dec 042011
 

In 243 bladzijden en verluchtigd met tientallen foto’s heeft auteur Piet de Haan een prima werkstuk afgeleverd met deze familiegeschiedenis in de vorm van een stamreeks. Vanaf Jacob Pijtters (* rond 1700) tot aan Ype de Haan (* 1909) is in acht afgeronde hoofdstukken een beeld geschetst van deze familie. Van de vette klei rond Blije, via Holwerd en Brantgum naar de Groninger klei rond Burum en vandaar via Morra en Ternaard naar Dokkum, ziedaar de woonplaatsen in een notendop. Van boeren tot arbeiders, van molenaars en steuntrekkers tot timmerlieden en onderwijs¬¨mensen zijn de uitgeoefende beroepen.
Elk hoofdstuk begint met een standaardschema van de familierelaties zodat de lezer steeds weet waar hij zich in de stamreeks bevindt, elk hoofdstuk wordt direct afgerond met de beschikbare documenten (met transcriptie), foto’s, kaarten en andere bijlagen als kerkgeschiedenis, landbouw¬¨geschiedenis, begrafenis gebruiken, Franse Tijd, emigranten, herkomst van namen (o.a. de familienaam die afkomstig kan zijn van de streek de Hoarnen = de hoeken, in het Fries zonder de r uitgesproken, dus Hoannen = hanen), enz. De auteur heeft ernaar gestreefd slechts vaststaande feiten te vermelden en deze niet “op te blazen”, maar nuchter weer te geven. Zo is de auteur niet bezweken voor de verleiding om de familiegeschiedenis verder naar voren te verlengen door een hypothese te geven van de herkomst van Jacob Pijtters, daar is deze naam ook te algemeen voor.
Typografisch is het boek een mooi geheel, kunstig gebruik van foto’s in de laatste hoofdstukken fleuren het geheel op. Allerlei indexen maken het boek ook voor niet-familieleden interessant.

 Posted by at 13:57