mei 112012
 

Tresoar schreef naar aanleiding van de mijlpaal van 1000 volgers op het Twitterkanaal @Tresoar een verloting uit waarbij volgers een digitaliseringswens konden indienen. Met ons eigen verenigingsaccount op Twitter https://twitter.com/sneuperdokkum diende ik twee verzoeken in.
De ene betrof het scannen van de Criminele Sententies van voor 1700 (die lopen terug tot diep in de 16e eeuw) en de andere betrof de Volkstelling van 1744 in Friesland.
Het was aardig om te zien dat dit laatste verzoek als winnende uit de verloting kwam. En inmiddels is ook al door vrijwilligers van de FAF de Volkstelling van 1744 voor alle 11 Friese steden voltooid en online gezet.

Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens
klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten
overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In
plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven
worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen,
werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden
aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt
samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd,
het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden
vermogend of “insolvent” dan wel “gealimenteerd” was en de aangeboden
vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten
. Nagenoeg de
hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van
een volkstelling kan worden gesproken.
De Volkstelling van 1744 (4 delen) is  te vinden in de Digicollectie.

Specifiek kunt u voor Dokkum ook direct naar het Dokkumer Volkstellingsregister 1744.

Voor Westdongeradeel, Oostdongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland en Ferwerderadeel kunt u direct naar een ander deel van de scans.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.