dec 042011
 

J. Goodijk, Bussum, 1998, 81 pag.

De naam Polstra werd in Friesland in 1811 door 4 families aangenomen. In deze genealogie staat het geslacht Polstra centraal, dat afstamt van Johannes Douwes (ca. 1667-ca. 1723), een kleine boer uit Anjum, gelegen in het Noordoosten van Friesland.
Zijn nakomelingen trokken in westelijke richting naar Het Bildt en omgeving, waar ze onder meer landbouwer en gardenier in dorpen als Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Hallum waren.

 Posted by at 14:16