jan 262012
 

Het maandblad van de NGV, Gens Nostra, opende zijn editie van januari 2012 met een interessant artikel van de hand van Martha Kist. Het toont een mooie combinatie van archief-speurwerk in online bronnen en het bezoek van fysieke archieven. In Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838). Een moderne zoektocht naar een zeeman uit het begin van de 19e eeuw wordt beschreven hoe deze Lemster Fries uiteindelijk in de buurt van de Kaapverdische eilanden een zeemansgraf vond. En dat tot op de precieze kaartcoördinaten!

Eerst werd online bij de Memories van Successie van Tresoar gevonden dat hij in 1838 was overleden op het marinefregat Diana. Meer informatie over dit fregat werd gevonden via www.archieven.nl en via www.dekrantvantoen.nl (zoektermen: 1838, fregat Diana). Ook op de site van het Scheepvaartmuseum werd aanvullende info gevonden. Op Maritiem Digitaal staat verder nog een afbeelding.

In de marine-archieven van het Nationaal Archief in Den Haag bleek verder het scheepsjournaal van de Diana bewaard gebleven te zijn. Hierin werd vermeld dat Kramer op 9 oktober 1838 om 9 1/4 uur was overleden. Ook stonden de coordinaten vermeld van de plaats van overlijden op zee en zijn zeemansgraf (zie eerdere link naar Google Maps).

In de rubriek afgebeelde oude foto’s in Gens Nostra herkennen we o.a. familie van Anton Musquetier, met 2 prachtige kleurenfoto’s van portretschilderijen van zeeman en vice-admiraal Daniel Musquetier en Neeltje Maria Vetter. De schilderijen zijn in 1829 gemaakt door Cornelis Cels en eigendom van het Frans Hals museum te Haarlem.

Ook zijn er mooie oude foto’s uit ca. 1860 afgedrukt van het Hindelooper echtpaar Feike Jacobs Kooij en An Draaijer (Syl-Ame, ofwel sluis-grootmoeder) die aan de schutsluis te Hindeloopen woonden.

Huwelijksakte Hindeloopen, 1860 Man : Feike Jacobs Kooy, oud 22 jaar, geboren te Hindeloopen Ouders: Jacob Jans Kooy en Trijntje Jacobs de Konck Vrouw : An Andries Draayer, oud 20 jaar, geboren te Hindeloopen Ouders: Andries Doedes Draayer en Tietjen Gerbens Fekkes Datum : 10 juni 1860, akte nr. 4. 

Het januarinummer bevat de volgende artikelen:

– Martha Kist. Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838) Een moderne zoektocht naar een zeeman in het begin van de 19e eeuw.

– Cor de Graaf. Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig, Breuhaus de Groot.

– Hans Wendte. De nakomelingen van soldaat Johan Valentijn Reith (1726-1808)

– Harmen Snel. Overpeinzingen van een archivaris (3) De ‘versluierde’ doop. Of gewoon falsificatie?

– P.A.T. Miebies. ‘Mededelingenrubriek onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.

(hierin o.a. Zilveren speld voor Aad de Fouw, Gilles Bek, Theo Roose, J. Uitenbogaart en W.J. van der Horst-Harkema. Tiende Duitslanddag op 4 febr. en Heraldisch Compendium op Hogenda)

– P. Klaaren. Het portret van … Feike Jacobs Kooij en An Draaijer

– Paul Harthoorn. Uit het bezit van het NGV-verenigingscentrum: Zijn Laatste brief? Een brief van Pieter Gem (1747-1783), vanuit Kaap de Goede Hoop tijdens zijn tussenstop met de VOC. Hij werd tijdens een opstand van Chinezen aan boord vermoord. Hij was inmiddels luitenant zeeman op het VOC-schip Java.

– Dirk Jan van Werkum. Het portret van … Abraham Judel Cohen en Sosina Eliazer Rosen.

– Ton Hokken. Project Sailing Letters[interview met Nicoline van der Sijs, oproep mee te helpen met het transcriberen van de brieven]

– Cor de Graaf. Rubriek GensData. De website vpnd.nl

– Anton Musquetier. Het portret van Daniel Musquetier en Neeltje Maria Vetter

– L.F. van der Linden. Jaarverslag van de hoofdredacteur van Gens Nostra over 2011 !!!

– Arie Jan Stasse. Bij de kwartierstaat van vaderskant van Hella Haasse (1918-2011)

Rubriek boekrecensies.

Rubriek nakomers.

– Anneke Bos-Bliek. Het portret van … Abraham Stoppels

 Posted by at 19:41

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.