jun 052012
 

Ze staan al een tijdje online en ik had ze ook al opgenomen in de lijst van Andere relevante sites op het Sneuper blog. Maar echt aandacht had ik er nog niet aan besteed. Het vuistdikke papieren exemplaar over de Dongeradelen uit de serie van Herma van den Berg, Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, heb ik inmiddels op onze ledendag weggegeven. Dat scheelt weer een stukje boekenplank.
Het mooie aan de boeken in deze serie is de uitgebreide behandeling van monumenten in de dorpen van Noordoost Friesland. Zowel qua tekst, tekeningen als foto’s. De correctheid van de historische beschrijvingen is lang niet altijd optimaal maar laat niet verlet dat het een prachtige Fundgrube is voor stamboomonderzoekers met familie in ons werkgebied. Van de serie zijn de exemplaren over de Dongeradelen, Ferwerderadeel en Dantumadeel volledig online gezet en doorzoekbaar:

Noordelijk Oostergo. Dongeradelen 
Dit betreft de dorpen
a De gemeente Westdongeradeel
Overzichtskaart

Bornwird

Brantgum

Foudgum

Hantum

Hantumhuizen

Hantumeruitburen

Holwerd

Moddergat

Nes

Raard

Ternaard

Waaxens

Wierum

B De gemeente Oostdongeradeel
Overzichtskaart

Aalzum

Anjum

Ee

Engwierum

Jouswier

Lioessens

Metslawier

Morra

Niawier

Nijkerk

Oostrum

Paesens

Wetzens

Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel
Dit betreft de dorpen 
Birdaard

Blija

Ferwerd

Genum

Hallum

Hogebeintum

Jislum

Lichtaard

Marrum

Reitsum

Wanswerd

Noordelijk Oostergo. Dantumadeel
Dit betreft de dorpen
Birdaard

Broeksterwoude

Damwoude, Akkerwoude

Damwoude, Dantumawoude

Damwoude, Murmerwoude

Driesum

Janum

Rinsumageest

Roodkerk

Sybrandahuis

Valom

Veenwouden

Wouterswoude

Zwaagwesteinde

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.