dec 012011
 

Cover van het boek Geschiedenis van Dokkum
(uitverkocht)

De geschiedenis van Dokkum verzameld in een historisch boek. Van de oudste archeologische opgravingen tot Dokkum als zeestad en vesting. Van Bonifatius tot de twintigste eeuw.
Over de geschiedenis van Dokkum is veel geschreven, maar het ontbreekt aan een chronologisch, overzichtelijk werk. ‘Geschiedenis van Dokkum’ is een schitterend uitgevoerd boek dat de veelbewogen geschiedenis vertelt van deze bijzondere stad. Zie ook Register namen boek Geschiedenis van Dokkum register op naam en plaats

Inhoudsopgave:

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1
De oudste geschiedenis van Dokkum

Prehistorische jagers en boeren rond Dokkum
De routeplanner van Bonifatius
Wodan en Dokkum A.D. 754
De betrouwbaarheid van de heiligenlevens over Bonifatius
De begrafenis van Bonifatius, een belangenstrijd
Bonifatius omstreden
Back to basics: het leven van alle dag rond 750
Dokkum als mogelijke muntplaats

Hoofdstuk 2
Dokkum in de late middeleeuwen (1200-1400): Centrum in Noordelijk Oostergo

De Bonifatiusabdij
Dokkum voor het eerst vermeld als stad
Dokkum een bijzondere terp in het terpengebied
Archeologisch onderzoek aan de Koningstraat (deel 1)

Hoofdstuk 3
Dokkum in de 15e eeuw: Opkomst tegen wil en dank

Stadszegels en -wapen van Dokkum
De Dokkumer halve kromstaart
De stinsen van Dokkum

Hoofdstuk 4
Dokkum in de 16e eeuw (1498-1582): Van open vlecke tot Bolwerk van het Noorden

Meester Reyner Bogerman van Dokkum
De eerste molens in Dokkum en omgeving
Gemma Frisius
Archeologisch onderzoek aan de Koningstraat (deel 2)
Hendricus à Bra, stadsdokter in Dokkum

Hoofdstuk 5
Dokkum in de Gouden Eeuw (1580-1680): Van zee- naar landstad

Rooswinkels in Dokkum
Bouwhistorische verkenning van de binnenstad
Religiepolitiek in Friesland en de komst van de jezuïeten
De schouw van Jacob Lous
De beginjaren van gereformeerd Dokkum
Over een predikant en een burgemeester
Dokkum als vrijplaats
De beroemdste schrijver van Dokkum
Contract tot het leggen en verveerdigen van een trekweg
Bolwerken zonder glorie?
Zilvermerk: ‘Made in Dokkum’

Hoofdstuk 6
Dokkum in de 18e eeuw: Onmachtige en onrustige stad

Protestants Dokkum in de achttiende eeuw
De jezuïetenstatie Dokkum geconsolideerd
C.G. Schrader en haar Memoryboeck van de vrouwens
Dokkum in de ogen van vreemdelingen
De glorie van Dokkum
Dokkum en het gemaal
Een borduurwerk dat leest als een boek
Gevelstenen in Dokkum
Dokkumer kunstenaars in de zeventiende en achttiende eeuw

Hoofdstuk 7
Dokkum in de 19e eeuw: Groei binnen smalle marges

Dokkumer kunstenaars in de negentiende eeuw
Dokkumers en Granaeten
Seculiere geestelijken en Duitse katholieke families op de statie Dokkum
Van Weeshuis tot Dokkumer Stadsfonds
Bedrijfsmolens in en om Dokkum
Hervormd Dokkum in de negentiende eeuw

Hoofdstuk 8
Dokkum van 1870 tot 1945: Een stad breekt uit zijn keurslijf

Opbouw en uitbouw van de heropgerichte parochie
Fryske Krite Dockum
Dokkum en de kaatssport
Daar komen de schutters; de Stedelijke Harmonie Dockum
Jan Wiemers, de Leeuw van Dokkum
De christelijke kweekschool aan de Hantumerweg
Gereformeerd en hervormd Dokkum; het vervolg
De verzuiling onder katholieken in de jaren 1915-1945
Piet Oberman
22 januari 1945

Hoofdstuk 9
Dokkum van 1945 tot 1984: Expansief streekcentrum

Master fan it griene kryt: S.E. Wendelaar Bonga
Pier Prins: van boerenzoon tot fabrikant
Katholiek Dokkum na 1970 en de opbloei als Bonifatiusstad
Doederus Johannes Kamminga
De protestantse kerken na 1970
Dokkumer Volleybal Club
Jan Posthuma, de Reus van Dokkum

Bijlagen en Register

Register op naam en plaats

 Posted by at 20:13