dec 042011
 

K. De Graaf en L. Jaarsma. 217 pag. Adres samensteller (1993): Butendyksebinnenwei 13, 9132 LN Engwierum

De familienaam Jaarsma is afkomstig van de ‘Jaarsma Sathe’ (boerderij) onder Anjum, die voorvader Willem Lieuwes in 1807 voor F 17.500 aankocht. In 1811 nam hij als familienaam Jaarsma aan.
Dit geslacht gaat terug tot Jan Lieuwes, die in de eerste helft van de 18e eeuw te Anjum als landbouwer woonde en werkte.
Overigens staat het echtpaar Lieuwe Willems Jaarsma (1788-1852) en Petronella W.C.S. Beilanus (1794-1841) in deze genealogie centraal. Ook het geslacht Beilanus, een predikantenfamilie waarvan voorvader Henricus Beilanus in 1577 of 1578 te Beilen werd geboren, wordt uitvoerig besproken. Daarnaast wordt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar uitgewerkt. Aangezien in dit boek (vooral in de parenteel) veel familienamen voorkomen, is het extra jammer dat er geen namenregister is opgenomen.

 Posted by at 14:09