dec 042011
 

langs de lijn der voorvaderen van Ane G. Witteveen, A.G. Witteveen, 161 bl. met veel foto’s en kaarten, A-4 formaat. Verkrijgbaar bij de schrijver (0519 –349096) .

Inhoud:

Dit boek onderscheidt zich van andere genealogieën omdat de nadruk ligt op de beschrijving van de genoemde personen en minder op de gebruikelijke gegevens van geboorte, huwelijk enz.
Al bij de verklaring van de familienaam (veen dat gekenmerkt werd door het witte wollegras) blijkt dat door een uitvoerige beschrijving van de vervening rond Noordwolde. De schrijver geeft alleen een beschrijving van zijn rechtstreekse voorouders, van vader op zoon, waarbij wel in het kort de andere kinderen van het gezin worden behandeld.
Steeds wordt geprobeerd ook enig inzicht in leven en handels- wijze, aan de hand van tientallen archiefstukken, van de personen te geven. Een zoektocht langs woonplaatsen Lemmer, Amsterdam, Heerenveen en Sneek brengt de lezer daarom ook veel politieke, sociale, kerkelijke en economische wederwaardigheden.
Op twee plaatsen wijkt de schrijver af: Barteld, de broer van voorouder Ane, krijgt een uitvoerige beschrijving omdat hij meedeed aan de Tiendaagse Veldtocht; Barteld, broer van voorouder Siebe, omdat hij meedeed aan de Atjeh-oorlog maar vooral bootsman was tijdens een Poolreis naar Nova Zembla.
Het is jammer dat in dit zeer lezenswaardige boek, afgesloten met een kort historsch overzicht, een register ontbreekt.

 Posted by at 14:08