dec 042011
 

R.H. Postma en M. Holwerda, Oudwoude/Metslawier, 1993, 164 pag. ISBN 9080160725.

Dit familieboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel omvat de kwartieren van het echtpaar Geert te Nijenhuis (1867-1938) en Hiltje Dijkstra (1869-1952) terwijl het tweede deel bestaat uit een beschrijving van de nakomelingen van bovengenoemd echtpaar evenals die van de broers en zusters van Geert te Nijenhuis.
De familie Te Nijenhuis heeft een Achterhoekse oorsprong. De grootvader van Geert te Nijenhuis, Jan Willem (1791-1854), was in Eibergen geboren en trok rond 1820 waarschijnlijk als hannekemaaier of seizoensarbeider naar Blija in Noord Friesland. Hij werd daar linnenwever. De familie verspreidde zich later over Noord- en Oost-Nederland.
De kwartierstaten bevatten veel gegevens over oude Friese families zoals Halbetsma, Fogelsangh, Mancandan, Jarichsma/Jaersma, Atsma, Van Hania, Siccama, Doenga en Hummersma. Van sommige families is het wapen afgebeeld.

 Posted by at 14:12