mei 172012
 
Er wordt al enige tijd door diverse leden van de
Historische Vereniging Noordoost-Friesland hard gewerkt aan de digitale ontsluiting/ indexering van de Mairieboeken
(gemeenten in de Franse Tijd)
van diverse gemeenten in Dongeradeel. Vele handen maken immers licht werk.
Een daarvan is Gerrit de Jong. Elke week komt hij
trouw een middag puzzelen, om de handschriften te ontcijferen. Normaal zie je
hem niet, als hij ermee aan het werk is, want hij zit dan niet in het
openbare deel van het Streekarchief in Dokkum. 
Hilda Bouta nam een kijkje achter de schermen en maakte bijgaande foto. 

Gerrit de Jong aan het werk in het Streekarchief Dokkum
Een applausje voor alle vrijwilligers die werken aan deze digitalisering waar weer vele sneupers plezier aan gaan beleven!

Enige tijd geleden heb ik voor het schrijven van het artikel Kozakken in Noordoost-Friesland in 1813 (Sneuper 98, September 2010) ook gebruik gemaakt van deze bron. Met name Reinder Tolsma heeft toen handmatig veel voor mij uitgezocht.

Nadat het Nederlandse grondgebied in 1810 werd ingelijfd bij Frankrijk
werd ook hier de Franse bestuurlijke indeling van departementen en
mairiën ingevoerd. De voormalige grietenijen werden verdeeld in kleinere
mairiën en hebben gefunctioneerd vanaf 1811 tot en met 1816. De
verdeling was als volgt:

Westdongeradeel 

mairie Holwerd

mairie Nes


mairie Ternaard


Oostdongeradeel

mairie Anjum

mairie Ee


mairie Metslawier


Dokkum blijft hierna buiten beschouwing. De hoeveelheid stukken uit deze periode is meer dan in Oost- en
Westdongeradeel en was bovendien een voortzetting van de bestaande
archieven. Het blijft wel een mogelijkheid voor ‘een tweede ronde’.De archieven van de mairiën zijn niet groot, maar wel interessant. De
nieuwe indeling betekende als het ware een toename van de bureaucratie
en daarmee een toename van het aantal archiefstukken, zeker in
vergelijking met de archieven van de voorgaande grietenijen.De archiefstukken vormen daarmee ook het begin van de (huidige) gemeentelijke archiefvorming.


Met name de correspondentie van de maire vormt het belangrijkste en meest interessante onderdeel van deze archieven.Verschijningsvorm is divers :Ingebonden


Los in een omslagToegankelijkheid:Alleen beschreven vanuit een archivistisch standpunt.


Niet toegankelijk op onderwerp of naam/namen.


Alleen bekend via een eigentijdse chronologische indexVoor het zoeken van specifieke stukken nu is eigenlijk doorbladeren en doornemen noodzakelijk.Indien het bovengenoemde toegankelijker gemaakt kan worden door
indexeren op naam/namen, onderwerp/trefwoorden, korte beschrijving, dan
vergemakkelijkt het zoeken naar specifieke onderwerpen en krijgen we
gedetailleerdere kennis over dit tijdvak


WESTDONGERADEEL


Mairie Holwerd270-211 indices op de ingekomen stukken


270 1812-1814


271 1814-1816(ontbreekt)


272-273 registers met afschriften van verzonden stukken


272 1811-1815


273 1815-1816

Mairie Nes276 Ingekomen stukken (voornamelijk betreffende militaire zaken) 1811-1813


276a Agenda op de ingekomen stukken,1812-1816


277 Register met afschriften van verzonden stukken aan de prefect,1812-1816

Mairie Ternaard279-280 Agenda’s op de ingekomen stukken


279 1811-1814


280 1815-1816


281-282 Registers met afschriften van verzonden stukken


281 1812-1814


282 1814-1816


OOSTDONGERADEEL


Mairie Anjum195-198 Ingekomen stukken,1811-1815


195 1811-1812


196 1813


197 1814


198 1815


200 Register van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816

Mairie Ee216 Notulen van de municipale-later gemeenteraad, 1812-1816


217- 221 Ingekomen stukken,1811-1816


217 1811-1812


218 1813


219 1814


220 1814-1815


221 1815-1816


222-223 Agenda’s op de ingekomen stukken, 1811-1816


222 1811-1812


223 1813-1814


224 Register van ingekomen aanschrijvingen van de hogere overheid, 1812-1815


225-226 Register van ingekomen stukken van prefect en gouverneur, 1813-1816


225 1813-1814


226 1814-1816


227- 229 Registers van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816


227 1812-1814


228 1814-1816


229 1815-1816

Mairie MetslawierAgenda op ingekomen stukken, 1811-1816


Register van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816

  One Response to “Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel”

  1. Een applausje voor de vrijwilligers is wel op z’n plaats. Het is een taaie bezigheid. Zelf ben ik 16 avonden bezig geweest en sta nu op 540 geïndiceerde berichten, dat is nog geen 35 per avond. Het valt eigenlijk wat tegen, maar het is nog geen 2013. Immers daar werken we naar toe: 200 jaar na dato!

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.