dec 042011
 

F. Richert, Lunteren, 1995, 112 pag. Adres samensteller (1995): Hertenlaan 29, 6741 BG Lunteren.

De familienaam Grijpstra is in het noorden van ons land door verschillende families aangenomen. Voor dit boekje is onderzoek gedaan naar alle Grijpstra-stammen die er zijn (geweest) in Groningen en Friesland. Wel ligt de nadruk op de Groningse Grijpstra’s uit de dorpen Niezijl en Grijpskerk. Van de overige families zijn de gegevens veel incompleter.
De herkomst van de naam is af te leiden uit enkele plaatsnamen. In Groningen was dat Grijpskerk, in Friesland Garijp. Andere plaatsen waar Grijpstra’s voorkwamen zijn Bergum, Murmerwoude, Ee, Brantgum, Het Bildt, Wierum en Nes in Friesland en tenslotte Leens in Groningen.

 Posted by at 14:13