dec 042011
 

D. Douma, 385 pagina’s,

Onder bovenstaande titel is een boek verschenen van de familie Douma in Dongeradeel. Na jarenlang zoeken is er een boek ontstaan van 385 bladzijden en 150 foto’s, uitgegeven op een formaat van 16×24 en voorzien van een kunstleren kaft (prijs f 75,-, echter niet meer verkrijgbaar). Vanaf ongeveer 1630 zijn de voorvaderen achterhaald waarbij ook veel familieleden van overzee getraceerd zijn. Zo kregen emigranten naar Amerika, Canada, Australië en Argentinië een plaats in dit boek. Vanaf ongeveer 1880 zijn alle nakomelingen van Doede Jilts Douma en Jelske Luinstra vermeld zodat ook de families Dijk, Eelkema, Holwerda, Keegstra, Kramer, Ludema, Talsma, Torensma, Westra, Wielenga, Faber, Sijtsma, Hoffman, Huizenga en Katsma ruim vertegenwoordigd zijn.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Doede Douma, Túnstrjitte 21, 9123 JG Metslawier, 0519-242029.

 Posted by at 14:01