dec 042011
 

J. Portengen, Delft, 1993, 299 pag. Adres samensteller (1993): Burg. Lotsystraat 15, 2235 CX Valkenburg (Z.H.)

Op een mooi verzorgde en gestructureerde wijze is het boek over de familie De Boer-Zuidema, afkomstig uit Kollumerland, uitgegeven. Centraal staat het echtpaar Willem de Boer (1855-1932) en Dieuwke Zuidema (1857-1952), dat in Burum, Westergeest en Zuidhorn een veehouderij heeft gehad.
In het eerste deel komt het voorgeslacht van De Boer en wat korter van Zuidema aan de orde. De familie De Boer stamt af van Meindert Jouts, die circa 1617 werd geboren. Zijn nazaten leefden vooral in Kollumerzwaag. De familie Zuidema stamt af van Popke Willems (1756-1828), afkomstig uit Surhuisterveen. Het zijn beide typische boerenfamilies.
In het tweede deel komt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar aan bod. Opvallend is dat in de jongere generaties vooral het beroep van onderwijzer/leraar populair is.
De genealogie is ‘versierd’ met vele familiefoto’s. Ook zijn familieverhalen opgenomen, deels uit overlevering, deels uit archiefbronnen. Het bronnenonderzoek is zeer uitgebreid geweest, waarbij behalve de DTBL-registers ook rechterlijke archieven en belastingregisters zijn geraadpleegd.

 Posted by at 14:17