dec 042011
 

(alsmede het dubbelgeslacht Kiestra)

door Drs. M. van der Velden, Rotterdam, eigen uitgave, 1996, 25 blz., 3 afbeeldingen, index.

De uitgave bestaat uit zes onderdelen. Naast een inleiding tot de genealogie van het geslacht Ferwerda/Kiestra, dat begin 1600 in Dokkum woont, volgt een overzicht in rechte lijn vanaf Jantje Ferwerda, geb. 25 juli 1904 en dochter van Dr. Sytze Rense Ferwerda, naar de stamvader. Het is gemakkelijk om in geval van andere takken een aansluitpunt op deze rechte lijn te vinden.
De uitgebreide genealogie zelve begint met de stamvader Egbert, die omstreeks 1590 in Kollum/Dokkum gewoond moet hebben en wordt 12 generaties voortgezet.
De familienaam komt eerst rond 1800 voor. Er ontstaan dan twee hoofdtakken en wel met naamdragers Ferwerda en naamdragers Kiestra. Vóór die tijd is sprake van patronimica, d.w.z. voornamen.
Het vierde onderdeel geeft een beknopt inzicht in een tiental familie-actes Ferwerda, die betrekking hebben op de periode 1841 tot 1928. Overigens zij vermeld, dat alle nakomelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn van Elisabeth Sinia, gehuwd met Marten Sytzes Ferwerda in 1841, gerechtigd zijn tot twee lenen.
De uitgave besluit met een index op de namen, zowel patronimica als familienamen, voorkomend in de genealogie en een handleiding bij de genealogie.

 Posted by at 14:02