dec 012011
 

J. Luijt

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Streekmuseum het Admiraliteitshuis is het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver gepresenteerd. Nooit eerder zijn zoveel zilverwerken uit museale, kerkelijke en particuliere collecties afkomstig uit de plaatsen Dokkum, Kollum en Ameland bijeengebracht in één boek. Het toont alle voorwerpen die aanwezig waren op de tentoonstelling ‘Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver’, alsmede de voornaamste stukken die sindsdien aan museale collecties zijn toegevoegd.

Van 19 juni tot 24 oktober 1998 vond in Streekmuseum Het Admiraleitshuis de tentoonstelling ‘Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver’ plaats. Het was voor het eerst sinds 1954 dat een zo groot aantal zilverwerken uit museale, kerkelijke en particuliere collecties afkomstig uit de plaatsen Dokkum, Kollum en Ameland bijeen werd gebracht. De directeur van het museum, drs. G.I.W. Dragt, nam het initiatief om bij deze tentoonstelling een catalogus te laten verschijnen.
Bij de opening van de tentoonstelling was de catalogus nog niet beschikbaar, maar optimistisch werd gemeld dat de catalogus tijdens de tentoonsteling alsnog zou verschijnen. Helaas liep de productie vertraging op en na de tentoonstelling geraakte door de vele beslommeringen van de dagelijkse leiding van het museum de voorgenomen publicatie op de achtergrond. Toch bleef het idee voor het boek leven en werd er stug aan doorgewerkt.
In 2001 werd de redactie van de publicatie overgedragen aan zilverkenner en publicist Janjaap Luijt. Op basis van het reeds verrichte onderzoek en dankzij de niet aflatende inspanningen en medewerking van de betrokken auteurs en museumstaf kon hij deze publicatie afronden. Naast een overzicht van de getoonde werken zou daarin ook ruimte worden gereserveerd voor een aantal essays over de geschiedenis van het Dokkumer en Kolumer zilverwerk, de keuring van goud- en zilverwerk, nieuwe toeschrijvingen van meestertekens en over een aantal zilversmidsfamilies.
Tot slot is een geactualiseerd biografisch overzicht van de goud- en zilversmeden uit Dokkum, Kollum en Ameland opgenomen.

Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver / Janjaap Luijt (red.), Jan Schipper, Marlies Stoter en Cor Venema. –
Dokkum: Streekmuseum Het Admiraliteitshuis, 2002.
ISBN 90-800720-7-9.
Prijs EUR 40 incl. verzending
Bestellingen: het boek wordt toegezonden na overmaking van het verschuldigde bedrag (euro 40,00) naar postgiro 1012395 of bankno 30.78.31.655 t.n.v. Streekmuseum Het Admiraliteitshuis.
Toelichting en vragen op het boek: Janjaap Luijt, email: zilver@planet.nl

Na verschijning van het boek zijn er door reacties van lezers diverse aanvullingen. Zie daarvoor het Verhaal van de Maand en de pagina Aanvullingen.

Tenslotte een mooie online expositie van Fries zilver.

 Posted by at 19:54

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.