dec 042011
 

M. Holwerda, Metslawier, 1993, 164 pag.

De familie Holwerda stamt uit het Noordoosten van Friesland. De genealogie begint met Thomas Hendriks, die rond 1665 te Bergum werd geboren en in Garijp arbeider was. Zijn nakomelingen trokken geleidelijk in noordelijke richting via Kollumerzwaag en Oudwoude naar Oosternijkerk, Metslawier en omgeving.
In de vierde generatie werd de naam Holwerda aangenomen, die volgens de samensteller van holle wierde of terp afkomstig is. In de 18e eeuw zou de familie op een terp hebben gewoond. Het merendeel van de Holwerda’s had beroepen als gardenier (kleine boer) en arbeider, maar herbergiers, timmerlieden, slagers, transportondernemers en walvisvaarders kwamen in deze familie ook voor.
De door de samensteller zelf verzorgde uitgave ziet er goed uit met portretfoto’s en landschapstekeningen die het geheel aanzienlijk verfraaien.

 Posted by at 14:11