreidingen. En bovenal een prachtige bron om uw genealogie mee aan te vullen.
Veel sneupplezier en als u op basis van deze bronnen een mooi verhaal of artikel hebt ontvangen we deze graag voor publicatie in De Sneuper! En die kleurenuitgave ontvang je natuurlijk vier keer per jaar als je lid bent of wordt (dat kan eenvoudig online via dit aanmeldformulier)!
Bovendien bent u dan welkom op onze komende ledendag, in het teken van Eendenkooien, op zaterdag 13 oktober in Engwierum en Ee.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.