jul 042012
 

Het nieuwe nummer van De Vrije Fries, nummer 91 van 2011, gaat over de opkomst en teloorgang van de Universiteit van Franeker (1585-1811).
In 2011 werden tentoonstellingen gehouden in Museum Martena in Franeker (met vele professorenportretten) en in Tresoar (met een nagebouwde bibliotheek uit begin 17e eeuw). Beide heb ik bezocht en ik moet zeggen dat ze erg interessant waren.
Ook werd er in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Fryske Akademy een congres getiteld ‘Verdwenen maar niet vergeten’ georganiseerd. De lezingen van die dag zijn grotendeels in deze editie opgenomen, aangevuld met enkele losse artikelen.
Zoals de redactie in het voorwoord al aangeeft was de opheffing in 1811 een bijna tragische onafwendbaarheid.
De Vrije Fries ontvangt u als lid van het het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Ook  krijgt u dan het blad Fryslan 6 keer per jaar in de bus!

De inhoudsopgave van De Vrije Fries 2011, nummer 91:
– Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd, Wijnand Mijnhardt
– Verlichte kaalslag in Europa? De academische herstructurering rond de Revolutietijd en haar gevolgen, Willem Frijhoff
– Dalende studentenaantallen en de ondergang van de Franeker academie, Pieter Caljé
– Arm Franeker. Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby voor de Franeker Universiteit, Klaas van Berkel
– Fries met de Friezen. Prof. J.W. de Crane (1758-1842) en zijn aangenomen vaderstad, Philippus Breuker
– Eene inrigting van den tweeden rang. Het Rijks Atheneum te Franeker (1815-1843), E. Wybenga-Van Aken
– Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder. De Franeker Universiteit voor en na 1811, Goffe Jensma
– Schoolprestaties Fryslan. De invloed van het ontbreken van een universiteit in Fryslan op de schoolprestaties, Hester de Boer
– Een overzicht van de geleerdheid in Friesland in het jaar 1807, Philippus Breuker
– Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2010.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.